Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, 2011-2022

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, 2011-2022

Werkloosheidsduur Persoonskenmerken Perioden Werkloze beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2021 1e kwartaal 464
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2021 2e kwartaal 416
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2021 3e kwartaal 389
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2021 4e kwartaal 364
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2022 1e kwartaal 356
Kortdurig werkloos Totaal personen 2021 1e kwartaal 364
Kortdurig werkloos Totaal personen 2021 2e kwartaal 317
Kortdurig werkloos Totaal personen 2021 3e kwartaal 301
Kortdurig werkloos Totaal personen 2021 4e kwartaal 274
Kortdurig werkloos Totaal personen 2022 1e kwartaal 273
Korter dan 1 maand Totaal personen 2021 1e kwartaal 80
Korter dan 1 maand Totaal personen 2021 2e kwartaal 89
Korter dan 1 maand Totaal personen 2021 3e kwartaal 107
Korter dan 1 maand Totaal personen 2021 4e kwartaal 102
Korter dan 1 maand Totaal personen 2022 1e kwartaal 108
1 tot 3 maanden Totaal personen 2021 1e kwartaal 143
1 tot 3 maanden Totaal personen 2021 2e kwartaal 106
1 tot 3 maanden Totaal personen 2021 3e kwartaal 97
1 tot 3 maanden Totaal personen 2021 4e kwartaal 79
1 tot 3 maanden Totaal personen 2022 1e kwartaal 81
3 tot 6 maanden Totaal personen 2021 1e kwartaal 69
3 tot 6 maanden Totaal personen 2021 2e kwartaal 67
3 tot 6 maanden Totaal personen 2021 3e kwartaal 48
3 tot 6 maanden Totaal personen 2021 4e kwartaal 50
3 tot 6 maanden Totaal personen 2022 1e kwartaal 45
6 tot 12 maanden Totaal personen 2021 1e kwartaal 72
6 tot 12 maanden Totaal personen 2021 2e kwartaal 56
6 tot 12 maanden Totaal personen 2021 3e kwartaal 49
6 tot 12 maanden Totaal personen 2021 4e kwartaal 42
6 tot 12 maanden Totaal personen 2022 1e kwartaal 39
Langdurig werkloos Totaal personen 2021 1e kwartaal 85
Langdurig werkloos Totaal personen 2021 2e kwartaal 84
Langdurig werkloos Totaal personen 2021 3e kwartaal 75
Langdurig werkloos Totaal personen 2021 4e kwartaal 77
Langdurig werkloos Totaal personen 2022 1e kwartaal 75
12 tot 18 maanden Totaal personen 2021 1e kwartaal 27
12 tot 18 maanden Totaal personen 2021 2e kwartaal 25
12 tot 18 maanden Totaal personen 2021 3e kwartaal 20
12 tot 18 maanden Totaal personen 2021 4e kwartaal 20
12 tot 18 maanden Totaal personen 2022 1e kwartaal 17
18 tot 24 maanden Totaal personen 2021 1e kwartaal 13
18 tot 24 maanden Totaal personen 2021 2e kwartaal 18
18 tot 24 maanden Totaal personen 2021 3e kwartaal 13
18 tot 24 maanden Totaal personen 2021 4e kwartaal 14
18 tot 24 maanden Totaal personen 2022 1e kwartaal 13
24 tot 48 maanden Totaal personen 2021 1e kwartaal 27
24 tot 48 maanden Totaal personen 2021 2e kwartaal 23
24 tot 48 maanden Totaal personen 2021 3e kwartaal 23
24 tot 48 maanden Totaal personen 2021 4e kwartaal 26
24 tot 48 maanden Totaal personen 2022 1e kwartaal 23
48 maanden of langer Totaal personen 2021 1e kwartaal 18
48 maanden of langer Totaal personen 2021 2e kwartaal 17
48 maanden of langer Totaal personen 2021 3e kwartaal 19
48 maanden of langer Totaal personen 2021 4e kwartaal 17
48 maanden of langer Totaal personen 2022 1e kwartaal 21
Onbekend Totaal personen 2021 1e kwartaal 15
Onbekend Totaal personen 2021 2e kwartaal 14
Onbekend Totaal personen 2021 3e kwartaal 13
Onbekend Totaal personen 2021 4e kwartaal 13
Onbekend Totaal personen 2022 1e kwartaal 9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de werkloosheidsduur van de werkloze beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Hiermee is het mogelijk het aantal kort- en langdurig werklozen te bepalen. Kortdurig werklozen zijn korter dan 12 maanden werkloos. Langdurig werklozen zijn 12 maanden of meer werkloos. De cijfers in de tabel kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau. De tabel bevat zowel kwartaal- als jaarcijfers.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 15 februari 2022:
De jaarcijfers over 2021 en de kwartaalcijfers over het derde en vierde kwartaal van 2021 zijn gepubliceerd. De cijfers over de eerste twee kwartalen van 2021 zijn gereviseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.