Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken

Werkloosheidsduur Persoonskenmerken Perioden Werkloze beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2014 660
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2015 614
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2016 538
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2017 438
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2018 350
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2019 314
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2020 1e kwartaal 303
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2020 2e kwartaal 349
Kortdurig werkloos Totaal personen 2014 385
Kortdurig werkloos Totaal personen 2015 338
Kortdurig werkloos Totaal personen 2016 300
Kortdurig werkloos Totaal personen 2017 252
Kortdurig werkloos Totaal personen 2018 210
Kortdurig werkloos Totaal personen 2019 209
Kortdurig werkloos Totaal personen 2020 1e kwartaal 209
Kortdurig werkloos Totaal personen 2020 2e kwartaal 269
Korter dan 1 maand Totaal personen 2014 40
Korter dan 1 maand Totaal personen 2015 36
Korter dan 1 maand Totaal personen 2016 36
Korter dan 1 maand Totaal personen 2017 32
Korter dan 1 maand Totaal personen 2018 29
Korter dan 1 maand Totaal personen 2019 30
Korter dan 1 maand Totaal personen 2020 1e kwartaal 34
Korter dan 1 maand Totaal personen 2020 2e kwartaal 39
1 tot 3 maanden Totaal personen 2014 113
1 tot 3 maanden Totaal personen 2015 108
1 tot 3 maanden Totaal personen 2016 104
1 tot 3 maanden Totaal personen 2017 93
1 tot 3 maanden Totaal personen 2018 81
1 tot 3 maanden Totaal personen 2019 84
1 tot 3 maanden Totaal personen 2020 1e kwartaal 81
1 tot 3 maanden Totaal personen 2020 2e kwartaal 112
3 tot 6 maanden Totaal personen 2014 109
3 tot 6 maanden Totaal personen 2015 97
3 tot 6 maanden Totaal personen 2016 79
3 tot 6 maanden Totaal personen 2017 65
3 tot 6 maanden Totaal personen 2018 52
3 tot 6 maanden Totaal personen 2019 51
3 tot 6 maanden Totaal personen 2020 1e kwartaal 48
3 tot 6 maanden Totaal personen 2020 2e kwartaal 73
6 tot 12 maanden Totaal personen 2014 123
6 tot 12 maanden Totaal personen 2015 98
6 tot 12 maanden Totaal personen 2016 81
6 tot 12 maanden Totaal personen 2017 63
6 tot 12 maanden Totaal personen 2018 48
6 tot 12 maanden Totaal personen 2019 43
6 tot 12 maanden Totaal personen 2020 1e kwartaal 46
6 tot 12 maanden Totaal personen 2020 2e kwartaal 45
Langdurig werkloos Totaal personen 2014 251
Langdurig werkloos Totaal personen 2015 263
Langdurig werkloos Totaal personen 2016 224
Langdurig werkloos Totaal personen 2017 173
Langdurig werkloos Totaal personen 2018 128
Langdurig werkloos Totaal personen 2019 95
Langdurig werkloos Totaal personen 2020 1e kwartaal 84
Langdurig werkloos Totaal personen 2020 2e kwartaal 69
12 tot 18 maanden Totaal personen 2014 83
12 tot 18 maanden Totaal personen 2015 73
12 tot 18 maanden Totaal personen 2016 57
12 tot 18 maanden Totaal personen 2017 44
12 tot 18 maanden Totaal personen 2018 31
12 tot 18 maanden Totaal personen 2019 26
12 tot 18 maanden Totaal personen 2020 1e kwartaal 26
12 tot 18 maanden Totaal personen 2020 2e kwartaal 23
18 tot 24 maanden Totaal personen 2014 39
18 tot 24 maanden Totaal personen 2015 39
18 tot 24 maanden Totaal personen 2016 29
18 tot 24 maanden Totaal personen 2017 18
18 tot 24 maanden Totaal personen 2018 14
18 tot 24 maanden Totaal personen 2019 9
18 tot 24 maanden Totaal personen 2020 1e kwartaal 6
18 tot 24 maanden Totaal personen 2020 2e kwartaal 8
24 tot 48 maanden Totaal personen 2014 86
24 tot 48 maanden Totaal personen 2015 96
24 tot 48 maanden Totaal personen 2016 82
24 tot 48 maanden Totaal personen 2017 63
24 tot 48 maanden Totaal personen 2018 45
24 tot 48 maanden Totaal personen 2019 28
24 tot 48 maanden Totaal personen 2020 1e kwartaal 25
24 tot 48 maanden Totaal personen 2020 2e kwartaal 20
48 maanden of langer Totaal personen 2014 43
48 maanden of langer Totaal personen 2015 56
48 maanden of langer Totaal personen 2016 56
48 maanden of langer Totaal personen 2017 49
48 maanden of langer Totaal personen 2018 38
48 maanden of langer Totaal personen 2019 33
48 maanden of langer Totaal personen 2020 1e kwartaal 27
48 maanden of langer Totaal personen 2020 2e kwartaal 18
Onbekend Totaal personen 2014 23
Onbekend Totaal personen 2015 12
Onbekend Totaal personen 2016 15
Onbekend Totaal personen 2017 13
Onbekend Totaal personen 2018 13
Onbekend Totaal personen 2019 10
Onbekend Totaal personen 2020 1e kwartaal 10
Onbekend Totaal personen 2020 2e kwartaal 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de werkloosheidsduur van de werkloze beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Hiermee is het mogelijk het aantal kort- en langdurig werklozen te bepalen. Kortdurig werklozen zijn korter dan 12 maanden werkloos. Langdurig werklozen zijn 12 maanden of meer werkloos. De cijfers in de tabel kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau. De tabel bevat zowel kwartaal- als jaarcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 augustus 2020
De cijfers over het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 23 januari 2020
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabellen 'Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur en persoonskenmerken' en 'Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur per kwartaal'. Zie paragraaf 3.
De cijfers over werkloosheidsduur zijn verbeterd. Het is nu mogelijk om per kwartaal de cijfers uit te splitsen naar meer persoonskenmerken en een meer uitgebreide indeling van de werkloosheidsduur. Bovendien is de methode nu gelijk aan die van Eurostat.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.
De tabel wordt eind 2020 aangevuld met kwartaal- en jaarcijfers vanaf 2003.

Toelichting onderwerpen

Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.