Prognose bevolking; kerncijfers, 2019-2060


Deze tabel bevat prognoses (2019-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levend geboren kinderen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2019-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 17 december 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2019 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Prognose bevolking; kerncijfers, 2019-2060

Prognose(-interval) Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Demografische drukGrijze druk (%) Levend geboren kinderen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Periode-levensverwachtingBij geboorteMannen (jaar) Periode-levensverwachtingBij geboorteVrouwen (jaar) Buitenlandse migratieImmigratie (aantal) Buitenlandse migratieEmigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratieMigratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2019 169.918 1,58 151.737 80,51 83,63 272.155 157.900 114.255
Prognose 2020 17.414.598 33,1 169.868 1,55 153.402 80,66 83,81 282.173 163.011 119.162
Prognose 2030 18.460.783 41,0 199.311 1,69 174.809 82,19 85,54 303.156 252.128 51.028
Prognose 2040 19.036.235 48,1 192.624 1,70 197.150 83,66 87,23 298.569 257.158 41.411
Prognose 2050 19.305.927 47,2 187.867 1,70 207.940 85,04 88,72 298.717 258.569 40.148
Prognose 2060 19.551.664 47,2 203.305 1,70 206.861 86,31 90,04 299.446 260.559 38.887
Ondergrens 67%-prognose-interval 2019 166.183 1,54 145.773 80,13 83,24 254.974 149.486 94.592
Ondergrens 67%-prognose-interval 2020 17.392.572 33,0 164.490 1,50 145.666 80,12 83,27 257.530 152.141 93.383
Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 18.107.927 39,6 181.831 1,57 158.424 80,87 84,22 250.717 225.308 5.894
Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 18.263.148 44,8 168.463 1,52 176.770 81,88 85,45 241.763 225.304 -4.755
Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 18.180.551 42,7 159.137 1,49 186.991 82,89 86,57 240.790 223.389 -6.411
Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 18.066.579 41,8 165.726 1,46 187.279 83,85 87,58 239.519 224.153 -7.094
Bovengrens 67%-prognose-interval 2019 174.207 1,61 158.355 80,89 84,01 294.015 167.694 136.351
Bovengrens 67%-prognose-interval 2020 17.438.229 33,2 175.975 1,60 162.076 81,20 84,35 313.720 175.304 149.831
Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 18.862.970 42,2 217.448 1,82 193.447 83,50 86,85 365.820 285.991 100.288
Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 19.867.861 50,9 216.803 1,87 219.040 85,45 89,01 367.592 294.382 90.596
Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 20.509.136 51,1 217.786 1,91 229.731 87,19 90,88 368.395 303.125 88.215
Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 21.155.281 52,0 241.588 1,94 227.261 88,78 92,51 369.024 306.982 87.051
Bron: CBS.
Verklaring van tekens