Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en het verbruik van biobrandstoffen en de hoeveelheid biobrandstoffen die worden bijgemengd in gewone benzine en diesel. Ook zijn er cijfers over de productiecapaciteit van biobrandstoffen. De cijfers zijn beschikbaar zowel voor het totaal aan biobrandstoffen als voor de twee soorten biobrandstoffen die in het wegverkeer en mobiele werktuigen gebruikt worden, namelijk biobenzine en biodiesel.

Het aanbod van biobrandstoffen op de binnenlandse markt is gelijk aan de som van de productie, het invoersaldo (netto invoer) en de voorraadmutaties van biobrandstoffen minus bunkers voor transport naar het buitenland. Bij het invoersaldo wordt daarbij nog een onderscheid gemaakt in pure en bijgemengde biobrandstoffen.

Het verbruik is gelijkgesteld aan de afleveringen van de oliebedrijven aan pompstations in Nederland. Bij de afleveringen gaat het voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2006, jaarlijks

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2018 en voorlopige cijfers voor 2019.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
Voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in mei.
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Energiedragers Perioden AanbodTotaal aanbod (TJ) AanbodProductie (TJ) AanbodNetto invoerTotaal puur en bijgemengd (TJ) AanbodNetto invoerPuur (TJ) AanbodNetto invoerBijgemengd (TJ) AanbodVoorraadmutatie (puur en bijgemengd) (TJ) AanbodBunkers (puur en bijgemengd) (TJ) VerbruikTotaal verbruik (puur en bijgemengd) (TJ) VerbruikWegverkeer (TJ) VerbruikRailverkeer (TJ) VerbruikBinnenvaart (TJ) VerbruikBouw (TJ) VerbruikLandbouw (TJ) Bijmenging (TJ) Productiecapaciteit (TJ)
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2018 22.993 . . . -2.336 -6.697 698 22.993 20.930 56 59 1.112 837 26.027 .
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2019* 28.437 . . . -4.705 146 1.982 28.437 25.746 69 118 1.428 1.076 35.124 .
Biobenzine 2018 7.146 . . . -456 254 7.146 7.146 7.603 .
Biobenzine 2019* 8.321 . . . -1.416 4 8.321 8.321 9.737 .
Biodiesel 2018 15.846 68.043 -44.547 -42.667 -1.880 -6.952 698 15.846 13.783 56 59 1.112 837 18.424 77.034
Biodiesel 2019* 20.116 72.832 -50.876 -47.586 -3.289 142 1.982 20.116 17.425 69 118 1.428 1.076 25.387 81.349
Bron: CBS.
Verklaring van tekens