Derdelanders; verplichting tot- en aantoonbaar vertrek, nat. 2015-2021

Derdelanders; verplichting tot- en aantoonbaar vertrek, nat. 2015-2021

Nationaliteit Perioden Derdelanders; verplichting tot vertrek (aantal) Derdelanders; aantoonbaar vertrek (aantal)
Nieuw-Zeelands 2021* 75 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal derdelanders tegen wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd. Het gaat in deze tabel om derdelanders die geen recht (meer) hebben om in Nederland te verblijven en een terugkeerbesluit hebben ontvangen met de verplichting om Nederland binnen een bepaalde termijn te verlaten.

Het moment van het uitvaardigen van het terugkeerbesluit staat los van het moment dat er een aantoonbaar vertrek heeft plaatsgevonden.

Derdelanders zijn personen met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Ook staatlozen worden tot de derdelanders gerekend.

De gegevens zijn samengesteld ten behoeve van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

De cijfers worden vanaf nu gepresenteerd in de tabellen 'Derdelanders; verplichting tot vertrek' en 'Derdelanders; aantoonbaar vertrek'.
Zie paragraaf 3 van deze toelichting voor de link naar deze tabellen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Derdelanders; verplichting tot vertrek
Een derdelander die geen recht (meer) heeft op verblijf krijgt een terugkeerbesluit. Dit is een brief waarin staat dat hij het land binnen een bepaalde termijn moet verlaten. Binnen deze termijn moet de vreemdeling zijn vertrek uit Nederland regelen. Dit kan op eigen gelegenheid of met behulp van een terugkeerproject. Als de derdelander niet zelfstandig het land wil verlaten, dan wordt gedwongen vertrek geregeld.
Derdelanders; aantoonbaar vertrek
Het gaat hier om derdelanders die aantoonbaar zijn vertrokken (zelfstandig of gedwongen). Derdelanders die met onbekende bestemming zijn vertrokken worden hier niet meegeteld.