Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Energiedragers Perioden Aanbod Totaal aanbod (TJ) Aanbod Productie (TJ) Aanbod Netto invoer Totaal puur en bijgemengd (TJ) Aanbod Netto invoer Puur (TJ) Aanbod Netto invoer Bijgemengd (TJ) Aanbod Voorraadmutatie (puur en bijgemengd) (TJ) Aanbod Bunkers (puur en bijgemengd) (TJ) Verbruik Totaal verbruik (puur en bijgemengd) (TJ) Verbruik Wegverkeer (TJ) Verbruik Railverkeer (TJ) Verbruik Binnenvaart (TJ) Verbruik Bouwnijverheid (TJ) Verbruik Landbouw (TJ) Bijmenging (TJ) Productiecapaciteit (TJ)
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2020 24.329 . . . -8.648 2.042 9.894 24.329 21.684 55 63 1.355 1.172 42.872 .
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2021 28.187 . . . -4.477 -3.039 6.954 28.187 24.769 63 40 1.563 1.304 39.170 .
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2022** 26.132 . . . -5.996 -15.907 19.004 26.132 23.009 59 53 1.406 1.152 50.679 .
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2023** 25.853 . . . -3.357 13.515 16.416 25.853 22.886 66 43 1.383 1.133 45.283 .
Biobenzine 2020 9.481 . . . -2.746 -1.747 . 9.481 9.481 12.227 .
Biobenzine 2021 10.214 . . . -2.103 854 . 10.214 9.766 11.869 .
Biobenzine 2022** 10.965 . . . -3.299 -4.094 . 10.965 10.512 13.811 .
Biobenzine 2023** 11.123 . . . -2.867 345 . 11.123 10.781 13.648 .
Biodiesel 2020 14.848 73.266 -52.312 -46.410 -5.902 3.789 9.894 14.848 12.203 55 63 1.355 1.172 30.645 80.930
Biodiesel 2021 17.973 75.575 -46.756 -44.382 -2.374 -3.892 6.954 17.973 15.003 63 40 1.563 1.304 27.301 86.903
Biodiesel 2022** 15.167 71.940 -26.835 -23.260 -3.575 -11.813 18.126 15.167 12.496 59 53 1.406 1.152 36.868 83.872
Biodiesel 2023** 14.730 79.791 -64.463 -61.327 -3.136 13.171 13.769 14.730 12.106 66 43 1.383 1.133 31.635 81.753
Biokerosine 2020 0 0 0 0 0 0 . . 0 0
Biokerosine 2021 0 . . . 0 0 . . 0 0
Biokerosine 2022** 0 . . . 878 0 878 . 0 0
Biokerosine 2023** 0 . . . 2.646 0 2.646 . 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en het verbruik van biobrandstoffen en de hoeveelheid biobrandstoffen die worden bijgemengd in gewone benzine en diesel. Ook zijn er cijfers over de productiecapaciteit van biobrandstoffen. De cijfers zijn beschikbaar zowel voor het totaal aan biobrandstoffen als voor de twee soorten biobrandstoffen die in het wegverkeer en mobiele werktuigen gebruikt worden, namelijk biobenzine en biodiesel.

Het aanbod van biobrandstoffen op de binnenlandse markt is gelijk aan de som van de productie, het invoersaldo (netto invoer) en de voorraadmutaties van biobrandstoffen minus bunkers voor transport naar het buitenland. Bij het invoersaldo wordt daarbij nog een onderscheid gemaakt in pure en bijgemengde biobrandstoffen.

Het verbruik is gelijkgesteld aan de afleveringen van de oliebedrijven aan pompstations in Nederland. Bij de afleveringen gaat het voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2006, jaarlijks

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021, nader voorlopige cijfers over 2022 en 2023.

Wijzigingen per 7 juni 2024:
Nader voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Cijfers 2015-2020 zijn gereviseerd. Cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd. Vanaf 2022 is er een nieuwe energiedrager "Biokerosine" toegevoegd.

Wijzigingen per 15 juni 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Deze cijfers worden daarna bijgesteld in december en blijven nader voorlopig
Definitieve cijfers verschijnen in december in tweede jaar na het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod
Totale hoeveelheid biotransportbrandstoffen aangeboden voor verbruik op de binnenlandse markt. Het totale aanbod is per definitie gelijk aan het totale verbruik.
Het aanbod wordt berekend als productie plus invoersaldo (netto invoer) plus voorraadmutaties minus bunkers.
Totaal aanbod
Totale hoeveelheid biotransportbrandstoffen aangeboden voor verbruik op de binnenlandse markt. Het totale aanbod is per definitie gelijk aan het totale verbruik.
Het aanbod wordt berekend als productie plus invoersaldo (netto invoer) plus voorraadmutaties minus bunkers.
Productie
Het gaat om de productie van pure biobrandstoffen.
Netto invoer
Invoer minus uitvoer (netto invoer).
Totaal puur en bijgemengd
Puur
Biobrandstoffen die niet zijn gemengd met gewone benzine of diesel.
Bijgemengd
Biobrandstoffen die zijn gemengd met gewone benzine of diesel.
Voorraadmutatie (puur en bijgemengd)
De verandering van de omvang van de voorraad. Conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod voor Nederland is toegenomen; voor een negatief getal geldt het omgekeerde. In de praktijk gaat het om biobrandstoffen in pure vorm.
Bunkers (puur en bijgemengd)
De levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De post bunkering wordt in de energiebalans gezien als een vorm van uitvoer. De brandstof komt namelijk niet beschikbaar voor verbruik in Nederland. Bunkers per sector zijn niet bekend.
N.B. In Nederland is de levering van biobrandstoffen (biokerosine) aan vliegtuigen verwaarloosbaar klein.
Verbruik
Totale hoeveelheid biotransportbrandstoffen door oliebedrijven afgeleverd (en daarmee verbruikt) aan de pompstations in Nederland. Het gaat dan voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof.
Totaal verbruik (puur en bijgemengd)
Totale hoeveelheid biotransportbrandstoffen door oliebedrijven afgeleverd (en daarmee verbruikt) aan de pompstations in Nederland. Het gaat dan voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof.
Wegverkeer
Alle vervoer van personen en goederen over de openbare weg per auto, autobus, vrachtwagen, motor, brommer en dergelijke.
Railverkeer
Alle vervoer van personen en goederen via railverbindingen, zoals trein, tram en metro. Vervoer op het eigen bedrijfsterrein valt hier niet onder.
Binnenvaart
Alle binnenlandse vervoer van personen en goederen via waterwegen, zoals binnen-, zee- en kustvaart die vertrekken uit en aankomen in Nederlandse havens. Dit is inclusief werk op zee, zoals baggeractiviteiten en bouw van en onderhoud aan boorplatforms
Bouwnijverheid
Landbouw
Bijmenging
Bijmenging van pure biobrandstoffen in gewone benzine of diesel door raffinaderijen, opslagbedrijven en/of handelaren in aardolieproducten. Het totaal van de bijmenging wordt berekend als het totale aanbod voor de binnenlandse markt plus de export van bijgemengde biobrandstoffen plus bunkers.
Productiecapaciteit
De maximaal mogelijke productie per jaar van de producenten van pure biotransportbrandstoffen. Deze productiecapaciteit wordt gemeten aan het einde van het verslagjaar.