Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering


Deze tabel bevat gegevens over het R&D-personeel en de R&D-uitgaven voor eigen research en development activiteiten.
De cijfers worden gegeven voor de volgende sectoren:
- bedrijven
- instellingen
- hoger onderwijsinstellingen.
De R&D wordt uitgevoerd met eigen en/of ingeleend personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De gegevens over 2013-2016 zijn definitief. De gegevens over 2017 zijn voorlopig. De status van de cijfers in deze tabel hangt samen met de status van het bruto binnenlands product. Totdat het bruto binnenlands product definitief is, kan de R&D-intensiteit worden bijgesteld.

Wijzigingen per 9 januari 2020:
De definitie van het onderwerp Werkzame personen is uitgebreid met de volgende tekst: Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.

Wijzigingen per 21 oktober 2019:
De cijfers over het aantal ondernemingen met eigen R&D activiteiten waren in de vorige versie niet correct. Dit is in deze versie hersteld.

Wijzigingen per 4 november 2019:
De voorlopige cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2020 worden de cijfers over 2017 en 2018 bijgesteld.

Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering

Sectoren Perioden R&D personeelWerkzame personen (aantal) R&D personeelArbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor R&DUitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Uitgaven voor R&DR&D-intensiteit (% (van het bbp)) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Alle sectoren 2013 195.127 135.555 14.239 2,16 20.135
Alle sectoren 2014 194.942 136.174 14.595 2,17 20.341
Alle sectoren 2015 202.501 139.382 14.808 2,15 20.260
Alle sectoren 2016 207.461 144.482 15.235 2,15 20.674
Alle sectoren 2017* 210.220 150.357 16.072 2,18 20.007
Alle sectoren 2018* 219.839 157.388 16.748 2,16 20.094
Bedrijven 2013 146.165 95.108 9.299 1,41 19.692
Bedrijven 2014 144.689 94.612 9.444 1,41 19.877
Bedrijven 2015 151.385 97.443 9.515 1,38 19.798
Bedrijven 2016 157.018 102.614 10.008 1,41 20.159
Bedrijven 2017* 158.493 107.410 10.654 1,44 19.517
Bedrijven 2018* 167.384 113.686 11.230 1,45 19.597
Instellingen 2013 11.322 8.116 848 0,13 380
Instellingen 2014 11.577 8.325 889 0,13 401
Instellingen 2015 12.128 8.335 900 0,13 399
Instellingen 2016 12.019 8.568 923 0,13 452
Instellingen 2017* 12.205 8.597 912 0,12 427
Instellingen 2018* 12.955 9.402 968 0,13 435
Hoger onderwijs 2013 37.640 32.331 4.092 0,62 63
Hoger onderwijs 2014 38.676 33.237 4.262 0,63 63
Hoger onderwijs 2015 38.988 33.604 4.393 0,64 63
Hoger onderwijs 2016 38.424 33.300 4.304 0,61 63
Hoger onderwijs 2017* 39.522 34.350 4.506 0,61 63
Hoger onderwijs 2018* 39.500 34.300 4.550 0,59 62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens