ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

Bedrijfstakken/branches SBI2008 Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Gegevens bezoekers op website gebruikt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Beschrijvingen van producten, prijslijst (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Online bestellen, boeken of reserveren (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Productaanpassing door klant (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Bestelling online volgen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Klantspecifieke info voor de bezoeker (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Verwijzing naar sociale media (% van bedrijven) ICT-veiligheid Digital Trust Center DTC-website als bron gebruikt (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling omzet website of app Via website of apps van eigen bedrijf (% van omzet) E-commerce voor verkoop in 2018 Verkoop via e-commerce Verdeling omzet website of app Percentage omzet via online platforms. (% van omzet) E-commerce voor verkoop in 2018 Via website/apps Verkoop via website of app (% van bedrijven) E-commerce voor inkoop in 2018 Inkoop via website of apps Inkoop via website of app (% van bedrijven)
Totaal C-N en Q 92 24 81 34 7 10 26 59 5 83 17 22 68
C Industrie 94 19 82 25 9 6 16 52 3 90 10 19 71
D-E Energie, water, afvalbeheer 93 20 78 24 6 8 26 54 7 72 28 16 53
F Bouwnijverheid 93 10 73 12 3 1 19 50 4 72 28 8 68
G Handel 92 33 83 54 9 22 33 63 4 88 12 42 63
H Vervoer en opslag 85 12 75 26 6 11 21 39 3 78 22 16 59
I Horeca 89 15 82 59 5 8 24 59 2 53 47 27 66
J Informatie en communicatie 95 47 85 28 9 10 26 77 10 84 16 20 79
K Financiële dienstverlening 89 42 77 36 22 15 36 58 13 89 11 20 67
L Verhuur en handel van onroerend goed 93 27 73 29 7 4 32 67 6 65 35 10 73
M Specialistische zakelijke diensten 96 28 82 16 4 3 22 67 7 84 16 11 74
N Verhuur en overige zakelijke diensten 86 26 74 24 7 6 24 56 4 89 11 14 63
Q Gezondheids- en welzijnszorg 98 19 90 29 5 2 44 59 7 85 15 9 77
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 92 11 75 47 17 8 15 45 2 89 11 37 65
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 87 25 75 34 13 10 20 31 0 88 12 33 70
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 95 15 82 32 13 9 17 52 3 95 5 23 76
19-21 Raffinaderijen en chemie 94 25 86 25 4 6 17 58 4 83 17 19 66
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 96 25 83 19 5 3 12 46 7 97 3 14 67
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 96 17 78 17 6 2 13 47 1 96 4 11 70
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 96 29 87 16 6 6 18 60 6 94 6 15 76
28 Machine-industrie 95 25 86 16 8 4 22 61 4 91 9 10 78
29-30 Transportmiddelenindustrie 90 22 87 25 6 4 19 59 5 88 12 19 63
31-33 Overige industrie en reparatie 94 17 84 22 7 8 17 60 2 84 16 19 76
41-42 B&U en wegenbouw 91 9 60 5 1 2 19 44 4 42 58 6 61
43 Gespecialiseerde bouw 94 10 81 16 4 1 19 53 4 81 19 10 72
45 Autohandel en -reparatie 94 31 85 56 18 10 34 69 4 82 18 21 68
46 Groothandel en handelsbemiddeling 94 28 86 44 6 16 28 62 5 88 12 35 61
47 Detailhandel (niet in auto's) 88 41 77 70 12 36 40 63 4 89 11 59 65
55 Logiesverstrekking 93 38 91 82 19 21 37 77 3 49 51 61 77
56 Eet- en drinkgelegenheden 89 10 80 55 2 5 21 55 2 55 45 20 64
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 95 51 80 55 11 18 35 81 8 79 21 45 74
61 Telecommunicatie 100 48 89 42 22 25 33 79 13 96 4 33 64
62-63 IT- en informatiedienstverlening 95 47 86 23 8 7 24 76 10 86 14 15 81
6419-6492 Banken 90 41 77 35 20 19 39 64 9 75 25 16 61
651-652 Verzekeringen 93 50 88 56 45 21 43 63 12 97 3 44 76
6612-6619 Financiële advisering 84 38 71 26 9 6 28 50 16 90 10 9 67
68 Verhuur en handel van onroerend goed 93 27 73 29 7 4 32 67 6 65 35 10 73
69-70 Juridisch en managementadvies 95 30 82 15 3 2 22 66 8 84 16 9 73
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 97 22 83 9 2 2 20 66 4 79 21 9 76
72 Research 98 30 77 22 2 2 23 63 12 87 13 10 72
73 Reclamewezen en marktonderzoek 95 35 81 23 9 4 23 72 7 94 6 16 79
74-75 Overige professionele diensten 93 25 77 32 7 9 22 71 5 81 19 24 72
77 Verhuur van roerende goederen 92 25 82 43 10 12 21 60 3 93 7 28 67
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 83 26 70 18 4 3 27 58 3 86 14 8 58
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 95 59 87 82 43 32 37 79 4 95 5 57 67
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 88 22 77 21 5 5 18 51 6 87 13 14 70
86 Gezondheidszorg 99 19 92 31 5 1 49 54 9 77 23 8 80
87-88 Verzorging en welzijn 97 19 88 28 4 3 40 63 5 90 10 10 75
951 Reparatie van computers en telecom 87 37 83 27 0 19 27 67 12 84 16 21 62
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 95 26 87 16 7 5 21 60 5 92 8 12 77
69-71 Management- en technisch advies 96 27 82 13 3 2 21 66 6 82 18 9 74
73-75 Reclame, design, overige diensten 94 31 80 27 8 6 22 71 6 88 12 19 76
78-82 Overige zakelijke dienstverlening 85 26 73 22 6 5 24 56 4 88 12 12 63
ICT-sector 96 42 87 26 8 11 24 76 9 86 14 19 75
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Website bevat
Bedrijven met website die de volgende items bevatten.
Beschrijvingen van producten, prijslijst
Bedrijven met een website waarop beschrijvingen van goederen/diensten of prijslijsten staan
Online bestellen, boeken of reserveren
Bedrijven met een website die de mogelijkheid biedt om online te bestellen, te boeken of te reserveren.
Productaanpassing door klant
Bedrijven met een website die klanten de mogelijkheid biedt zelf hun product (goederen of diensten) te ontwerpen of aan te passen
Bestelling online volgen
Bedrijven met een website die de mogelijkheid biedt een bestelling online te volgen, of met informatie over de status van een bestelling
Klantspecifieke info voor de bezoeker
Bedrijven met een website met klantspecifieke informatie voor reguliere bezoekers
Verwijzing naar sociale media
Bedrijven met een website met verwijzingen of links naar pagina's van het bedrijf op sociale media
Gegevens bezoekers op website gebruikt
Bedrijf houdt gegevens over het gedrag van bezoekers op de website bij, zoals muisklikken en/of bekeken items voor bijvoorbeeld advertentiedoeleinden of ter verbetering van de gebruikerstevredenheid
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Digital Trust Center
De DTC is een overheidsorganisatie e met als missie het weerbaar maken van bedrijven in Nederland tegen cyberdreigingen door middel van informatieverschaffing en het stimuleren van samenwerkingsverbanden op regionaal- en brancheniveau tussen bedrijven op het gebied van cybersecurity.
DTC-website als bron gebruikt
Bedrijven die bekend zijn met het DTC en de DTC-website als bron van informatie gebruiken om het bedrijf meer cyberweerbaar te maken
E-commerce voor verkoop in 2018
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verdeling omzet website of app
Verdeling van omzet uit verkoop via websites en apps naar eigen bedrijf en platform
Via website of apps van eigen bedrijf
Percentage omzet behaald via de website of apps van uw eigen bedrijf.
Percentage omzet via online platforms.
Percentage van de omzet uit orders ontvangen via een website of app van een ander bedrijf, oftewel een online platform (voorbeelden: booking.com, bol.com, thuisbezorgd.nl, kieskeurig.nl, werkspot.nl)
Via website/apps
Bedrijven die gebruikmaken van een website of app om goederen of diensten te verkopen
Verkoop via website of app
Bedrijven orders voor goederen/diensten ontvangen via website
E-commerce voor inkoop in 2018
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Inkoop via externe netwerken of elektronische inkoop is hier gedefinieerd als elektronische plaatsen van orders (exclusief handgeschreven e-mail). Inkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Inkoop via website of apps
Bedrijven die gebruikmaken websites of apps voor het inkopen van goederen of diensten.
Inkoop via website of app
Via website goederen of diensten besteld bij een ander bedrijf