Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering


Deze tabel bevat gegevens over het R&D-personeel en de R&D-uitgaven voor eigen research en development activiteiten.
De cijfers worden gegeven voor de volgende sectoren:
- bedrijven
- instellingen
- hoger onderwijsinstellingen.
De R&D wordt uitgevoerd met eigen en/of ingeleend personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De gegevens over 2013-2016 zijn definitief. De gegevens over 2017 en 2018 zijn nader voorlopig. De status van de cijfers in deze tabel hangt samen met de status van het bruto binnenlands product. Totdat het bruto binnenlands product definitief is, kan de R&D-intensiteit worden bijgesteld.

Wijzigingen per 7 augustus 2020:
De cijfers over 2017 en 2018 zijn bij gesteld en zijn nu nader voorlopig.

Wijzigingen per 9 januari 2020:
De definitie van het onderwerp werkzame personen is uitgebreid met de volgende tekst: Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.

Wijzigingen per 21 oktober 2019:
De cijfers over het aantal ondernemingen met eigen R&D activiteiten waren in de vorige versie niet correct. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2020 zullen de voorlopige cijfers over 2019 worden gepubliceerd.

Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering

Sectoren Perioden R&D personeelWerkzame personen (aantal) R&D personeelArbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor R&DUitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Uitgaven voor R&DR&D-intensiteit (% (van het bbp)) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Alle sectoren 2013 195.127 135.555 14.239 2,16 20.135
Alle sectoren 2014 194.942 136.174 14.595 2,17 20.341
Alle sectoren 2015 202.501 139.382 14.808 2,15 20.260
Alle sectoren 2016 207.461 144.482 15.235 2,15 20.674
Alle sectoren 2017 209.488 150.399 16.081 2,18 19.957
Alle sectoren 2018 216.994 156.875 16.554 2,14 19.554
Bedrijven 2013 146.165 95.108 9.299 1,41 19.692
Bedrijven 2014 144.689 94.612 9.444 1,41 19.877
Bedrijven 2015 151.385 97.443 9.515 1,38 19.798
Bedrijven 2016 157.018 102.614 10.008 1,41 20.159
Bedrijven 2017 157.844 107.496 10.667 1,45 19.484
Bedrijven 2018 164.144 112.807 10.998 1,42 19.031
Instellingen 2013 11.322 8.116 848 0,13 380
Instellingen 2014 11.577 8.325 889 0,13 401
Instellingen 2015 12.128 8.335 900 0,13 399
Instellingen 2016 12.019 8.568 923 0,13 452
Instellingen 2017 12.121 8.553 907 0,12 410
Instellingen 2018 12.899 9.326 971 0,13 461
Hoger onderwijs 2013 37.640 32.331 4.092 0,62 63
Hoger onderwijs 2014 38.676 33.237 4.262 0,63 63
Hoger onderwijs 2015 38.988 33.604 4.393 0,64 63
Hoger onderwijs 2016 38.424 33.300 4.304 0,61 63
Hoger onderwijs 2017 39.522 34.350 4.506 0,61 63
Hoger onderwijs 2018 39.951 34.742 4.585 0,59 62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens