Mobiliteit; per persoon, persoonskenmerken, motieven en regio's


Deze tabel bevat informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De tabel bevat aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur gemiddeld per persoon, per dag en per jaar. Het gaat om reguliere verplaatsingen op Nederlands grondgebied inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit. De afgelegde afstand is vastgesteld op basis van ritinformatie volgens de werkwijze voor reguliere reizigerskilometers. Serieverplaatsingen behoren niet tot de reguliere verplaatsingen.
Het verplaatsingsgedrag is uitgesplitst naar persoonskenmerken, reismotieven, populatie, geslacht en regio’s.
De cijfers zijn berekend met het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Dat is de opvolger van het onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN; 2010-2017). Het ODiN is ten opzichte van het voorafgaande OViN op diverse punten in belangrijke mate gewijzigd en de onderzoeken zijn daarom onderling niet volgtijdelijk vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 11 maart 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2020 verschijnen de cijfers over het onderzoeksjaar 2019.

Mobiliteit; per persoon, persoonskenmerken, motieven en regio's

Populatie Geslacht Persoonskenmerken Reismotieven Regio's Perioden Gemiddeld per persoon per dag Verplaatsingen (aantal) Gemiddeld per persoon per dag Afstand (km) Gemiddeld per persoon per dag Reisduur (minuten)
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Nederland 2018 2,78 36,16 74,60
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Noord-Nederland (LD) 2018 2,77 40,99 74,28
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Oost-Nederland (LD) 2018 2,84 38,75 74,15
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal West-Nederland (LD) 2018 2,75 34,57 76,13
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Zuid-Nederland (LD) 2018 2,79 34,91 71,77
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Groningen (PV) 2018 2,81 37,46 73,70
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Friesland (PV) 2018 2,70 42,60 75,70
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Drenthe (PV) 2018 2,82 43,08 73,11
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Overijssel (PV) 2018 2,87 37,98 72,15
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Flevoland (PV) 2018 2,69 42,97 76,50
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Gelderland (PV) 2018 2,86 38,33 74,79
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Utrecht (PV) 2018 2,89 37,88 77,13
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Noord-Holland (PV) 2018 2,76 35,45 78,38
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Zuid-Holland (PV) 2018 2,71 32,95 75,22
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Zeeland (PV) 2018 2,69 32,41 64,93
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Noord-Brabant (PV) 2018 2,80 35,90 72,48
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Limburg (PV) 2018 2,77 32,67 70,18
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Zeer sterk stedelijk 2018 2,70 32,66 77,71
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Sterk stedelijk 2018 2,80 36,07 74,99
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Matig stedelijk 2018 2,84 35,97 73,58
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Weinig stedelijk 2018 2,84 39,49 73,29
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Niet stedelijk 2018 2,67 38,39 69,39
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Nederland 2018 0,55 10,51 16,18
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Noord-Nederland (LD) 2018 0,54 11,33 14,50
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Oost-Nederland (LD) 2018 0,55 11,42 16,32
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk West-Nederland (LD) 2018 0,54 10,09 17,09
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Zuid-Nederland (LD) 2018 0,55 10,17 14,79
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Groningen (PV) 2018 0,54 10,03 14,21
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Friesland (PV) 2018 0,55 12,00 14,73
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Drenthe (PV) 2018 0,53 12,00 14,55
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Overijssel (PV) 2018 0,57 10,86 15,64
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Flevoland (PV) 2018 0,56 14,29 19,09
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Gelderland (PV) 2018 0,54 11,16 16,14
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Utrecht (PV) 2018 0,57 10,99 17,58
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Noord-Holland (PV) 2018 0,55 10,22 17,84
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Zuid-Holland (PV) 2018 0,54 9,89 16,97
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Zeeland (PV) 2018 0,53 8,15 11,12
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Noord-Brabant (PV) 2018 0,56 10,62 15,46
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Limburg (PV) 2018 0,54 9,18 13,28
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Zeer sterk stedelijk 2018 0,55 9,60 17,86
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Sterk stedelijk 2018 0,54 10,61 16,47
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Matig stedelijk 2018 0,54 10,51 15,40
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Weinig stedelijk 2018 0,56 11,15 15,06
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Van en naar werk Niet stedelijk 2018 0,55 11,15 14,61
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Nederland 2018 0,07 2,19 2,61
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Noord-Nederland (LD) 2018 0,07 1,92 2,12
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Oost-Nederland (LD) 2018 0,07 2,47 2,83
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig West-Nederland (LD) 2018 0,07 1,97 2,54
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Zuid-Nederland (LD) 2018 0,07 2,54 2,81
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Groningen (PV) 2018 0,07 1,78 2,18
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Friesland (PV) 2018 0,06 1,67 1,89
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Drenthe (PV) 2018 0,07 2,40 2,34
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Overijssel (PV) 2018 0,08 2,52 2,87
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Flevoland (PV) 2018 0,06 2,81 2,70
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Gelderland (PV) 2018 0,07 2,38 2,83
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Utrecht (PV) 2018 0,07 2,22 2,72
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Noord-Holland (PV) 2018 0,07 2,11 2,66
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Zuid-Holland (PV) 2018 0,06 1,80 2,45
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Zeeland (PV) 2018 . . .
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Noord-Brabant (PV) 2018 0,07 2,56 2,86
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Limburg (PV) 2018 0,07 2,49 2,69
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Zeer sterk stedelijk 2018 0,06 1,75 2,38
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Sterk stedelijk 2018 0,07 2,26 2,63
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Matig stedelijk 2018 0,06 1,99 2,44
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Weinig stedelijk 2018 0,08 2,59 2,90
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zakelijk, beroepsmatig Niet stedelijk 2018 0,08 2,56 2,85
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Nederland 2018 0,09 0,82 1,73
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Noord-Nederland (LD) 2018 0,08 1,21 1,90
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Oost-Nederland (LD) 2018 0,08 0,67 1,40
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging West-Nederland (LD) 2018 0,09 0,79 1,87
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Zuid-Nederland (LD) 2018 0,09 0,86 1,65
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Groningen (PV) 2018 0,08 0,84 1,72
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Friesland (PV) 2018 0,08 1,61 2,16
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Drenthe (PV) 2018 0,09 1,14 1,77
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Overijssel (PV) 2018 0,08 0,67 1,37
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Flevoland (PV) 2018 0,08 0,61 1,23
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Gelderland (PV) 2018 0,08 0,68 1,45
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Utrecht (PV) 2018 0,10 1,00 2,14
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Noord-Holland (PV) 2018 0,09 0,81 1,95
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Zuid-Holland (PV) 2018 0,08 0,73 1,80
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Zeeland (PV) 2018 0,07 0,61 1,06
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Noord-Brabant (PV) 2018 0,09 0,91 1,73
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Limburg (PV) 2018 0,09 0,74 1,46
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Zeer sterk stedelijk 2018 0,08 0,61 1,82
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Sterk stedelijk 2018 0,09 0,84 1,77
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Matig stedelijk 2018 0,08 0,90 1,70
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Weinig stedelijk 2018 0,08 0,93 1,64
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Diensten, persoonlijke verzorging Niet stedelijk 2018 0,08 0,97 1,59
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Winkelen, boodschappen doen Nederland 2018 0,56 3,10 8,49
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Winkelen, boodschappen doen Noord-Nederland (LD) 2018 0,57 3,89 8,42
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Winkelen, boodschappen doen Oost-Nederland (LD) 2018 0,57 3,32 8,38
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Winkelen, boodschappen doen West-Nederland (LD) 2018 0,57 2,89 8,81
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Winkelen, boodschappen doen Zuid-Nederland (LD) 2018 0,55 2,98 7,92
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Winkelen, boodschappen doen Groningen (PV) 2018 0,64 4,36 9,41
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Winkelen, boodschappen doen Friesland (PV) 2018 0,52 3,24 7,59
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Winkelen, boodschappen doen Drenthe (PV) 2018 0,54 4,17 8,33
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Winkelen, boodschappen doen Overijssel (PV) 2018 0,55 3,61 8,23
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Winkelen, boodschappen doen Flevoland (PV) 2018 0,56 3,99 9,89
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Winkelen, boodschappen doen Gelderland (PV) 2018 0,59 3,03 8,16
Populatie: 6 jaar of ouder Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Winkelen, boodschappen doen Utrecht (PV) 2018 0,57 2,71 8,12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens