Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Grondstoffen en producten Perioden Aanbod Totaal (mln kg) Aanbod Winning (mln kg) Aanbod Andere bronnen (mln kg) Aanbod Productie Totaal (mln kg) Aanbod Productie Raffinaderijen (mln kg) Aanbod Productie Petrochemie (mln kg) Aanbod Productie Overige oliebedrijven (mln kg) Aanbod Invoer Totaal (mln kg) Aanbod Invoer Binnenland (mln kg) Aanbod Invoer Entrepot (mln kg)
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 september** 9.354 74 -16 7.170 4.882 325 1.963 15.018 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 oktober** 10.588 89 59 8.318 5.223 318 2.777 16.488 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 november** 9.738 121 132 7.517 4.902 341 2.273 16.339 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2021 december** 9.096 104 180 7.134 4.721 266 2.147 15.004 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 januari* 9.201 102 287 7.241 4.850 300 2.091 16.230 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 februari* 8.505 78 153 6.507 4.226 317 1.965 14.232 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 maart* 8.869 81 231 6.791 4.276 312 2.203 15.578 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 april* 9.825 95 50 7.774 4.848 331 2.595 17.194 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 mei* 10.717 101 166 8.605 5.176 349 3.080 15.986 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 juni* 9.983 97 55 7.764 5.034 308 2.422 15.968 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 juli* 10.217 94 100 8.313 5.149 291 2.873 15.131 . .
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2022 augustus* 9.662 100 76 7.833 5.113 332 2.388 14.708 . .
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 september** 4.747 60 -16 8.445 4.436 4.008
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 oktober** 5.447 59 59 9.057 5.211 3.845
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 november** 5.359 87 132 9.049 4.624 4.424
Totaal aardoliegrondstoffen 2021 december** 4.858 73 180 7.843 3.535 4.308
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 januari* 4.888 72 287 9.206 4.524 4.682
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 februari* 4.194 44 153 7.730 4.906 2.825
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 maart* 4.418 59 231 8.691 3.896 4.796
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 april* 5.162 63 50 8.909 4.742 4.167
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 mei* 5.252 75 166 8.642 4.420 4.222
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 juni* 5.441 72 55 9.119 5.448 3.672
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 juli* 5.190 58 100 7.718 4.408 3.310
Totaal aardoliegrondstoffen 2022 augustus* 5.248 65 76 8.242 4.207 4.035
Ruwe aardolie 2021 september** 4.313 32 7.959 4.073 3.887
Ruwe aardolie 2021 oktober** 4.867 32 8.530 4.765 3.765
Ruwe aardolie 2021 november** 4.544 55 8.286 4.111 4.175
Ruwe aardolie 2021 december** 4.143 45 7.294 3.303 3.990
Ruwe aardolie 2022 januari* 4.326 39 8.541 4.225 4.316
Ruwe aardolie 2022 februari* 3.542 19 7.024 4.406 2.618
Ruwe aardolie 2022 maart* 3.771 34 8.086 3.410 4.676
Ruwe aardolie 2022 april* 4.335 35 8.225 4.376 3.849
Ruwe aardolie 2022 mei* 4.550 33 7.973 3.950 4.023
Ruwe aardolie 2022 juni* 4.671 45 8.363 4.934 3.429
Ruwe aardolie 2022 juli* 4.403 30 6.945 3.943 3.002
Ruwe aardolie 2022 augustus* 4.380 38 7.409 3.587 3.822
Aardgascondensaat 2021 september** 256 6 290 168 122
Aardgascondensaat 2021 oktober** 372 7 392 312 80
Aardgascondensaat 2021 november** 635 6 660 411 249
Aardgascondensaat 2021 december** 533 10 464 145 318
Aardgascondensaat 2022 januari* 366 10 537 171 366
Aardgascondensaat 2022 februari* 505 7 533 327 206
Aardgascondensaat 2022 maart* 426 9 429 310 119
Aardgascondensaat 2022 april* 605 8 621 303 318
Aardgascondensaat 2022 mei* 491 7 552 353 199
Aardgascondensaat 2022 juni* 583 9 607 364 243
Aardgascondensaat 2022 juli* 547 6 584 275 309
Aardgascondensaat 2022 augustus* 686 5 643 430 214
Fossiele additieven 2021 september** 71 22 196 196 .
Fossiele additieven 2021 oktober** 92 20 135 135 .
Fossiele additieven 2021 november** 82 25 103 103 .
Fossiele additieven 2021 december** 67 19 86 86 .
Fossiele additieven 2022 januari* 74 23 128 128 .
Fossiele additieven 2022 februari* 48 18 173 173 .
Fossiele additieven 2022 maart* 62 16 176 176 .
Fossiele additieven 2022 april* 126 20 63 63 .
Fossiele additieven 2022 mei* 90 36 117 117 .
Fossiele additieven 2022 juni* 92 19 149 149 .
Fossiele additieven 2022 juli* 133 22 189 189 .
Fossiele additieven 2022 augustus* 80 21 190 190 .
Biologische additieven 2021 september** 107 -16
Biologische additieven 2021 oktober** 115 59
Biologische additieven 2021 november** 98 132
Biologische additieven 2021 december** 115 180
Biologische additieven 2022 januari* 121 287
Biologische additieven 2022 februari* 98 153
Biologische additieven 2022 maart* 159 231
Biologische additieven 2022 april* 96 50
Biologische additieven 2022 mei* 121 166
Biologische additieven 2022 juni* 95 55
Biologische additieven 2022 juli* 107 100
Biologische additieven 2022 augustus* 102 76
Totaal aardolieproducten 2021 september** 4.607 14 7.170 4.882 325 1.963 6.573 . .
Totaal aardolieproducten 2021 oktober** 5.140 31 8.318 5.223 318 2.777 7.431 . .
Totaal aardolieproducten 2021 november** 4.379 34 7.517 4.902 341 2.273 7.290 . .
Totaal aardolieproducten 2021 december** 4.238 31 7.134 4.721 266 2.147 7.161 . .
Totaal aardolieproducten 2022 januari* 4.314 31 7.241 4.850 300 2.091 7.024 . .
Totaal aardolieproducten 2022 februari* 4.312 34 6.507 4.226 317 1.965 6.502 . .
Totaal aardolieproducten 2022 maart* 4.451 22 6.791 4.276 312 2.202 6.887 . .
Totaal aardolieproducten 2022 april* 4.663 32 7.772 4.848 331 2.593 8.285 . .
Totaal aardolieproducten 2022 mei* 5.466 26 8.605 5.176 349 3.080 7.344 . .
Totaal aardolieproducten 2022 juni* 4.542 25 7.764 5.034 308 2.422 6.849 . .
Totaal aardolieproducten 2022 juli* 5.027 37 8.309 5.149 291 2.869 7.413 . .
Totaal aardolieproducten 2022 augustus* 4.414 35 7.833 5.113 332 2.388 6.466 . .
Restgas 2021 september** 392 13 378 193 186
Restgas 2021 oktober** 415 16 399 197 202
Restgas 2021 november** 406 21 385 194 191
Restgas 2021 december** 331 19 312 218 94
Restgas 2022 januari* 385 19 366 202 164
Restgas 2022 februari* 379 22 357 176 180
Restgas 2022 maart* 396 8 388 203 185
Restgas 2022 april* 366 19 348 182 166
Restgas 2022 mei* 388 12 376 191 185
Restgas 2022 juni* 388 13 375 179 196
Restgas 2022 juli* 412 27 386 200 186
Restgas 2022 augustus* 430 25 405 211 194
Lpg 2021 september** 209 111 102 9 253 . .
Lpg 2021 oktober** 169 101 89 12 270 . .
Lpg 2021 november** 184 124 110 15 238 . .
Lpg 2021 december** 125 114 97 17 221 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten en aardoliegrondstoffen weer in balansvorm.

Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabricaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansposten voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

Voor het omrekenen van kg naar liters geleverde benzine, diesel en autogas inclusief accijns worden de volgende standaarddichtheden gehanteerd:
Benzine 0,75 kg/l, Diesel 0,836 kg/l en LPG 0,535 kg/l.

Deze tabel vervangt de tabellen:
Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-april 2021
Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021
Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015

Status van de cijfers
Gegevens van januari 2015 tot en met december 2019 zijn definitief.
Gegevens over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig.
Gegevens over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:
Cijfers over augustus 2022 zijn toegevoegd.

De overige inzet en overige productie van de petrochemie salderen in massa tot 0 dit was eerder in PJ’s. De productie en het eigen verbruik van restgassen bij de raffinaderijen zijn verhoogd door nagekomen cijfers van een raffinaderij.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Voor alle verslagperiodes is de winning van overige aardolieproducten toegevoegd. Daardoor is de totale productie van overige aardolieproducten afgenomen en komt die totale productie nu overeen met de productie bij raffinaderijen, de petrochemie en overige oliebedrijven.
Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.

De berekening van het aanbod is als volgt: winning plus andere bronnen plus productie plus invoer minus uitvoer minus bunkering plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.
Totaal
Totaal van de hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die primair in Nederland beschikbaar is gekomen voor verbruik.
Winning
Het onttrekken van energie aan de natuur.

Ruwe aardolie en aardgascondensaat worden onttrokken aan de bodem op het land of op het Nederlandse deel van de Noordzee.
Andere bronnen
Deze post is de berekening van de winning plus de invoer minus de uitvoer van biologische additieven.
Productie
Aardolieproducten verkregen door omzetting van aardoliegrondstoffen of andere aardolieproducten. Een voorbeeld is het produceren van benzine door het raffineren van ruwe aardolie.
Totaal
Totale productie van aardolieproducten bij de raffinaderijen, de petrochemie en overige oliebedrijven.
Raffinaderijen
Een raffinaderij zet ruwe aardolie en andere grondstoffen om in bruikbare fossiele brandstoffen en andere olieproducten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. De belangrijkste stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse olieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onder in de kolom de zware producten achterblijven.
Petrochemie
Een petrochemisch bedrijf zet aardolieproducten om in chemische producten. Bij deze omzetting komen ook andere aardolieproducten beschikbaar als bijproduct. Deze komen op de markt samen met de olieproducten uit raffinaderijen. Een voorbeeld is nafta dat wordt omgezet in het chemische product ethyleen (een grondstof voor kunststof) en het aardolieproduct autogas dat voor verbruik als brandstof aan de markt wordt afgeleverd.
Overige oliebedrijven
Een overig oliebedrijf verhandeld of slaat aardolieproducten op. Deze bedrijven mengen (blenden) vaak aardolieproducten vlak voor ze aan de markt worden geleverd. Een voorbeeld is het toevoegen van meer of minder additieven aan motorbenzine of autodiesel om het aan zomer- of winterspecificaties te laten voldoen.
Invoer
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland.
Totaal
Binnenland
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland in het binnenland.
Entrepot
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland in het entrepot.