Bevolking;geslacht,leeftijd,nationaliteit,regio,1 januari;1995-2022

Bevolking;geslacht,leeftijd,nationaliteit,regio,1 januari;1995-2022

Geslacht Leeftijd Nationaliteit Perioden Regio's Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 1995 Nederland 15.424.122
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2000 Nederland 15.863.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2022 Nederland 17.590.672
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 1995 Nederland 757.138
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2000 Nederland 651.532
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2022 Nederland 1.256.246
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika 1995 Nederland 206.649
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika 2000 Nederland 149.764
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika 2022 Nederland 102.998
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika 1995 Nederland 43.934
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika 2000 Nederland 36.484
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika 2022 Nederland 63.824
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië 1995 Nederland 69.614
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië 2000 Nederland 61.073
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië 2022 Nederland 230.061
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 1995 Nederland 422.882
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2000 Nederland 334.675
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2022 Nederland 823.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 1995 Nederland 2.597
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2000 Nederland 3.168
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2022 Nederland 4.796
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 1995 Nederland 193.054
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 2000 Nederland 195.886
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 2022 Nederland 650.691
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 1995 Nederland
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2000 Nederland
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2022 Nederland 322.978
Totaal mannen en vrouwen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 1995 Nederland 49.149
Totaal mannen en vrouwen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 2000 Nederland 49.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 2022 Nederland 144.322
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 1995 Nederland 272.514
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2000 Nederland 268.345
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2022 Nederland 794.777
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 1995 Nederland 473.162
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 2000 Nederland 316.819
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 2022 Nederland 429.952
Totaal mannen en vrouwen Totaal Staatloos / onbekend 1995 Nederland 11.462
Totaal mannen en vrouwen Totaal Staatloos / onbekend 2000 Nederland 66.368
Totaal mannen en vrouwen Totaal Staatloos / onbekend 2022 Nederland 31.517
Mannen Totaal Totaal 1995 Nederland 7.627.482
Mannen Totaal Totaal 2000 Nederland 7.846.317
Mannen Totaal Totaal 2022 Nederland 8.745.468
Mannen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 1995 Nederland 408.833
Mannen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2000 Nederland 337.679
Mannen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2022 Nederland 628.478
Mannen Totaal Afrika 1995 Nederland 117.142
Mannen Totaal Afrika 2000 Nederland 80.229
Mannen Totaal Afrika 2022 Nederland 53.898
Mannen Totaal Amerika 1995 Nederland 20.439
Mannen Totaal Amerika 2000 Nederland 16.464
Mannen Totaal Amerika 2022 Nederland 28.125
Mannen Totaal Azië 1995 Nederland 37.395
Mannen Totaal Azië 2000 Nederland 28.760
Mannen Totaal Azië 2022 Nederland 111.585
Mannen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 1995 Nederland 226.135
Mannen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2000 Nederland 170.668
Mannen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2022 Nederland 413.581
Mannen Totaal Oceanië 1995 Nederland 1.257
Mannen Totaal Oceanië 2000 Nederland 1.563
Mannen Totaal Oceanië 2022 Nederland 2.533
Mannen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 1995 Nederland 106.020
Mannen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 2000 Nederland 104.640
Mannen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 2022 Nederland 325.357
Mannen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 1995 Nederland
Mannen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2000 Nederland
Mannen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2022 Nederland 163.498
Mannen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 1995 Nederland 29.972
Mannen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 2000 Nederland 29.297
Mannen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 2022 Nederland 78.512
Mannen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 1995 Nederland 143.786
Mannen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2000 Nederland 136.292
Mannen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2022 Nederland 393.643
Mannen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 1995 Nederland 258.582
Mannen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 2000 Nederland 161.392
Mannen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 2022 Nederland 216.079
Mannen Totaal Staatloos / onbekend 1995 Nederland 6.465
Mannen Totaal Staatloos / onbekend 2000 Nederland 39.995
Mannen Totaal Staatloos / onbekend 2022 Nederland 18.756
Vrouwen Totaal Totaal 1995 Nederland 7.796.640
Vrouwen Totaal Totaal 2000 Nederland 8.017.633
Vrouwen Totaal Totaal 2022 Nederland 8.845.204
Vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 1995 Nederland 348.305
Vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2000 Nederland 313.853
Vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2022 Nederland 627.768
Vrouwen Totaal Afrika 1995 Nederland 89.507
Vrouwen Totaal Afrika 2000 Nederland 69.535
Vrouwen Totaal Afrika 2022 Nederland 49.100
Vrouwen Totaal Amerika 1995 Nederland 23.495
Vrouwen Totaal Amerika 2000 Nederland 20.020
Vrouwen Totaal Amerika 2022 Nederland 35.699
Vrouwen Totaal Azië 1995 Nederland 32.219
Vrouwen Totaal Azië 2000 Nederland 32.313
Vrouwen Totaal Azië 2022 Nederland 118.476
Vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 1995 Nederland 196.747
Vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2000 Nederland 164.007
Vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2022 Nederland 409.469
Vrouwen Totaal Oceanië 1995 Nederland 1.340
Vrouwen Totaal Oceanië 2000 Nederland 1.605
Vrouwen Totaal Oceanië 2022 Nederland 2.263
Vrouwen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 1995 Nederland 87.034
Vrouwen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 2000 Nederland 91.246
Vrouwen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 2022 Nederland 325.334
Vrouwen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 1995 Nederland
Vrouwen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2000 Nederland
Vrouwen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2022 Nederland 159.480
Vrouwen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 1995 Nederland 19.177
Vrouwen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 2000 Nederland 20.233
Vrouwen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 2022 Nederland 65.810
Vrouwen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 1995 Nederland 128.728
Vrouwen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2000 Nederland 132.053
Vrouwen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2022 Nederland 401.134
Vrouwen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 1995 Nederland 214.580
Vrouwen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 2000 Nederland 155.427
Vrouwen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 2022 Nederland 213.873
Vrouwen Totaal Staatloos / onbekend 1995 Nederland 4.997
Vrouwen Totaal Staatloos / onbekend 2000 Nederland 26.373
Vrouwen Totaal Staatloos / onbekend 2022 Nederland 12.761
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de inwoners van Nederland naar geslacht, leeftijd (vijfjaargroepen) en een selectie van nationaliteiten per regio, 1 januari.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie. Bijvoorbeeld: De gemeente Vianen is per 01-01-2002 overgegaan van provincie Zuid-Holland naar provincie Utrecht en wordt in deze tabel gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 25 augustus 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO-militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.