Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, grondgebied, gewicht

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, grondgebied, gewicht

Vrachtauto's en trekkers gewicht Bouwjaren Perioden Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Totaal kilometers (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in het buitenland (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage Totaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland (aantal km) Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik (aantal)
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2015 6.923,4 9.213,4 6.166,8 3.046,6 58.776 39.340 19.435 156.756
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2016 7.330,9 9.362,6 6.499,2 2.863,4 58.847 40.850 17.998 159.099
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2017* 7.436,1 9.419,0 6.553,6 2.865,4 58.222 40.510 17.712 161.777
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2018* 7.393,8 9.416,7 6.495,3 2.921,4 56.656 39.079 17.577 166.209
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2015 4.747,8 6.618,4 4.129,8 2.488,6 77.192 48.166 29.025 85.740
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2016 5.106,8 6.774,9 4.423,9 2.351,0 76.800 50.150 26.651 88.214
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2017* 5.183,4 6.855,7 4.439,1 2.416,6 75.597 48.950 26.648 90.687
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2018* 5.217,7 6.907,1 4.467,3 2.439,8 73.101 47.280 25.822 94.487
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2015 2.175,6 2.595,0 2.037,0 558,0 36.541 28.684 7.857 71.016
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2016 2.224,1 2.587,7 2.075,3 512,4 36.506 29.276 7.229 70.885
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2017* 2.252,7 2.563,3 2.114,5 448,8 36.057 29.744 6.313 71.090
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2018* 2.176,1 2.509,6 2.028,0 481,6 34.990 28.276 6.714 71.722
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2015 211,6 223,7 207,6 16,1 15.809 14.671 1.138 14.149
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2016 201,6 219,1 194,4 24,7 15.856 14.071 1.785 13.817
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2017* 195,6 207,1 190,5 16,6 15.458 14.222 1.236 13.398
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2018* 186,8 195,5 182,9 12,6 14.983 14.014 969 13.049
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2015 903,3 1.017,1 865,7 151,4 33.088 28.164 4.924 30.739
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2016 912,2 1.003,0 875,1 127,9 32.928 28.729 4.200 30.460
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2017* 902,7 978,4 869,0 109,3 32.228 28.627 3.601 30.358
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2018* 856,0 955,6 811,8 143,8 31.334 26.617 4.717 30.497
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2015 1.060,7 1.354,2 963,7 390,5 51.830 36.884 14.946 26.128
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2016 1.110,3 1.365,6 1.005,8 359,8 51.324 37.800 13.524 26.607
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2017* 1.154,3 1.377,8 1.054,9 322,9 50.405 38.593 11.813 27.334
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2018* 1.133,3 1.358,4 1.033,4 325,1 48.214 36.676 11.538 28.175
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van vrachtauto's en trekkers verdeeld naar leeftijd van het voertuig en gewicht volle wagen. Voertuigkilometers en gemiddeld jaarkilometrages van Nederlandse vrachtauto's en trekkers zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2016 zijn definitief en de cijfers van 2017 en 2018 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 12 november 2019
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks

Toelichting onderwerpen

Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in Nederland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in het buitenland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
 
Alle vrachtauto's en trekkers met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Vrachtauto's en trekkers die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Vrachtauto's en trekkers die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde vrachtauto's en trekkers op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Vrachtvoertuigen in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.