Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari

Geslacht Leeftijd Nationaliteit Perioden Regio's Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2020 Nederland 17.407.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2020 Nederland 1.192.309
Totaal mannen en vrouwen Totaal Afrika 2020 Nederland 106.335
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amerika 2020 Nederland 60.256
Totaal mannen en vrouwen Totaal Azië 2020 Nederland 240.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2020 Nederland 733.616
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oceanië 2020 Nederland 5.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 2020 Nederland 616.632
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2020 Nederland 273.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 2020 Nederland 124.571
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2020 Nederland 708.891
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 2020 Nederland 437.471
Totaal mannen en vrouwen Totaal Staatloos / onbekend 2020 Nederland 45.947
Mannen Totaal Totaal 2020 Nederland 8.648.031
Mannen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2020 Nederland 599.145
Mannen Totaal Afrika 2020 Nederland 56.522
Mannen Totaal Amerika 2020 Nederland 26.498
Mannen Totaal Azië 2020 Nederland 119.727
Mannen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2020 Nederland 366.992
Mannen Totaal Oceanië 2020 Nederland 2.818
Mannen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 2020 Nederland 311.086
Mannen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2020 Nederland 136.690
Mannen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 2020 Nederland 68.222
Mannen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2020 Nederland 349.556
Mannen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 2020 Nederland 223.001
Mannen Totaal Staatloos / onbekend 2020 Nederland 26.588
Vrouwen Totaal Totaal 2020 Nederland 8.759.554
Vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlandse nationaliteit 2020 Nederland 593.164
Vrouwen Totaal Afrika 2020 Nederland 49.813
Vrouwen Totaal Amerika 2020 Nederland 33.758
Vrouwen Totaal Azië 2020 Nederland 120.958
Vrouwen Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2020 Nederland 366.624
Vrouwen Totaal Oceanië 2020 Nederland 2.652
Vrouwen Totaal Europese Unie (exclusief Nederlands) 2020 Nederland 305.546
Vrouwen Totaal Midden- en Oost-Europese nat. in de EU 2020 Nederland 136.540
Vrouwen Totaal GIPS-Nationaliteiten in de EU 2020 Nederland 56.349
Vrouwen Totaal Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2020 Nederland 359.335
Vrouwen Totaal Niet-westerse nationaliteiten 2020 Nederland 214.470
Vrouwen Totaal Staatloos / onbekend 2020 Nederland 19.359
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de inwoners van Nederland naar geslacht, leeftijd (vijfjaargroepen) en een selectie van nationaliteiten per regio, 1 januari.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie. Bijvoorbeeld: De gemeente Vianen is per 01-01-2002 overgegaan van provincie Zuid-Holland naar provincie Utrecht en wordt in deze tabel gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Let op:
Bij het selecteren van gemeenten van één jaar uit deze tabel kan een Server Error optreden met de melding ‘404 - File or directory not found’. De oorzaak is een te lange URL. De melding kan worden voorkomen door alle gemeenten te selecteren of gemeenten in blokken te selecteren (a tot en met l, m tot en met z).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 september 2020:
De cijfers per 1 januari 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 30 maart 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Deze tabel vervangt tabel 'Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio. 1 januari' (zie de link onder paragraaf 3). In deze nieuwe tabel is het geslacht opgenomen als selectie, de leeftijden zijn uitgebreid (nu vijfjaarsleeftijdgroepen) en er is een gewijzigde lijst met nationaliteiten opgenomen. Bovendien zijn de cijfers van 1995 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 worden de cijfers per 1 januari 2021 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO-militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.