Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, gewicht 2001-2020

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, gewicht 2001-2020

Vrachtauto's en trekkers gewicht Bouwjaren Perioden Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Totaal kilometers (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in het buitenland (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage Totaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland (aantal km) Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik (aantal)
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2015 6.923,4 6.166,8 756,6 9.213,4 6.166,8 3.046,6 58.776 39.340 19.435 156.756
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2016 7.330,9 6.499,2 831,8 9.362,6 6.499,2 2.863,4 58.847 40.850 17.998 159.099
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2017 7.450,9 6.568,4 882,5 9.442,9 6.568,4 2.874,5 58.367 40.599 17.767 161.786
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2018 7.469,7 6.581,7 887,9 9.521,6 6.581,7 2.939,8 57.287 39.599 17.688 166.209
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2019* 7.503,4 6.596,7 906,7 9.392,1 6.596,7 2.795,4 55.205 38.774 16.431 170.132
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2020* 7.436,7 6.490,7 946,0 9.142,0 6.490,7 2.651,3 54.505 38.698 15.807 167.729
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2015 4.747,8 4.129,8 618,1 6.618,4 4.129,8 2.488,6 77.192 48.166 29.025 85.740
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2016 5.106,8 4.423,9 682,9 6.774,9 4.423,9 2.351,0 76.800 50.150 26.651 88.214
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2017 5.199,9 4.455,3 744,6 6.880,8 4.455,3 2.425,5 75.874 49.128 26.746 90.687
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2018 5.264,7 4.522,9 741,8 6.979,1 4.522,9 2.456,2 73.863 47.868 25.995 94.487
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2019* 5.341,7 4.587,3 754,3 6.913,1 4.587,3 2.325,7 70.824 46.997 23.827 97.609
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2020* 5.364,8 4.581,2 783,6 6.777,4 4.581,2 2.196,2 70.789 47.850 22.939 95.741
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2015 2.175,6 2.037,0 138,6 2.595,0 2.037,0 558,0 36.541 28.684 7.857 71.016
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2016 2.224,1 2.075,3 148,9 2.587,7 2.075,3 512,4 36.506 29.276 7.229 70.885
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2017 2.251,0 2.113,2 137,8 2.562,1 2.113,2 449,0 36.036 29.721 6.314 71.099
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2018 2.204,9 2.058,8 146,1 2.542,5 2.058,8 483,6 35.449 28.706 6.743 71.722
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2019* 2.161,7 2.009,4 152,3 2.479,1 2.009,4 469,7 34.183 27.707 6.476 72.523
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2020* 2.071,9 1.909,5 162,4 2.364,6 1.909,5 455,1 32.848 26.526 6.322 71.988
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2015 211,6 207,6 4,0 223,7 207,6 16,1 15.809 14.671 1.138 14.149
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2016 201,6 194,4 7,2 219,1 194,4 24,7 15.856 14.071 1.785 13.817
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2017 193,0 187,9 5,0 204,3 187,9 16,4 15.255 14.033 1.221 13.393
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2018 187,4 183,7 3,7 196,0 183,7 12,3 14.997 14.055 942 13.072
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2019* 176,6 173,3 3,3 183,5 173,3 10,1 14.356 13.563 792 12.781
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2020* 155,7 150,5 5,2 165,0 150,5 14,5 13.099 11.949 1.151 12.594
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2015 903,3 865,7 37,6 1.017,1 865,7 151,4 33.088 28.164 4.924 30.739
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2016 912,2 875,1 37,2 1.003,0 875,1 127,9 32.928 28.729 4.200 30.460
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2017 902,2 868,6 33,5 977,9 868,6 109,3 32.206 28.607 3.599 30.364
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2018 867,9 824,3 43,6 968,6 824,3 144,4 31.754 27.021 4.733 30.504
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2019* 847,2 805,1 42,2 935,1 805,1 130,1 30.671 26.405 4.266 30.489
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2020* 779,2 740,0 39,2 849,9 740,0 109,9 28.367 24.698 3.668 29.961
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2015 1.060,7 963,7 97,0 1.354,2 963,7 390,5 51.830 36.884 14.946 26.128
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2016 1.110,3 1.005,8 104,5 1.365,6 1.005,8 359,8 51.324 37.800 13.524 26.607
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2017 1.155,9 1.056,6 99,3 1.379,9 1.056,6 323,3 50.468 38.643 11.825 27.343
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2018 1.149,6 1.050,9 98,7 1.377,8 1.050,9 326,9 48.952 37.336 11.616 28.146
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2019* 1.137,8 1.031,0 106,9 1.360,5 1.031,0 329,5 46.506 35.243 11.263 29.254
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2020* 1.137,1 1.019,1 118,0 1.349,8 1.019,1 330,7 45.859 34.623 11.236 29.433
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van vrachtauto's en trekkers verdeeld naar leeftijd van het voertuig en gewicht volle wagen. Voertuigkilometers en gemiddeld jaarkilometrages van Nederlandse vrachtauto's en trekkers zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de oude selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De reeks op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief en de cijfers van 2019 en 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 10 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) door buitenlandse voertuigen in Nederland.
Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in Nederland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in het buitenland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
 
Alle vrachtauto's en trekkers met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Vrachtauto's en trekkers die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Vrachtauto's en trekkers die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde vrachtauto's en trekkers op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Vrachtvoertuigen in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.