Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, grondgebied, gewicht

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, grondgebied, gewicht

Vrachtauto's en trekkers gewicht Bouwjaren Perioden Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Totaal kilometers (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen Kilometers in het buitenland (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage Totaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland (aantal km) Gemiddeld jaarkilometrage Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland (aantal km) Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik (aantal)
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2016 7.330,9 9.362,6 6.499,2 2.863,4 58.847 40.850 17.998 159.099
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2017 7.450,9 9.442,9 6.568,4 2.874,5 58.367 40.599 17.767 161.786
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2018* 7.460,2 9.508,7 6.572,3 2.936,3 57.209 39.543 17.666 166.209
Vrachtauto's en trekkers voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2019* 7.455,5 9.339,9 6.548,8 2.791,1 54.898 38.493 16.405 170.132
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2016 5.106,8 6.774,9 4.423,9 2.351,0 76.800 50.150 26.651 88.214
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2017 5.199,9 6.880,8 4.455,3 2.425,5 75.874 49.128 26.746 90.687
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2018* 5.259,6 6.971,2 4.517,8 2.453,4 73.779 47.813 25.966 94.487
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2019* 5.309,1 6.876,9 4.554,8 2.322,2 70.454 46.663 23.791 97.609
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2016 2.224,1 2.587,7 2.075,3 512,4 36.506 29.276 7.229 70.885
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2017 2.251,0 2.562,1 2.113,2 449,0 36.036 29.721 6.314 71.099
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2018* 2.200,6 2.537,5 2.054,6 482,9 35.379 28.647 6.733 71.722
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2019* 2.146,4 2.463,0 1.994,1 468,9 33.961 27.496 6.466 72.523
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2016 201,6 219,1 194,4 24,7 15.856 14.071 1.785 13.817
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2017 193,0 204,3 187,9 16,4 15.255 14.033 1.221 13.393
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2018* 186,6 195,2 182,9 12,3 14.934 13.995 938 13.071
Gewicht volle wagen: tot 10 000 kg Totaal alle bouwjaren 2019* 176,2 182,4 173,3 9,1 14.280 13.567 714 12.771
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2016 912,2 1.003,0 875,1 127,9 32.928 28.729 4.200 30.460
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2017 902,2 977,9 868,6 109,3 32.206 28.607 3.599 30.364
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2018* 866,1 966,6 822,5 144,1 31.692 26.968 4.724 30.500
Gewicht volle wagen:10 000 tot 20 000 kg Totaal alle bouwjaren 2019* 839,2 925,4 797,7 127,7 30.316 26.133 4.183 30.524
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2016 1.110,3 1.365,6 1.005,8 359,8 51.324 37.800 13.524 26.607
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2017 1.155,9 1.379,9 1.056,6 323,3 50.468 38.643 11.825 27.343
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2018* 1.147,9 1.375,7 1.049,1 326,5 48.867 37.267 11.600 28.152
Gewicht volle wagen: 20 000 kg of meer Totaal alle bouwjaren 2019* 1.131,0 1.355,2 1.023,1 332,1 46.368 35.005 11.363 29.228
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van vrachtauto's en trekkers verdeeld naar leeftijd van het voertuig en gewicht volle wagen. Voertuigkilometers en gemiddeld jaarkilometrages van Nederlandse vrachtauto's en trekkers zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2017 zijn definitief en de cijfers van 2018 en 2019 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 12 november 2020
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks

Toelichting onderwerpen

Kilometers vrachtvoertuigen in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers Nederlandse vrachtvoertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving). Daarom zijn de gegevens vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers en dus gedetailleerder dan de jaren ervoor.
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in Nederland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in het buitenland is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
Nederlandse vrachtvoertuigen in gebruik
 
Alle vrachtauto's en trekkers met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Vrachtauto's en trekkers die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Vrachtauto's en trekkers die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde vrachtauto's en trekkers op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Vrachtvoertuigen in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.