Arbeidsdeelname, herkomstlanden gedetailleerd

Arbeidsdeelname, herkomstlanden gedetailleerd

Geslacht Persoonskenmerken Geboorteland (ouders) Herkomstland Perioden Arbeidsdeelname Werkzame beroepsbevolking (aantal) Arbeidsdeelname Netto arbeidsparticipatie (%) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met vaste arbeidsrelatie (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met flexibele arbeidsrelatie (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Zelfstandige (% van de werkzame bevolking )
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Totaal 2021* 7.821.670 71 84 57 26 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Nederland 2021* 6.931.170 72 83 59 25 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Indonesië 2021* 175.300 73 81 63 19 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Marokko 2021* 99.180 67 85 34 51 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Suriname 2021* 101.060 73 89 44 45 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Turkije 2021* 110.490 70 84 40 44 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren in Nederland Caribisch Nederland 2021* 1.010 70 89 35 54 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Totaal 2021* 1.285.260 59 83 49 33 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Nederland 2021* . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Indonesië 2021* 28.830 39 81 56 25 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Marokko 2021* 70.550 45 83 63 20 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Suriname 2021* 95.840 60 87 66 21 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Turkije 2021* 92.370 50 74 53 21 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Geboren buiten Nederland Caribisch Nederland 2021* 1.870 61 90 51 39 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname en de positie in de werkkring van de werkzame beroepsbevolking in Nederland naar herkomst op het meest gedetailleerde niveau, namelijk alle herkomstlanden. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. Van de bevolking van 15 tot 75 jaar (excl. de institutionele bevolking) wordt het aantal en het percentage weergegeven dat behoort tot de werkzame beroepsbevolking. Voor de bevolking met betaald werk wordt het percentage werknemers en zelfstandigen weergegeven. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 juli 2023:
Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2021 verschijnen begin 2024. De voorlopige cijfers over 2022 verschijnen begin 2024 in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsdeelname
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Positie in de werkkring
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met vaste arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Werknemer met flexibele arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week.

Tot de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie behoren:
- Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast
- Werknemer tijdelijk >=1 jaar
- Werknemer tijdelijk <1 jaar
- Oproep/-invalkracht
- Uitzendkracht
- Werknemer vast, geen vaste uren
- Werknemer tijdelijk, geen vaste uren

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.