Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2020-2060

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2020-2060

Geslacht Leeftijd Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 17.414.598
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2025 18.028.202
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2030 18.460.783
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2035 18.797.262
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2040 19.036.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2045 19.193.745
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2050 19.305.927
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2055 19.410.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2060 19.551.664
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2020 3.778.137
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2025 3.739.441
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2030 3.824.183
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2035 3.949.091
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2040 4.081.806
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2045 4.147.027
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2050 4.115.193
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2055 4.071.828
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2060 4.085.393
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2020 10.243.954
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2025 10.481.138
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2030 10.381.837
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2035 10.208.320
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2040 10.096.201
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2045 10.172.686
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2050 10.317.707
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2055 10.440.959
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2060 10.503.963
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2020 3.392.507
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2025 3.807.623
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2030 4.254.763
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2035 4.639.850
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2040 4.858.228
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2045 4.874.032
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2050 4.873.027
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2055 4.897.223
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2060 4.962.309
Mannen Totaal leeftijd 2020 8.651.565
Mannen Totaal leeftijd 2025 8.970.842
Mannen Totaal leeftijd 2030 9.209.119
Mannen Totaal leeftijd 2035 9.387.365
Mannen Totaal leeftijd 2040 9.508.562
Mannen Totaal leeftijd 2045 9.587.444
Mannen Totaal leeftijd 2050 9.645.299
Mannen Totaal leeftijd 2055 9.703.165
Mannen Totaal leeftijd 2060 9.785.587
Mannen 0 tot 20 jaar 2020 1.934.918
Mannen 0 tot 20 jaar 2025 1.917.772
Mannen 0 tot 20 jaar 2030 1.965.245
Mannen 0 tot 20 jaar 2035 2.032.431
Mannen 0 tot 20 jaar 2040 2.100.914
Mannen 0 tot 20 jaar 2045 2.134.038
Mannen 0 tot 20 jaar 2050 2.117.437
Mannen 0 tot 20 jaar 2055 2.095.044
Mannen 0 tot 20 jaar 2060 2.101.974
Mannen 20 tot 65 jaar 2020 5.144.204
Mannen 20 tot 65 jaar 2025 5.268.669
Mannen 20 tot 65 jaar 2030 5.240.344
Mannen 20 tot 65 jaar 2035 5.170.030
Mannen 20 tot 65 jaar 2040 5.131.328
Mannen 20 tot 65 jaar 2045 5.181.855
Mannen 20 tot 65 jaar 2050 5.264.297
Mannen 20 tot 65 jaar 2055 5.333.536
Mannen 20 tot 65 jaar 2060 5.368.424
Mannen 65 jaar of ouder 2020 1.572.443
Mannen 65 jaar of ouder 2025 1.784.401
Mannen 65 jaar of ouder 2030 2.003.530
Mannen 65 jaar of ouder 2035 2.184.904
Mannen 65 jaar of ouder 2040 2.276.320
Mannen 65 jaar of ouder 2045 2.271.552
Mannen 65 jaar of ouder 2050 2.263.566
Mannen 65 jaar of ouder 2055 2.274.584
Mannen 65 jaar of ouder 2060 2.315.190
Vrouwen Totaal leeftijd 2020 8.763.033
Vrouwen Totaal leeftijd 2025 9.057.360
Vrouwen Totaal leeftijd 2030 9.251.664
Vrouwen Totaal leeftijd 2035 9.409.897
Vrouwen Totaal leeftijd 2040 9.527.673
Vrouwen Totaal leeftijd 2045 9.606.301
Vrouwen Totaal leeftijd 2050 9.660.628
Vrouwen Totaal leeftijd 2055 9.706.845
Vrouwen Totaal leeftijd 2060 9.766.077
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2020 1.843.219
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2025 1.821.669
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2030 1.858.938
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2035 1.916.660
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2040 1.980.892
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2045 2.012.989
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2050 1.997.756
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2055 1.976.784
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2060 1.983.419
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2020 5.099.750
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2025 5.212.469
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2030 5.141.493
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2035 5.038.290
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2040 4.964.874
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2045 4.990.831
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2050 5.053.410
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2055 5.107.422
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2060 5.135.539
Vrouwen 65 jaar of ouder 2020 1.820.064
Vrouwen 65 jaar of ouder 2025 2.023.222
Vrouwen 65 jaar of ouder 2030 2.251.234
Vrouwen 65 jaar of ouder 2035 2.454.947
Vrouwen 65 jaar of ouder 2040 2.581.908
Vrouwen 65 jaar of ouder 2045 2.602.480
Vrouwen 65 jaar of ouder 2050 2.609.461
Vrouwen 65 jaar of ouder 2055 2.622.639
Vrouwen 65 jaar of ouder 2060 2.647.119
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses (2020-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar: 2020-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 17 december 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2019 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.