Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland


Deze tabel bevat het aantal personen dat is overleden als gevolg van moord of doodslag die in Nederland plaatsvond. De slachtoffers kunnen zowel inwoners als niet-inwoners zijn. De gegevens kunnen worden opgesplitst naar pleeglocatie, wijze van uitvoering, leeftijd en geslacht. Criterium is de datum van overlijden, de pleegdatum kan in het vorige jaar liggen.
Vanaf statistiekjaar 2014 zijn de uitsplitsingen voor zowel mannen als vrouwen naar 'leeftijd' met 'wijze van moord en doodslag' en met 'pleeglocatie moord en doodslag' onderdrukt. Door de kleine aantallen en de verdeling zou deze uitsplitsing leiden tot onthulling van individuele informatie.
De ICD-10 codes die horen bij moord en doodslag zijn X85-Y09.

Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken (Iris). Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken. Externe doodsoorzaken zijn echter net als voorheen handmatig verwerkt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel vervangt de stopgezette tabel 'Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland, 1996-2018' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2020 verschijnen er voorlopige cijfers over 2019.

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Geslacht Kenmerken Perioden Slachtoffers moord en doodslag (aantal) Slachtoffers moord en doodslag, relatief (Per mln van gemiddelde bevolking)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2016 108 6,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2017 158 9,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2018 119 6,9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2016 8 2,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2017 17 4,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2018 13 3,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2016 23 10,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2017 33 15,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2018 25 11,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2016 28 13,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2017 26 12,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2018 20 9,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2016 18 8,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2017 32 13,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2018 21 9,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2016 13 5,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2017 26 10,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2018 21 8,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2016 18 4,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2017 24 5,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2018 19 4,4
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2016 9
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2017 14
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2018 18
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Slaan of schoppen 2016 13
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Slaan of schoppen 2017 21
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Slaan of schoppen 2018 10
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Vuurwapen 2016 31
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Vuurwapen 2017 46
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Vuurwapen 2018 40
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Steek- of slagwapen 2016 51
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Steek- of slagwapen 2017 68
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Steek- of slagwapen 2018 49
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Overige of onbekend 2016 4
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Overige of onbekend 2017 9
Totaal mannen en vrouwen Wijze: Overige of onbekend 2018 2
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2016 58
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2017 77
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2018 80
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2016 10
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2017 11
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2018 11
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Openbare weg 2016 31
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Openbare weg 2017 45
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Openbare weg 2018 22
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2016 9
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2017 25
Totaal mannen en vrouwen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2018 6
Mannen Totaal 2016 74 9,0
Mannen Totaal 2017 112 13,2
Mannen Totaal 2018 76 8,9
Mannen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2016 5 2,6
Mannen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2017 9 4,6
Mannen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2018 10 5,1
Mannen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2016 19 16,5
Mannen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2017 27 24,6
Mannen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2018 16 14,4
Mannen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2016 18 17,6
Mannen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2017 22 21,2
Mannen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2018 13 12,4
Mannen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2016 13 11,8
Mannen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2017 23 19,8
Mannen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2018 12 10,5
Mannen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2016 8 7,3
Mannen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2017 18 14,5
Mannen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2018 13 10,4
Mannen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2016 11 6,1
Mannen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2017 13 6,5
Mannen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2018 12 5,8
Mannen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2016 2
Mannen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2017 7
Mannen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2018 5
Mannen Wijze: Slaan of schoppen 2016 7
Mannen Wijze: Slaan of schoppen 2017 11
Mannen Wijze: Slaan of schoppen 2018 7
Mannen Wijze: Vuurwapen 2016 28
Mannen Wijze: Vuurwapen 2017 42
Mannen Wijze: Vuurwapen 2018 33
Mannen Wijze: Steek- of slagwapen 2016 35
Mannen Wijze: Steek- of slagwapen 2017 47
Mannen Wijze: Steek- of slagwapen 2018 29
Mannen Wijze: Overige of onbekend 2016 2
Mannen Wijze: Overige of onbekend 2017 5
Mannen Wijze: Overige of onbekend 2018 2
Mannen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2016 32
Mannen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2017 44
Mannen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2018 39
Mannen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2016 10
Mannen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2017 10
Mannen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2018 11
Mannen Pleeglocatie: Openbare weg 2016 27
Mannen Pleeglocatie: Openbare weg 2017 42
Mannen Pleeglocatie: Openbare weg 2018 21
Mannen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2016 5
Mannen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2017 16
Mannen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2018 5
Vrouwen Totaal 2016 34 4,0
Vrouwen Totaal 2017 46 5,3
Vrouwen Totaal 2018 43 5,0
Vrouwen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2016 3 1,6
Vrouwen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2017 8 4,3
Vrouwen Leeftijd: jonger dan 20 jaar 2018 3 1,6
Vrouwen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2016 4 3,8
Vrouwen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2017 6 5,6
Vrouwen Leeftijd: 20 tot 30 jaar 2018 9 8,3
Vrouwen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2016 10 9,8
Vrouwen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2017 4 3,9
Vrouwen Leeftijd: 30 tot 40 jaar 2018 7 6,7
Vrouwen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2016 5 4,2
Vrouwen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2017 9 7,7
Vrouwen Leeftijd: 40 tot 50 jaar 2018 9 7,9
Vrouwen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2016 5 4,1
Vrouwen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2017 8 6,5
Vrouwen Leeftijd: 50 tot 60 jaar 2018 8 6,4
Vrouwen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2016 7 3,1
Vrouwen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2017 11 4,8
Vrouwen Leeftijd: 60 jaar of ouder 2018 7 3,0
Vrouwen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2016 7
Vrouwen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2017 7
Vrouwen Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken 2018 13
Vrouwen Wijze: Slaan of schoppen 2016 6
Vrouwen Wijze: Slaan of schoppen 2017 10
Vrouwen Wijze: Slaan of schoppen 2018 3
Vrouwen Wijze: Vuurwapen 2016 3
Vrouwen Wijze: Vuurwapen 2017 4
Vrouwen Wijze: Vuurwapen 2018 7
Vrouwen Wijze: Steek- of slagwapen 2016 16
Vrouwen Wijze: Steek- of slagwapen 2017 21
Vrouwen Wijze: Steek- of slagwapen 2018 20
Vrouwen Wijze: Overige of onbekend 2016 2
Vrouwen Wijze: Overige of onbekend 2017 4
Vrouwen Wijze: Overige of onbekend 2018 0
Vrouwen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2016 26
Vrouwen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2017 33
Vrouwen Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen 2018 41
Vrouwen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2016 0
Vrouwen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2017 1
Vrouwen Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. 2018 0
Vrouwen Pleeglocatie: Openbare weg 2016 4
Vrouwen Pleeglocatie: Openbare weg 2017 3
Vrouwen Pleeglocatie: Openbare weg 2018 1
Vrouwen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2016 4
Vrouwen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2017 9
Vrouwen Pleeglocatie: Overige of onbekend 2018 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens