Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2019-2060


Deze tabel bevat prognosecijfers van de periode-overlevingstafels (per periode van 1 jaar) naar geslacht en leeftijd (op 31 december) voor de bevolking van Nederland. Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 enz. jaar op 31 december van het jaar van waarneming zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden als de sterftekansen van het prognosejaar hun hele leven zouden gelden. Deze periode-levensverwachting kan daardoor het beste worden geïnterpreteerd als een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

De tabel kan uitgesplitst worden naar de sterftekans, het aantal levenden (tafelbevolking), het aantal overledenen (tafelbevolking) en de periode-levensverwachting naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar: 2019-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 17 december 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2019 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2019-2060

Geslacht Leeftijd Perioden Sterftekans (kans) Periode-levensverwachting (jaar)
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2019 0,00305 82,10
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2020 0,00293 82,26
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2030 0,00197 83,85
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2040 0,00133 85,43
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2050 0,00089 86,87
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2060 0,00059 88,16
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2019 0,00024 63,02
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2020 0,00024 63,17
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2030 0,00018 64,64
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2040 0,00014 66,13
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2050 0,00011 67,51
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2060 0,00009 68,76
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2019 0,00072 43,42
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2020 0,00071 43,56
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2030 0,00060 44,97
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2040 0,00050 46,42
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2050 0,00042 47,75
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2060 0,00036 48,97
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2019 0,00552 24,78
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2020 0,00540 24,90
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2030 0,00434 26,12
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2040 0,00351 27,40
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2050 0,00286 28,59
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2060 0,00233 29,68
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2019 0,04072 9,37
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2020 0,04022 9,43
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2030 0,03421 9,98
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2040 0,02801 10,68
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2050 0,02297 11,37
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2060 0,01889 12,04
Mannen 0 jaar 2019 0,00342 80,51
Mannen 0 jaar 2020 0,00330 80,66
Mannen 0 jaar 2030 0,00226 82,19
Mannen 0 jaar 2040 0,00154 83,66
Mannen 0 jaar 2050 0,00104 85,04
Mannen 0 jaar 2060 0,00070 86,31
Mannen 20 jaar 2019 0,00033 61,48
Mannen 20 jaar 2020 0,00032 61,61
Mannen 20 jaar 2030 0,00025 63,01
Mannen 20 jaar 2040 0,00019 64,39
Mannen 20 jaar 2050 0,00015 65,70
Mannen 20 jaar 2060 0,00011 66,93
Mannen 40 jaar 2019 0,00086 41,98
Mannen 40 jaar 2020 0,00084 42,11
Mannen 40 jaar 2030 0,00072 43,43
Mannen 40 jaar 2040 0,00061 44,76
Mannen 40 jaar 2050 0,00052 46,01
Mannen 40 jaar 2060 0,00044 47,19
Mannen 60 jaar 2019 0,00629 23,47
Mannen 60 jaar 2020 0,00619 23,58
Mannen 60 jaar 2030 0,00524 24,74
Mannen 60 jaar 2040 0,00440 25,91
Mannen 60 jaar 2050 0,00369 27,03
Mannen 60 jaar 2060 0,00310 28,08
Mannen 80 jaar 2019 0,04919 8,55
Mannen 80 jaar 2020 0,04845 8,60
Mannen 80 jaar 2030 0,04106 9,21
Mannen 80 jaar 2040 0,03449 9,84
Mannen 80 jaar 2050 0,02894 10,47
Mannen 80 jaar 2060 0,02427 11,09
Vrouwen 0 jaar 2019 0,00266 83,63
Vrouwen 0 jaar 2020 0,00255 83,81
Vrouwen 0 jaar 2030 0,00167 85,54
Vrouwen 0 jaar 2040 0,00110 87,23
Vrouwen 0 jaar 2050 0,00073 88,72
Vrouwen 0 jaar 2060 0,00048 90,04
Vrouwen 20 jaar 2019 0,00015 64,49
Vrouwen 20 jaar 2020 0,00015 64,66
Vrouwen 20 jaar 2030 0,00012 66,28
Vrouwen 20 jaar 2040 0,00009 67,90
Vrouwen 20 jaar 2050 0,00007 69,34
Vrouwen 20 jaar 2060 0,00006 70,63
Vrouwen 40 jaar 2019 0,00059 44,78
Vrouwen 40 jaar 2020 0,00058 44,94
Vrouwen 40 jaar 2030 0,00048 46,52
Vrouwen 40 jaar 2040 0,00039 48,10
Vrouwen 40 jaar 2050 0,00033 49,51
Vrouwen 40 jaar 2060 0,00027 50,76
Vrouwen 60 jaar 2019 0,00474 26,00
Vrouwen 60 jaar 2020 0,00460 26,14
Vrouwen 60 jaar 2030 0,00345 27,48
Vrouwen 60 jaar 2040 0,00262 28,88
Vrouwen 60 jaar 2050 0,00200 30,15
Vrouwen 60 jaar 2060 0,00153 31,28
Vrouwen 80 jaar 2019 0,03372 9,98
Vrouwen 80 jaar 2020 0,03325 10,05
Vrouwen 80 jaar 2030 0,02808 10,64
Vrouwen 80 jaar 2040 0,02226 11,42
Vrouwen 80 jaar 2050 0,01765 12,17
Vrouwen 80 jaar 2060 0,01402 12,89
Bron: CBS.
Verklaring van tekens