Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Grondstoffen en producten Perioden Aanbod Invoer Totaal (mln kg) Aanbod Invoer Binnenland (mln kg) Aanbod Invoer Entrepot (mln kg)
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 maart* 15.932 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 april* 15.039 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 mei* 15.075 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 juni* 14.160 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 juli* 15.250 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 augustus* 14.727 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 september* 14.961 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 oktober* 16.422 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 november* 16.265 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 december* 14.931 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 januari* 16.247 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 februari* 13.870 . .
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 maart* 8.699 4.770 3.929
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 april* 8.328 4.296 4.032
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 mei* 8.119 4.593 3.526
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 juni* 7.654 3.924 3.730
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 juli* 7.816 4.129 3.687
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 augustus* 8.112 4.197 3.915
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 september* 8.405 4.396 4.008
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 oktober* 9.017 5.171 3.845
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 november* 9.009 4.584 4.424
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 december* 7.803 3.495 4.308
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 januari* 9.196 4.514 4.682
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 februari* 7.680 4.856 2.825
Ruwe aardolie 2021 maart* 8.185 4.343 3.842
Ruwe aardolie 2021 april* 7.777 3.809 3.967
Ruwe aardolie 2021 mei* 7.768 4.275 3.492
Ruwe aardolie 2021 juni* 7.297 3.752 3.545
Ruwe aardolie 2021 juli* 7.438 3.959 3.479
Ruwe aardolie 2021 augustus* 7.613 3.969 3.644
Ruwe aardolie 2021 september* 7.959 4.073 3.887
Ruwe aardolie 2021 oktober* 8.530 4.765 3.765
Ruwe aardolie 2021 november* 8.286 4.111 4.175
Ruwe aardolie 2021 december* 7.294 3.303 3.990
Ruwe aardolie 2022 januari* 8.541 4.225 4.316
Ruwe aardolie 2022 februari* 7.024 4.406 2.618
Aardgascondensaat 2021 maart* 388 301 87
Aardgascondensaat 2021 april* 421 356 64
Aardgascondensaat 2021 mei* 291 258 34
Aardgascondensaat 2021 juni* 320 135 185
Aardgascondensaat 2021 juli* 299 91 208
Aardgascondensaat 2021 augustus* 385 115 271
Aardgascondensaat 2021 september* 250 128 122
Aardgascondensaat 2021 oktober* 352 272 80
Aardgascondensaat 2021 november* 620 371 249
Aardgascondensaat 2021 december* 424 105 318
Aardgascondensaat 2022 januari* 527 161 366
Aardgascondensaat 2022 februari* 483 277 206
Fossiele additieven 2021 maart* 126 126 .
Fossiele additieven 2021 april* 130 130 .
Fossiele additieven 2021 mei* 60 60 .
Fossiele additieven 2021 juni* 37 37 .
Fossiele additieven 2021 juli* 79 79 .
Fossiele additieven 2021 augustus* 113 113 .
Fossiele additieven 2021 september* 196 196 .
Fossiele additieven 2021 oktober* 135 135 .
Fossiele additieven 2021 november* 103 103 .
Fossiele additieven 2021 december* 86 86 .
Fossiele additieven 2022 januari* 128 128 .
Fossiele additieven 2022 februari* 173 173 .
Biologische additieven 2021 maart*
Biologische additieven 2021 april*
Biologische additieven 2021 mei*
Biologische additieven 2021 juni*
Biologische additieven 2021 juli*
Biologische additieven 2021 augustus*
Biologische additieven 2021 september*
Biologische additieven 2021 oktober*
Biologische additieven 2021 november*
Biologische additieven 2021 december*
Biologische additieven 2022 januari*
Biologische additieven 2022 februari*
Totaal aardolieproducten 2021 maart* 7.233 . .
Totaal aardolieproducten 2021 april* 6.711 . .
Totaal aardolieproducten 2021 mei* 6.956 . .
Totaal aardolieproducten 2021 juni* 6.505 . .
Totaal aardolieproducten 2021 juli* 7.434 . .
Totaal aardolieproducten 2021 augustus* 6.616 . .
Totaal aardolieproducten 2021 september* 6.556 . .
Totaal aardolieproducten 2021 oktober* 7.405 . .
Totaal aardolieproducten 2021 november* 7.256 . .
Totaal aardolieproducten 2021 december* 7.128 . .
Totaal aardolieproducten 2022 januari* 7.051 . .
Totaal aardolieproducten 2022 februari* 6.190 . .
Restgas 2021 maart*
Restgas 2021 april*
Restgas 2021 mei*
Restgas 2021 juni*
Restgas 2021 juli*
Restgas 2021 augustus*
Restgas 2021 september*
Restgas 2021 oktober*
Restgas 2021 november*
Restgas 2021 december*
Restgas 2022 januari*
Restgas 2022 februari*
Lpg 2021 maart* 267 . .
Lpg 2021 april* 364 . .
Lpg 2021 mei* 337 . .
Lpg 2021 juni* 231 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten en aardoliegrondstoffen weer in balansvorm.

Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabricaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansposten voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

Voor het omrekenen van kg naar liters geleverde benzine, diesel en autogas inclusief accijns worden de volgende standaarddichtheden gehanteerd:
Benzine 0,75 kg/l, Diesel 0,836 kg/l en LPG 0,535 kg/l.

Deze tabel vervangt de tabellen:
Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-april 2021
Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021
Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015

Status van de cijfers
Gegevens van januari 2015 tot en met december 2019 zijn definitief.
Gegevens over 2020 zijn voorlopig en de gegevens vanaf januari 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 april 2022:
Voorlopige cijfers februari 2022 zijn toegevoegd.

De overige inzet en overige productie van de petrochemie salderen in massa tot 0 dit was eerder in PJ’s. De productie en het eigen verbruik van restgassen bij de raffinaderijen zijn verhoogd door nagekomen cijfers van een raffinaderij.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Voor alle verslagperiodes is de winning van overige aardolieproducten toegevoegd. Daardoor is de totale productie van overige aardolieproducten afgenomen en komt die totale productie nu overeen met de productie bij raffinaderijen, de petrochemie en overige oliebedrijven.
Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 september 2021:
De cijfers van de onderwerpen Vervoer finaal energieverbruik Totaal, Wegverkeer, Railverkeer, Binnenlandse scheepvaart, Binnenlandse luchtvaart en Overige afnemers, worden met ingang van deze versie met 2 decimalen achter de komma gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.

De berekening van het aanbod is als volgt: winning plus andere bronnen plus productie plus invoer minus uitvoer minus bunkering plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.
Invoer
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland.
Totaal
Binnenland
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland in het binnenland.
Entrepot
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland in het entrepot.