Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari

Geslacht Leeftijd Nationaliteit Perioden Regio's Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2021 Nederland 17.475.415
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2021 Nederland 1.202.965
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika 2021 Nederland 104.584
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika 2021 Nederland 59.734
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië 2021 Nederland 229.964
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2021 Nederland 767.474
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2021 Nederland 4.942
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 2021 Nederland 599.632
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2021 Nederland 294.211
Totaal mannen en vrouwen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 2021 Nederland 130.573
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2021 Nederland 740.272
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 2021 Nederland 426.426
Totaal mannen en vrouwen Totaal Staatloos / onbekend 2021 Nederland 36.267
Mannen Totaal Totaal 2021 Nederland 8.686.536
Mannen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2021 Nederland 605.259
Mannen Totaal Afrika 2021 Nederland 55.130
Mannen Totaal Amerika 2021 Nederland 26.329
Mannen Totaal Azië 2021 Nederland 114.182
Mannen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2021 Nederland 385.495
Mannen Totaal Oceanië 2021 Nederland 2.566
Mannen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 2021 Nederland 299.418
Mannen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2021 Nederland 148.019
Mannen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 2021 Nederland 71.568
Mannen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2021 Nederland 366.754
Mannen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 2021 Nederland 216.948
Mannen Totaal Staatloos / onbekend 2021 Nederland 21.557
Vrouwen Totaal Totaal 2021 Nederland 8.788.879
Vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2021 Nederland 597.706
Vrouwen Totaal Afrika 2021 Nederland 49.454
Vrouwen Totaal Amerika 2021 Nederland 33.405
Vrouwen Totaal Azië 2021 Nederland 115.782
Vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2021 Nederland 381.979
Vrouwen Totaal Oceanië 2021 Nederland 2.376
Vrouwen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 2021 Nederland 300.214
Vrouwen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2021 Nederland 146.192
Vrouwen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 2021 Nederland 59.005
Vrouwen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2021 Nederland 373.518
Vrouwen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 2021 Nederland 209.478
Vrouwen Totaal Staatloos / onbekend 2021 Nederland 14.710
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de inwoners van Nederland naar geslacht, leeftijd (vijfjaargroepen) en een selectie van nationaliteiten per regio, 1 januari.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie. Bijvoorbeeld: De gemeente Vianen is per 01-01-2002 overgegaan van provincie Zuid-Holland naar provincie Utrecht en wordt in deze tabel gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 2 mei 2022:
Door het gebruik van een nieuw bronbestand voor 2020 zijn er wijzigingen opgetreden in een tiental nationaliteiten. Dit heeft ook gevolgen voor wijzigingen in enkele werelddelen, de Europese Unie, de GIPS en de MOE landen in de EU, totaal Nederlandse en totaal niet-Nederlandse nationaliteit.

Wijzigingen per 19 oktober 2021:
De cijfers per 1 januari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2022 worden de cijfers per 1 januari 2022 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO-militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.