ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

Bedrijfsgrootte Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Beschrijvingen van producten, prijslijst (% van bedrijven) Sociale Media Sociale media gebruikt voor Werven van personeel (% van bedrijven die een account op sociale media gebruiken) Software / ICT applicaties Mate van digitalisatie Niet gedigitaliseerd (% van bedrijven) Software / ICT applicaties Mate van digitalisatie Nauwelijks gedigitaliseerd (% van bedrijven) Software / ICT applicaties Mate van digitalisatie Gemiddeld gedigitaliseerd (% van bedrijven) Software / ICT applicaties Mate van digitalisatie Veel gedigitaliseerd (% van bedrijven) Software / ICT applicaties Mate van digitalisatie (Bijna) volledig gedigitaliseerd (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Documentatie van ICT-veiligheid ICT-veiligheidsdocumenten aanwezig (% van bedrijven) ICT-veiligheid Documentatie van ICT-veiligheid Wat is gedocumenteerd Preventie van veiligheidsincidenten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door interne oorzaak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door aanval van buiten (% van bedrijven)
2 of meer werkzame personen 77 66 52 20 16 32 18 14 37 25 19 28 7
2 tot 250 werkzame personen 77 66 52 20 16 32 17 14 36 24 18 28 7
2 werkzame personen 65 54 28 28 20 27 12 12 29 15 11 17 4
3 tot 5 werkzame personen 76 64 42 22 17 30 15 15 33 22 16 27 6
5 tot 10 werkzame personen 85 74 58 15 13 37 20 14 41 28 20 33 9
10 tot 20 werkzame personen 91 79 72 12 14 37 23 15 42 33 24 39 10
20 tot 50 werkzame personen 93 81 84 7 9 39 29 17 48 46 36 43 11
50 tot 100 werkzame personen 95 82 90 4 7 40 31 18 58 58 46 53 13
100 tot 250 werkzame personen 96 84 94 1 6 37 36 20 67 70 58 57 13
250 tot 500 werkzame personen 97 84 95 1 4 32 42 21 76 83 73 59 16
500 of meer werkzame personen 98 87 95 1 2 32 41 24 86 87 76 69 24
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2018 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2019. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2018. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per juni 2020:
Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.

Wijziging per november 2020:
In de vorige versie was abusievelijk het onderwerp 'Telewerk komt voor' opgenomen. Dit terwijl deze vraag niet is gesteld aan bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2020 komen in januari 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Website bevat
Bedrijven met website die de volgende items bevatten.
Beschrijvingen van producten, prijslijst
Bedrijven met een website waarop beschrijvingen van goederen/diensten of prijslijsten staan
Sociale Media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt voor
Bedrijven die sociale media gebruiken voor de volgende doeleinden.
Werven van personeel
Werven of aantrekken van kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk.
Software / ICT applicaties
Mate van digitalisatie
De mate waarin bedrijven naar eigen zeggen hun informatie en data gedigitaliseerd hebben om (interne) bedrijfsvoering te optimaliseren
Niet gedigitaliseerd
Nauwelijks gedigitaliseerd
Gemiddeld gedigitaliseerd
Veel gedigitaliseerd
(Bijna) volledig gedigitaliseerd
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Documentatie van ICT-veiligheid
Welke ICT-veiligheid gerelateerde zaken heeft het bedrijf gedocumenteerd en wanneer zijn deze voor het laatst gereviewd.
ICT-veiligheidsdocumenten aanwezig
Documenten over ICT-veiligheid en datavertrouwelijkheid hebben betrekking op training in ICT gebruik, ICT-veiligheidsmaatregelen, de evaluatie van ICT-veiligheidsmaatregelen, schema’s om ICT-veiligheidsdocumenten te updaten, enz.
Wat is gedocumenteerd
Bedrijven met documenten met maatregelen, praktijken, of procedures voor de volgende ICT-veiligheid gerelateerde zaken
Preventie van veiligheidsincidenten
Preventie van veiligheidsincidenten zoals pharming, phishing attacks, ransomware, enzovoorts
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2018, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of acties van eigen personeel.
Incident door interne oorzaak
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2018, zoals incidenten door acties van eigen personeel of incidenten door een hardware of systeem fout.
Incident door aanval van buiten
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2018 veroorzaakt door een aanval van buitenaf.