Banen van werknemers; internationaliseringskenmerken van bedrijven


Deze tabel bevat informatie over werknemersbanen in Nederland. Het aantal banen wordt uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van de werknemers en de bedrijven waarvoor zij in dienst zijn. Bij de bedrijven wordt met name onderscheid gemaakt tussen bedrijven onder Nederlandse zeggenschap en bedrijven onder buitenlandse zeggenschap, en de internationale handel van het bedrijf. Werknemerskenmerken zijn onder meer opleidingsniveau en nationaliteit. Daarbij wordt de top vijf van meest voorkomende nationaliteiten bij bedrijven onder buitenlandse zeggenschap gerapporteerd. Het opleidingsniveau wordt gegeven bij alle selecties (uitgezonderd buitenlandse nationaliteiten) met tenminste duizend directe observaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 december 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt in december 2020 geactualiseerd.

Banen van werknemers; internationaliseringskenmerken van bedrijven

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Internationaliseringskenmerken bedrijf Kenmerken baan en werknemer Perioden WerkgelegenheidBanen (x 1 000) WerkgelegenheidArbeidsvolume (x 1 000) Beloning per baanUurloon (euro) ArbeidsduurPer baan per week exclusief overwerk (uur)
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Totaal Totaal 2017* 8.110 6.057 22,20 28,7
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Zeggenschap binnenland Totaal 2017* 1.483 1.110 21,80 29,2
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Zeggenschap buitenland Totaal 2017* 1.056 889 24,50 33,1
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Zeggenschap onbekend Totaal 2017* 5.571 4.057 21,80 27,7
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Geen internationale goederenhandel Totaal 2017* 5.238 3.672 21,10 26,7
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Invoer goederen Totaal 2017* 311 261 23,40 32,6
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Uitvoer goederen Totaal 2017* 76 62 22,40 31,5
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Invoer en uitvoer goederen Totaal 2017* 2.484 2.062 23,90 32,2
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Geen internationale dienstenhandel Totaal 2017* 5.554 3.990 21,60 27,4
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Invoer diensten Totaal 2017* 507 422 21,90 32,0
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Uitvoer diensten Totaal 2017* 167 137 21,60 32,1
A-U Alle economische activiteiten Totaal werkzame personen Invoer en uitvoer diensten Totaal 2017* 1.882 1.508 23,80 31,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens