Maatstaven gemeentefonds; diverse indicatoren; regio-indeling 2019


Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt CBS cijfers samen waarmee deze verdeelmodellen doorgerekend kunnen worden. Deze tabel bevat gegevens die onder andere als grondslag dienen bij het bepalen van de verdeling van het landelijk budget over de gemeenten ten behoeve van de algemene uitkeringen, Jeugdwet en de Participatiewet.

Gegevens beschikbaar voor 2019

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, maar samengesteld op basis van gegevens uit verschillende bronnen, en berekend op verschillende basisjaren. Dit wil zeggen dat de cijfers niet zondermeer vergelijkbaar zijn met reeds gepubliceerde cijfers op StatLine. In de toelichting bij de onderwerpen wordt dit nader verklaard.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden onregelmatig gepubliceerd.

Maatstaven gemeentefonds; diverse indicatoren; regio-indeling 2019

Regio's Inwoners, 1-1-2019Inwoners van 15 tot 65 jaar (aantal) Inwoners, 1-1-2019Inwoners tot 18 jaar (aantal) Particuliere huishoudens, 1-1-2019Totaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens, 1-1-2019Meerpersoonshuishoudens met kinderenTotaal met thuiswonende kinderen (aantal) Particuliere huishoudens, 1-1-2019Meerpersoonshuishoudens met kinderenMet thuiswonden kinderen 0 tot 18 jaar (aantal) Particuliere huishoudens, 1-1-2019Eenouderhuishoudens, 2 of meer kinderen (aantal) Bijstandshuishoudens, 2016-2018EenouderhuishoudensGemiddelde 2016-2018 (aantal) Bijstandshuishoudens, 2016-2018Eenouderhuishoudens31-12-2018 (aantal) Bijstandshuishoudens, 2016-2018Eenouderhuishoudens31-12-2017 (aantal) Bijstandshuishoudens, 2016-2018Eenouderhuishoudens31-12-2016 (aantal) Bijstandshuishoudens, 2016-2018Meerpersoonshuishoudens met kinderenGemiddelde 2016-2018 (aantal) Bijstandshuishoudens, 2016-2018Meerpersoonshuishoudens met kinderen31-12-2018 (aantal) Bijstandshuishoudens, 2016-2018Meerpersoonshuishoudens met kinderen31-12-2017 (aantal) Bijstandshuishoudens, 2016-2018Meerpersoonshuishoudens met kinderen31-12-2016 (aantal) Huishoudens met inkomen, 2014Totaal huishoudens met inkomenHuishoudens met inkomen (aantal) Huishoudens met inkomen, 2014Totaal huishoudens met inkomenGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (euro) Huishoudens met inkomen, 2014Huishoudens met kinderenTotaal huishoudens met kinderen (aantal) Huishoudens met inkomen, 2014Huishoudens met kinderenGemiddeld gestandaardiseerd inkomen (euro) Huishoudens met inkomen, 2014Minderjarige kinderen in huishoudensTotaal minderjarige kinderen (aantal) Huishoudens met inkomen, 2014Minderjarige kinderen in huishoudensIn huishoudens tot 120% sociaal minimum (aantal) Huishoudens met inkomen, 2014Minderjarige kinderen in huishoudensIn huishoudens met laag inkomen (aantal) Beroepsbevolking, gemiddelde 2014-2018Totaal beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking, gemiddelde 2014-2018Lager opgeleiden (x 1 000) Beroepsbevolking, gemiddelde 2014-2018Lager opgeleiden, percentage (%) Inwoners doelpopulatie, 31-12-2017 (aantal) Personen met bijstand, 31-12-2018 (aantal) Wajong-uitkeringen, 31-12-2017 (aantal) Instroom werkregeling Wajong, 2012-2014 (aantal) Instroom wachtlijst WSW, 2012-2014 (aantal) Instroom Wajong excl. WSW, 2012-2014 (aantal) Personen met loonkostensubs., 31-12-2018 (aantal) Psychisch medicijngebruik ouders, 2018 (aantal)
Nederland 11.228.340 3.574.370 7.924.690 2.604.770 1.868.130 224.580 106.810 101.530 107.540 111.360 120.240 114.320 121.930 124.460 7.771.700 24.400 2.503.100 26.200 3.277.800 427.000 392.000 8.973 1.442 16 1.919.370 484.553 245.790 26.060 25.930 25.490 15.310 156.040
Amsterdam 629.380 156.750 470.220 114.190 84.630 15.420 10.240 9.830 10.320 10.580 10.500 10.090 10.600 10.820 443.500 23.700 106.300 25.600 138.200 34.000 30.500 481 45 9 129.590 46.127 8.690 1.130 1.580 1.110 690 6.030
's-Gravenhage 367.280 116.210 263.370 82.190 61.600 9.610 6.590 6.310 6.670 6.810 7.040 6.730 7.120 7.290 251.300 23.400 75.300 24.700 98.700 22.500 20.800 266 38 14 87.270 28.579 6.310 1.070 350 1.060 1.300 5.170
Rotterdam 442.470 130.680 324.540 95.680 69.680 13.960 10.540 9.850 10.650 11.130 10.930 10.150 11.050 11.580 314.500 21.800 89.500 22.900 111.100 31.000 27.900 320 54 17 104.260 40.586 8.520 1.250 670 1.230 360 5.240
Utrecht 256.220 73.610 180.370 47.720 38.350 3.940 2.240 2.200 2.220 2.290 2.860 2.760 2.860 2.960 172.000 22.800 43.600 27.700 64.200 9.200 8.900 198 14 7 39.210 11.984 3.860 440 300 430 100 3.680
Bron: CBS.
Verklaring van tekens