Arbeidsdeelname, herkomstlanden gedetailleerd

Arbeidsdeelname, herkomstlanden gedetailleerd

Geslacht Persoonskenmerken Geboorteland (ouders) Herkomstland Perioden Arbeidsdeelname Werkzame beroepsbevolking (aantal) Arbeidsdeelname Netto arbeidsparticipatie (%) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met vaste arbeidsrelatie (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met flexibele arbeidsrelatie (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Zelfstandige (% van de werkzame bevolking )
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Totaal 2022* 7.951.840 73 83 56 27 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Nederland 2022* 7.014.680 73 83 58 25 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Indonesië 2022* 174.690 74 81 62 19 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Marokko 2022* 106.860 68 82 33 49 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Suriname 2022* 107.590 75 88 43 45 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Turkije 2022* 118.710 73 82 39 43 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Caribisch Nederland 2022* 1.130 73 90 33 57 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Totaal 2022* 1.415.340 61 83 47 36 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Nederland 2022* . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Indonesië 2022* 28.700 41 82 54 28 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Marokko 2022* 73.170 46 82 61 21 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Suriname 2022* 96.740 61 87 64 22 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Turkije 2022* 97.640 52 74 52 22 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Caribisch Nederland 2022* 1.980 64 89 49 40 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname en de positie in de werkkring van de werkzame beroepsbevolking in Nederland naar herkomst op het meest gedetailleerde niveau, namelijk alle herkomstlanden. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. Van de bevolking van 15 tot 75 jaar (excl. de institutionele bevolking) wordt het aantal en het percentage weergegeven dat behoort tot de werkzame beroepsbevolking. Voor de bevolking met betaald werk wordt het percentage werknemers en zelfstandigen weergegeven. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De cijfers over 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2024:
De voorlopige cijfers 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over 2021 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2022 en de voorlopige cijfers over 2023 verschijnen begin 2025.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsdeelname
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Positie in de werkkring
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met vaste arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Werknemer met flexibele arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week.

Tot de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie behoren:
- Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast
- Werknemer tijdelijk >=1 jaar
- Werknemer tijdelijk <1 jaar
- Oproep/-invalkracht
- Uitzendkracht
- Werknemer vast, geen vaste uren
- Werknemer tijdelijk, geen vaste uren

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.