Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2019)


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen van personen, uitgesplitst naar regio en diverse achtergrondkenmerken; geslacht, positie in het huishouden, leeftijd, migratieachtergrond, en sociaaleconomische categorie. De doelpopulatie omvat alle particuliere huishoudens met bekend inkomen. Peildatum voor de populatie is 1 januari van het verslagjaar, en peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2019.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers voor 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 november 2019:
Cijfers over 2017 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2018 en voorlopige cijfers over 2019 komen in het najaar van 2020 beschikbaar.

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2019)

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Perioden Personen (x 1 000) Personen met persoonlijk inkomen (x 1 000) Aandeel personen (%) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Gemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Mediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Nederland 2018* 16.799,4 13.543,0 100 31,5 28,5 32,3 25,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Aa en Hunze 2018* 24,8 20,5 100 32,3 29,7 31,6 25,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Aalsmeer 2018* 31,0 24,6 100 37,0 32,5 36,9 28,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Aalten 2018* 26,5 21,5 100 29,7 27,7 27,9 23,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Achtkarspelen 2018* 27,6 21,5 100 27,1 25,5 26,1 21,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Alblasserdam 2018* 19,8 15,2 100 31,0 28,3 31,5 24,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Almelo 2018* 71,0 57,0 100 27,6 25,4 27,3 21,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Almere 2018* 200,9 155,3 100 30,4 28,5 32,6 27,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Alphen-Chaam 2018* 9,9 8,2 100 34,7 32,2 32,9 26,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Amersfoort 2018* 152,7 119,8 100 33,3 30,6 35,9 28,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Appingedam 2018* 11,5 9,3 100 26,7 24,4 27,3 21,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beek (L.) 2018* 15,8 13,3 100 31,8 29,7 31,6 25,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Borsele 2018* 22,4 18,0 100 31,6 29,2 31,2 25,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens