Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2019


Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering per gemeente, wijk en buurt (indeling 2018). Het betreft de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.
Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) of twee uitkeringen van verschillende soort (zoals een uitkering op grond van de Werkloosheidswet en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld, in het eerste geval slechts één keer (bij de WAO).
Bij de categorie personen met een uitkering (totaal) wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.

De cijfers over aantallen personen met een uitkering per buurt, wijk of gemeente kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, doordat gebruik wordt gemaakt van de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: maart 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2020:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van december 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers.

Deze cijfers per gemeente, wijk en buurt met indeling 2020 verschijnen in een nieuwe tabel.

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2019

Wijken en buurten Perioden RegioaanduidingGemeentenaam (naam) RegioaanduidingSoort regio (omschrijving) RegioaanduidingCodering (code) RegioaanduidingIndelingswijziging wijken en buurten (code) Personen per soort uitkeringWerkloosheidsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringBijstandsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringArbeidsongeschiktheidsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringAOW-uitkering (aantal) Personen per soort uitkering, relatiefWerkloosheidsuitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) Personen per soort uitkering, relatiefBijstandsuitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) Personen per soort uitkering, relatiefArbeidsongeschiktheidsuitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) Personen per soort uitkering, relatiefAOW-uitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) InwonersInwoners vanaf 15 jaar (aantal) InwonersInwoners vanaf 15 jr tot AOW-leeftijd (aantal) InwonersInwoners vanaf de AOW-leeftijd (aantal)
Totaal 2019 december* NL00 221.610 414.620 752.440 3.452.950
Nederland 2019 december* NL01 218.270 414.440 727.660 3.111.050 2,0 3,0 5,0 21,0 14.678.960 11.557.680 3.121.280
Buitenland 2019 december* NL98 3.340 170 24.780 341.900
Amsterdam 2019 december* Amsterdam Gemeente GM0363 . 12.780 38.950 32.920 99.850 2,0 5,0 4,0 13,0 746.790 646.180 100.610
Kop Zeedijk 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630000 1 20 20 30 70 1,0 2,0 2,0 6,0 1.050 980 70
Stationsplein e.o. 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630100 1 . . . . . . . . 0 0 0
Nieuwendijk Noord 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630102 1 10 10 10 20 1,0 3,0 2,0 4,0 440 430 20
Nieuwe Kerk e.o. 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630104 1 20 10 10 40 2,0 1,0 1,0 5,0 770 730 40
Grachtengordel-West 2019 december* Amsterdam Wijk WK036302 1 60 40 70 980 1,0 1,0 1,0 16,0 5.960 4.950 1.010
Leidsegracht Noord 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630203 1 10 0 10 110 1,0 1,0 1,0 17,0 640 530 110
Grachtengordel-Zuid 2019 december* Amsterdam Wijk WK036303 1 50 40 60 720 1,0 1,0 1,0 15,0 4.970 4.230 740
Spiegelbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630300 1 10 10 10 100 1,0 1,0 1,0 13,0 740 640 100
Rembrandtpleinbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630304 1 10 10 10 40 2,0 1,0 2,0 8,0 460 430 40
Reguliersbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630305 1 0 10 0 10 1,0 2,0 1,0 2,0 370 360 10
Oosterdokseiland 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630400 1 0 10 10 50 1,0 2,0 3,0 11,0 420 370 50
Waterloopleinbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630408 1 10 30 30 140 2,0 3,0 4,0 18,0 790 650 140
Planciusbuurt Noord 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630505 1 10 20 20 30 2,0 5,0 5,0 9,0 330 300 30
Planciusbuurt Zuid 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630506 1 10 20 20 20 4,0 12,0 10,0 13,0 160 140 20
Jordaan 2019 december* Amsterdam Wijk WK036306 1 310 650 650 2.950 2,0 4,0 4,0 17,0 17.880 14.900 2.970
Bloemgrachtbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630602 1 40 70 80 450 2,0 3,0 3,0 17,0 2.670 2.220 450
Marnixbuurt Midden 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630605 1 10 0 0 10 3,0 1,0 1,0 4,0 180 170 10
Elandsgrachtbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630606 1 60 130 130 670 2,0 3,0 3,0 17,0 3.980 3.310 670
De Weteringschans 2019 december* Amsterdam Wijk WK036307 1 100 100 130 860 2,0 2,0 2,0 13,0 6.610 5.740 870
Sarphatistrook 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630801 1 30 60 50 190 1,0 3,0 2,0 10,0 1.980 1.790 190
de Plantage 2019 december* Amsterdam Buurt BU03630803 1 20 20 40 300 1,0 1,0 3,0 18,0 1.620 1.320 300
Westhaven Noord 2019 december* Amsterdam Buurt BU03631003 1 . . . . . . . . 40 30 0
Amerikahaven 2019 december* Amsterdam Buurt BU03631005 1 . . . . . . . . 10 10 0
Afrikahaven 2019 december* Amsterdam Buurt BU03631006 1 . . . . . . . . 10 10 0
Zeeheldenbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03631300 1 30 110 80 200 2,0 6,0 5,0 12,0 1.740 1.540 200
Westergasfabriek 2019 december* Amsterdam Buurt BU03631306 1 . . . . . . . . 0 0 0
Ecowijk 2019 december* Amsterdam Buurt BU03631500 1 20 50 40 100 2,0 5,0 4,0 9,0 1.130 1.030 100
Markthallen 2019 december* Amsterdam Buurt BU03631501 1 . . . . . . . . 10 10 0
Kinkerbuurt 2019 december* Amsterdam Wijk WK036318 1 130 270 210 500 2,0 5,0 4,0 8,0 5.940 5.440 500
Van Lennepbuurt 2019 december* Amsterdam Wijk WK036319 1 130 470 330 910 2,0 7,0 5,0 14,0 6.420 5.510 920
Vondelbuurt 2019 december* Amsterdam Wijk WK036322 1 10 30 30 310 1,0 2,0 2,0 20,0 1.540 1.230 310
Zuidas 2019 december* Amsterdam Wijk WK036323 1 50 10 30 110 1,0 0,0 1,0 3,0 3.530 3.420 120
RAI 2019 december* Amsterdam Buurt BU03632301 1 . . . . . . . . 0 0 0
Oude Pijp 2019 december* Amsterdam Wijk WK036324 1 220 550 440 1.210 2,0 4,0 3,0 9,0 13.530 12.320 1.220
Sarphatiparkbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03632404 1 80 160 140 410 2,0 3,0 3,0 9,0 4.630 4.220 410
Transvaalbuurt 2019 december* Amsterdam Wijk WK036330 1 150 640 420 910 2,0 8,0 5,0 11,0 8.000 7.080 920
Indische Buurt West 2019 december* Amsterdam Wijk WK036331 1 200 800 580 1.090 2,0 7,0 5,0 10,0 10.940 9.840 1.100
Java-eiland 2019 december* Amsterdam Buurt BU03633302 1 50 30 80 380 2,0 1,0 3,0 14,0 2.670 2.290 380
Mercatorpark 2019 december* Amsterdam Buurt BU03634103 1 20 110 20 0 1,0 7,0 1,0 0,0 1.660 1.650 0
Vondelpark West 2019 december* Amsterdam Buurt BU03634603 1 . . . . . . . . 0 0 0
Museumkwartier 2019 december* Amsterdam Wijk WK036347 1 140 80 170 2.290 1,0 1,0 2,0 21,0 10.820 8.510 2.310
Johannnes Vermeerbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03634700 1 20 10 10 240 1,0 1,0 1,0 19,0 1.260 1.010 250
P.C. Hooftbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03634701 1 10 0 20 120 1,0 0,0 3,0 18,0 710 580 130
Concertgebouwbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03634702 1 20 10 20 290 1,0 1,0 1,0 19,0 1.540 1.240 300
Cornelis Schuytbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03634703 1 20 10 20 410 1,0 0,0 1,0 17,0 2.380 1.970 410
Stadionbuurt 2019 december* Amsterdam Wijk WK036348 1 180 480 520 1.630 2,0 5,0 5,0 16,0 10.360 8.710 1.650
Zorgvlied 2019 december* Amsterdam Buurt BU03635404 1 . . . . . . . . 40 30 10
Betondorp 2019 december* Amsterdam Buurt BU03635700 1 50 230 180 730 2,0 8,0 6,0 26,0 2.810 2.080 730
Twiske West 2019 december* Amsterdam Buurt BU03636603 1 30 50 100 300 2,0 3,0 5,0 14,0 2.060 1.770 300
Circus/Kermisbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03636606 1 20 40 70 140 1,0 4,0 6,0 12,0 1.160 1.020 140
Twiske Oost 2019 december* Amsterdam Buurt BU03636701 1 20 20 50 200 2,0 2,0 6,0 21,0 930 730 200
Buikslotermeerplein 2019 december* Amsterdam Buurt BU03636909 1 20 30 40 370 2,0 3,0 4,0 40,0 910 550 370
NDSM terrein 2019 december* Amsterdam Buurt BU03637105 1 30 10 10 0 2,0 1,0 1,0 0,0 1.770 1.770 0
Schipluidenbuurt 2019 december* Amsterdam Buurt BU03638705 1 10 10 10 10 1,0 0,0 1,0 0,0 1.150 1.150 10
Bijlmer Oost (E,G,K) 2019 december* Amsterdam Wijk WK036394 1 500 1.940 1.150 3.260 2,0 8,0 5,0 13,0 24.730 21.440 3.290
Bron: CBS.
Verklaring van tekens