Gebieden in Nederland 2020


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2020 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend. Voor de indeling naar toeristengebieden zijn hierop uitzonderingen van toepassing. Klik in de tabel op de betreffende kolomkop ('Toeristengebieden') om detailinformatie te krijgen.

De tabel is opgebouwd uit:
- Codes en namen van gemeenten.
- Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort.
- Grootte en stedelijkheid van gemeenten.
- Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd.

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.

Gegevens beschikbaar over 2020

Status van de cijfers:
Cijfers over de codes, namen en lokalisering van de gemeenten zijn definitief. De cijfers over inwonertal, omgevingsadressendichtheid, grootte en stedelijkheid van gemeenten hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 10 april 2020:
De cijfers over inwonertal, omgevingsadressendichtheid, grootte en stedelijkheid van gemeenten zijn toegevoegd.

Bij de toedeling van gemeenten aan Arbeidsmarktregio’s is voor Vijfheerenlanden opgenomen dat deze niet in te delen is (‘Niet in te delen’, code AM99). Deze gemeente heeft nog geen keuze kunnen maken over bij welke Arbeidsmarktregio ze zich aansluit.

De toedeling van gemeenten aan Regionale eenheden voor 2020 is nog niet bekend


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar wordt uiterlijk in januari een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. Enkele gegevens zijn dan echter nog niet beschikbaar, die in maart alsnog worden toegevoegd. In de zomer van het jaar worden de gegevens definitief vastgesteld.
Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.

Gebieden in Nederland 2020

Regio's Codes en namen van gemeentenCode (code) Codes en namen van gemeentenNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenCOROP-gebiedenCode (code) Lokaliseringen van gemeentenCOROP-gebiedenNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenJeugdregio'sCode (code) Lokaliseringen van gemeentenJeugdregio'sNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenRegionale Energiestrategie regio’sCode (code) Lokaliseringen van gemeentenRegionale Energiestrategie regio’sNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenRegionale Meld- en CoördinatiepuntenCode (code) Lokaliseringen van gemeentenRegionale Meld- en CoördinatiepuntenNaam (naam) Lokaliseringen van gemeentenVeilig Thuis Regio'sCode (code) Lokaliseringen van gemeentenVeilig Thuis Regio'sNaam (naam)
Amsterdam GM0363 Amsterdam CR23 Groot-Amsterdam JZ13 Amsterdam-Amstelland ES16 Noord-Holland Zuid MC21 Agglomeratie Amsterdam VT01 Amsterdam-
Arnhem GM0202 Arnhem CR15 Arnhem/Nijmegen JZ28 Arnhem ES08 Arnhem/Nijmegen MC14 Arnhem/Nijmegen VT05 Gelderland
Assen GM0106 Assen CR07 Noord-Drenthe JZ04 Drenthe ES03 Drenthe MC07 Noord- en Midden Drenthe VT02 Drenthe
's-Gravenhage (gemeente) GM0518 's-Gravenhage CR26 Agglomeratie 's-Gravenhage JZ24 Haaglanden ES23 Rotterdam/Den Haag MC28 Haaglanden/Westland VT09 Haaglanden
Groningen (gemeente) GM0014 Groningen CR03 Overig Groningen JZ01 Groningen ES01 Groningen MC03 Centraal en Westelijk Groningen VT08 Groningen
Haarlem GM0392 Haarlem CR21 Agglomeratie Haarlem JZ11 Zuid Kennemerland ES16 Noord-Holland Zuid MC25 West-Kennemerland VT12 Kennemerla
's-Hertogenbosch GM0796 's-Hertogenbosch CR35 Noordoost-Noord-Brabant JZ33 Noordoost Brabant ES27 Noordoost-Brabant MC36 Noord-Oost-Brabant VT16 Noord-Brab
Leeuwarden GM0080 Leeuwarden CR04 Noord-Friesland JZ02 Friesland (Fryslân) ES02 Friesland MC04 Friesland Noord VT04 Friesland
Lelystad GM0995 Lelystad CR40 Flevoland JZ08 Flevoland ES06 Flevoland MC18 Flevoland VT03 Flevoland
Maastricht GM0935 Maastricht CR39 Zuid-Limburg JZ41 Zuid-Limburg ES30 Zuid-Limburg MC39 Gewest Zuid-Limburg VT25 Zuid-Limbu
Middelburg (Z.) GM0687 Middelburg CR32 Overig Zeeland JZ38 Zeeland ES24 Zeeland MC32 Walcheren VT23 Zeeland
Utrecht (gemeente) GM0344 Utrecht CR17 Utrecht JZ22 Utrecht Stad ES14 U10/U16 MC19 Utrecht VT20 Utrecht
Zwolle GM0193 Zwolle CR10 Noord-Overijssel JZ07 IJsselland ES05 West-Overijssel MC10 IJssel-Vecht VT11 IJsselland
Bron: CBS.
Verklaring van tekens