Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2019

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2019

Wijken en buurten Groenvoorzieningen Semi-openbaar groen Afstand tot verblijfsrecreatief terrein (km)
Nederland .
Aa en Hunze .
Wijk 00 Annen .
Annen .
Verspreide huizen Annen .
Wijk 01 Eext .
Eext .
Verspreide huizen Eext .
Wijk 02 Anloo .
Anloo .
Verspreide huizen Anloo .
Wijk 03 Gasteren .
Gasteren .
Verspreide huizen Gasteren .
Wijk 04 Anderen .
Anderen .
Verspreide huizen Anderen .
Wijk 05 Schipborg .
Schipborg .
Verspreide huizen Schipborg .
Wijk 06 Eexterveen .
Eexterveen .
Verspreide huizen Eexterveen .
Wijk 07 Spijkerboor .
Spijkerboor .
Verspreide huizen Spijkerboor .
Wijk 08 Nieuw-Annerveen .
Nieuw-Annerveen .
Verspreide huizen Nieuw-Annerveen .
Wijk 09 Oud-Annerveen .
Oud-Annerveen .
Verspreide huizen Oud-Annerveen .
Wijk 11 Annerveenschekanaal .
Annerveenschekanaal .
Verspreide huizen Annerveenschekanaal .
Wijk 12 Eexterveenschekanaal .
Eexterveenschekanaal .
Verspreide huizen Eexterveenschekanaal .
Wijk 13 Eexterzandvoort .
Eexterzandvoort .
Verspreide huizen Eexterzandvoort .
Wijk 14 Gasselte .
Gasselte .
Kostvlies .
Verspreide huizen Gasselte .
Wijk 15 Gasselternijveen .
Gasselternijveen .
Gasselterboerveen .
Verspreide huizen Gasselternijveen .
Wijk 16 Gasselternijveenschemond .
Gasselternijveenschemond .
Gasselterboerveenschemond .
Verspr.h. Gasselternijveenschemond .
Wijk 17 Gieten .
Gieten .
Verspreide huizen Gieten .
Wijk 18 Gieterveen .
Gieterveen .
Bonnerveen .
Nieuwediep .
Verspreide huizen Gieterveen .
Wijk 19 Rolde .
Rolde .
Ballo .
Nijlande .
Deurze .
Verspreide huizen Nooitgedacht .
Verspreide huizen Rolde .
Wijk 20 Grolloo .
Grolloo .
Schoonloo .
Verspreide huizen Papenvoort .
Verspreide huizen Grolloo .
Wijk 21 Ekehaar .
Ekehaar .
Amen .
Verspreide huizen Ekehaar .
Aalsmeer .
Wijk 00 Aalsmeer .
Centrum .
Stommeer .
Hornmeer .
Uiterweg .
Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen .
Kudelstaart .
Wijk 02 Oosteinde .
Bovenlanden .
Greenpark .
Oosteinde .
Schinkelpolder .
Aalten .
Wijk 01 Buitengebied Aalten .
Barlo-Kern .
Verspreide huizen Barlo .
Verspreide huizen Heurne .
Verspreide huizen IJzerlo .
IJzerlo-kern .
Lintelo-kern .
Verspreide huizen ten westen van Aalten .
Verspreide huizen Lintelo .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2019. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.
De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar voor 2019

Wijzigingen per oktober 2022

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2019:
- Nabijheid van banen


Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor deze tabel worden geen nieuwe cijfers meer verwacht.

Toelichting onderwerpen

Groenvoorzieningen
De ingangen van de groenvoorzieningen zijn vastgesteld op de snijpunten tussen de wegen en paden van de Top10NL (topografische kaart, zowel het lijnenbestand als het wegvakkenbestand) in de groenvoorziening en de buitengrens van de groenvoorziening. Voor groenvoorzieningen zonder paden of wegen (doorgaans de kleinere groenstroken en plantsoenen) is het zwaartepunt van de groenvoorziening genomen.

In 2008 en eerder is van de topografische kaart enkel het lijnenbestand gebruikt en groenvoorzieningen zonder paden of wegen zijn niet opgenomen. Dit geeft vooral een trendbreuk bij open natuurlijk terrein.

Deze variabelen worden opgenomen in de verslagjaren dat het Bestand Bodemgebruik beschikbaar is. Voor het verslagjaar 2016 zullen deze variabelen niet worden opgenomen. Om de structuur van deze tabel gelijk te houden aan die van eerdere jaren, zijn deze kolommen gevuld met puntjes.
Semi-openbaar groen
Terrein in gebruik als sportterrein, volkstuin, voor verblijfsrecreatie of als begraafplaats. Het terrein kan zowel privaat als publiek toegankelijk zijn.
Afstand tot verblijfsrecreatief terrein
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde terrein voor verblijfsrecreatie, berekend over de weg.

Verblijfsrecreatief terrein:
Terrein in gebruik voor een meerdaags recreatief verblijf, zoals camping, bungalowparken, jeugdherbergen en bijbehorende parkeerplaatsen. Het terrein heeft een omvang van minimaal 1 hectare.