Gebieden in Nederland 2020

Gebieden in Nederland 2020

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Codes en namen van gemeenten Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Jeugdregio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Jeugdregio's Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Regionale Energiestrategie regio’s Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Regionale Energiestrategie regio’s Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Regionale Meld- en Coördinatiepunten Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Regionale Meld- en Coördinatiepunten Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Toeristengebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Toeristengebieden Naam (naam)
Amsterdam GM0363 Amsterdam CR23 Groot-Amsterdam JZ13 Amsterdam-Amstelland ES16 Noord-Holland Zuid MC21 Agglomeratie Amsterdam TR16 4 grote steden excl. Noordzeebadplaatsen
Arnhem GM0202 Arnhem CR15 Arnhem/Nijmegen JZ28 Arnhem ES08 Arnhem/Nijmegen MC14 Arnhem/Nijmegen TR08 Veluwe en Veluwerand
Assen GM0106 Assen CR07 Noord-Drenthe JZ04 Drenthe ES03 Drenthe MC07 Noord- en Midden Drenthe TR12 Groningse, Friese en Drentse Zandgronden
's-Gravenhage (gemeente) GM0518 's-Gravenhage CR26 Agglomeratie 's-Gravenhage JZ24 Haaglanden ES23 Rotterdam/Den Haag MC28 Haaglanden/Westland TR16 4 grote steden excl. Noordzeebadplaatsen
Groningen (gemeente) GM0014 Groningen CR03 Overig Groningen JZ01 Groningen ES01 Groningen MC03 Centraal en Westelijk Groningen TR17 Overig Nederland
Haarlem GM0392 Haarlem CR21 Agglomeratie Haarlem JZ11 Zuid Kennemerland ES16 Noord-Holland Zuid MC25 West-Kennemerland TR17 Overig Nederland
's-Hertogenbosch GM0796 's-Hertogenbosch CR35 Noordoost-Noord-Brabant JZ33 Noordoost Brabant ES27 Noordoost-Brabant MC36 Noord-Oost-Brabant TR13 West- en Midden-Brabant
Leeuwarden GM0080 Leeuwarden CR04 Noord-Friesland JZ02 Friesland (Fryslân) ES02 Friesland MC04 Friesland Noord TR17 Overig Nederland
Lelystad GM0995 Lelystad CR40 Flevoland JZ08 Flevoland ES06 Flevoland MC18 Flevoland TR03 IJsselmeerkust
Maastricht GM0935 Maastricht CR39 Zuid-Limburg JZ41 Zuid-Limburg ES30 Zuid-Limburg MC39 Gewest Zuid-Limburg TR15 Zuid-Limburg
Middelburg (Z.) GM0687 Middelburg CR32 Overig Zeeland JZ38 Zeeland ES24 Zeeland MC32 Walcheren TR04 Deltagebied
Utrecht (gemeente) GM0344 Utrecht CR17 Utrecht JZ22 Utrecht Stad ES14 U16 MC19 Utrecht TR16 4 grote steden excl. Noordzeebadplaatsen
Zwolle GM0193 Zwolle CR10 Noord-Overijssel JZ07 IJsselland ES05 West-Overijssel MC10 IJssel-Vecht TR11 Twente, Salland en Vechtstreek
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2020 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend. Voor de indeling naar toeristengebieden zijn hierop uitzonderingen van toepassing. Klik in de tabel op de betreffende kolomkop ('Toeristengebieden') om detailinformatie te krijgen.

De tabel is opgebouwd uit:
- Codes en namen van gemeenten.
- Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort.
- Grootte en stedelijkheid van gemeenten.
- Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd.

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.

Gegevens beschikbaar over 2020

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
De nieuwe regionale indeling 'SubRES-Regio' is toegevoegd. Dit betreft een onderverdeling van een aantal Regionale Energiestrategie regio's. Tevens zijn enkele namen van de Regionale Energiestrategie regio's aangepast. Deze zullen ook worden aangepast in de tabel 'Gebieden in Nederland' voor de jaren 2018 en 2019.

Wijzigingen per 2 oktober 2020:
Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland. Tevens is de naam van de Regionale Energie Strategieregio “Hoekse Waard” aangepast naar de officiële naam “Hoeksche Waard”.

Wijzigingen per 24 augustus 2020:
De cijfers van de regionale eenheden van de politie zijn toegevoegd. Tevens is de volledige naam van de Veilig Thuis regio’s toegevoegd.

Bij de toedeling van gemeenten aan Arbeidsmarktregio’s is voor Vijfheerenlanden opgenomen dat deze niet in te delen is (‘Niet in te delen’, code AM99). Deze gemeente heeft nog geen keuze kunnen maken over bij welke Arbeidsmarktregio ze zich aansluit.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar wordt uiterlijk in januari een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. Enkele gegevens zijn dan echter nog niet beschikbaar, die in maart alsnog worden toegevoegd. In de zomer van het jaar worden de gegevens definitief vastgesteld.
Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De gemeentecode is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in overleg met CBS vastgesteld.
Naam
De naam van de gemeente volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv. De Bilt), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters en kleine letters is gevolgd.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
COROP-gebieden
CR = COROP-gebied
Lokalisering van gemeenten per COROP-gebied. De indeling in COROP-gebieden vormt een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
Code
Codes van de COROP-gebieden.
Naam
Namen van de COROP-gebieden.
Jeugdregio's
JZ = Jeugdregio
Een door gemeenten vastgestelde indeling in samenwerkingsgebieden voor uitvoering van de Jeugdwet (2014). In CBS-publicaties van eerdere jaren kan de term jeugdzorgregio’s voorkomen, maar met ingang van 2019 wordt gesproken van jeugdregio’s. Nederland telt 42 jeugdregio's.
Code
Codes van de jeugdregio's.
Naam
Namen van de jeugdregio's.
Regionale Energiestrategie regio’s
ES = Regionale Energiestrategie regio
In het kader van het klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in 30 regio’s. In die regio’s werken de lokale overheden – gemeenten, provincies en waterschappen - aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). Samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en inwoners brengen ze mogelijkheden voor lokale energiebesparing (o.a. isolatie van woningen en andere gebouwen) en duurzame opwekking van energie in kaart en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk.
Code
Codes van de Regionale Energiestrategie regio’s.
Naam
Namen van de Regionale Energiestrategie regio’s.
Regionale Meld- en Coördinatiepunten
MC = Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
In RMC-regio’s werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. Alle gemeenten in Nederland participeren in één van de 39 RMC-regio’s. Gemeenten registreren (potentiële) voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) en zorgen ervoor dat ze via een geschikt onderwijs- of arbeidstraject alsnog een startkwalificatie halen.
Code
Codes van de Regionale Meld- en Coördinatiepunten
Naam
Namen van de Regionale Meld- en Coördinatiepunten
Toeristengebieden
TR = Toeristengebied
Lokalisering van gemeenten per toeristengebied. De indeling in toeristengebieden is ontworpen in 1972 voor statistieken op het terrein van de toeristische dienstverlening en vrijetijdsbesteding. Nederland telt 17 toeristengebieden. De gebieden zijn niet noodzakelijkerwijs aaneensluitend.

Van de gemeente 's-Gravenhage horen de onderdelen 'Kijkduin' en 'Scheveningen' en van de gemeente Rotterdam het onderdeel 'Hoek van Holland' niet tot het toeristengebied '4 grote steden excl. Noordzeebadplaatsen' (code TR16) maar tot het toeristengebied 'Noordzeebadplaatsen' (code TR02). Deze uitzonderingen zijn afgebakend als clusters van postcodegebieden:

-  Kijkduin (postcode 2554 en 2555).
-  Scheveningen (postcode 2583, 2584, 2586 en 2587).
-  Hoek van Holland (postcode 3150 en 3151).

Code
Codes van de toeristengebieden.
Naam
Namen van de toeristengebieden. Een aantal namen is vanwege hun lengte afgekort.