Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2019)


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per regio. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige. De cijfers in deze tabel zijn verder uitgesplitst naar type zelfstandige en naar economische activiteit. Diverse niveaus van regionale indelingen zijn beschikbaar, van gemeente tot landsdeel.

Peildatum van doelpopulatie, vermogen, en gemeentelijke indeling is 1 januari van het verslagjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 november 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk december 2020 volgt de jaarlijkse actualisatie van de tabel.
Deze tabel is de opvolger van tabel Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2018). Zie paragraaf 3.

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2019)

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Zelfstandige, voornaamste inkomenZelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomenInkomen van zelfstandigenMediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomenVermogen van zelfstandigenZelfstandigen met bedrijfsvermogen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomenVermogen van zelfstandigenMediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Nederland 1.223,5 31,6 1.020,9 137,5
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Nederland 1.265,1 32,4 1.076,2 177,9
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Amsterdam 81,0 25,9 64,9 63,4
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Amsterdam 83,7 . 68,2 89,9
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Assen 3,1 26,6 2,4 77,3
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Assen 3,2 . 2,6 102,3
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Bloemendaal 2,5 47,2 2,1 464,2
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Bloemendaal 2,7 . 2,3 614,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Delfzijl 1,2 25,0 1,0 85,4
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Delfzijl 1,2 . 1,0 102,9
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Kerkrade 2,1 24,3 1,7 69,5
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Kerkrade 2,1 . 1,7 92,5
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Rotterdam 37,3 27,3 29,4 36,0
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Rotterdam 39,8 . 31,5 52,2
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2017* Utrecht 23,8 30,1 19,4 86,2
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2018* Utrecht 24,8 . 20,5 124,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens