Kerncijfers wijken en buurten 2019

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Wijken en buurten Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) Regioaanduiding Indelingswijziging wijken en buurten (code) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008 Bedrijfsvestigingen totaal (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008 Bedrijfsvestigingen naar activiteit A Landbouw, bosbouw en visserij (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008 Bedrijfsvestigingen naar activiteit B-F Nijverheid en energie (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008 Bedrijfsvestigingen naar activiteit G+I Handel en horeca (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008 Bedrijfsvestigingen naar activiteit H+J Vervoer, informatie en communicatie (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008 Bedrijfsvestigingen naar activiteit K-L Financiële diensten, onroerend goed (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008 Bedrijfsvestigingen naar activiteit M-N Zakelijke dienstverlening (aantal) Bedrijfsvestigingen, SBI 2008 Bedrijfsvestigingen naar activiteit R-U Cultuur, recreatie, overige diensten (aantal) Nabijheid voorzieningen Afstand tot huisartsenpraktijk (km) Nabijheid voorzieningen Afstand tot grote supermarkt (km) Nabijheid voorzieningen Afstand tot kinderdagverblijf (km)
Altena Gemeente . 6.090 400 1.390 1.335 600 545 1.255 565 1,0 1,0 0,8
Werkendam Wijk 3 1.445 50 375 275 275 120 245 100 0,9 0,7 0,8
Centrum Werkendam Buurt 3 245 0 70 70 25 20 30 25 1,1 0,4 0,8
Burchtpolder Buurt 3 110 0 35 10 35 5 15 5 0,8 0,3 0,4
Beekdaelen Gemeente . 2.815 150 445 610 190 245 735 445 0,8 1,0 0,7
Wijk 00 Onderbanken Wijk 2 525 30 95 120 25 30 120 100 1,1 1,4 0,6
Schinveld Buurt 2 285 5 60 75 10 15 55 65 0,6 0,6 0,6
Jabeek Buurt 2 60 5 10 5 5 5 15 10 3,1 3,6 0,5
Groningen Gemeente . 19.475 195 1.870 3.755 2.210 1.695 6.080 3.670 0,8 0,7 0,5
Centrum Wijk 1 3.600 5 160 1.095 370 270 910 795 0,3 0,3 0,4
Binnenstad-Noord Buurt 1 820 0 35 295 75 55 200 155 0,4 0,3 0,4
Binnenstad-Zuid Buurt 1 1.335 0 35 495 125 110 270 305 0,3 0,2 0,3
Haarlemmermeer Gemeente . 17.210 365 2.545 3.685 2.155 2.030 4.720 1.705 1,0 1,1 0,7
Hoofddorp Wijk 1 6.420 45 760 1.355 850 715 1.985 710 0,8 0,9 0,6
Hoofddorp West Buurt 1 90 0 15 10 5 15 35 10 0,3 0,5 1,1
Hoofddorp Zuid Buurt 1 665 0 30 230 65 75 195 65 0,4 0,4 0,9
Hoeksche Waard Gemeente . 8.195 480 1.305 1.860 610 1.165 1.825 955 1,0 0,9 0,8
Oud-Beijerland Wijk 2 2.175 35 275 555 155 355 520 285 0,9 0,7 0,6
Oud-Beijerland Centrum Buurt 3 425 0 35 185 10 65 80 50 0,9 0,6 0,6
Oud-Beijerland Oosterse Gorzenwijk Buurt 3 100 0 20 20 5 10 25 15 1,6 0,3 0,3
Het Hogeland Gemeente . 3.925 670 645 750 285 265 750 560 1,3 1,4 0,8
Wijk 00 Wijk 2 745 80 120 145 70 65 165 100 1,1 1,1 0,7
Bedum Buurt 2 435 5 80 95 50 45 105 60 0,8 0,6 0,6
Verspreide huizen Bedum Buurt 2 125 35 20 20 10 5 20 15 1,8 1,6 1,6
Molenlanden Gemeente . 4.430 455 1.005 745 335 555 900 435 1,1 1,4 0,8
Wijk01-Arkel Wijk 3 415 15 90 85 25 50 95 55 0,7 0,8 0,8
Arkel-Industriegebied-Zuid1 Buurt 3 15 . . . . . . .
Arkel-Industriegebied-Noord Buurt 3 0 . . . . . . .
Noardeast-Fryslân Gemeente . 3.870 660 800 885 200 235 640 455 1,6 1,5 0,9
Dokkum Wijk 2 965 15 175 305 55 95 185 135 1,5 0,6 0,5
Dokkum binnen de Bolwerken Buurt 2 265 0 15 130 10 25 40 50 1,1 0,5 0,6
Dokkum Noord Buurt 2 90 0 20 15 5 10 25 15 1,3 0,5 0,3
Noordwijk Gemeente . 4.710 265 670 1.080 320 560 1.295 520 0,8 0,7 0,6
Wijk 00 Noordwijk-Binnen Wijk 1 1.720 40 235 330 150 220 535 210 0,7 0,5 0,4
Dorpskern Buurt 1 765 5 110 150 55 95 245 110 0,5 0,5 0,4
Beeklaan-kwartier Buurt 1 315 0 45 45 30 35 115 45 0,5 0,4 0,3
Vijfheerenlanden Gemeente . 5.305 380 1.120 1.065 445 500 1.255 545 1,3 1,1 0,8
Wijk 00 Leerdam Wijk 2 1.655 80 315 380 130 155 395 200 0,8 0,9 0,8
Leerdam-Centrum Buurt 2 310 0 30 125 25 25 60 50 0,5 0,3 0,5
Leerdam-West Buurt 2 250 0 60 55 25 20 55 35 0,5 0,5 0,5
West Betuwe Gemeente . 5.835 600 1.105 1.080 445 625 1.420 550 1,4 1,3 0,9
Geldermalsen Wijk 2 1.225 35 210 285 120 135 340 105 0,9 0,8 0,7
Geldermalsen Centrum Buurt 2 130 0 25 45 10 10 20 20 0,6 0,3 0,3
Geldermalsen Middengebied Buurt 2 180 0 15 40 10 30 70 15 0,6 0,6 0,8
Westerkwartier Gemeente . 5.635 740 1.095 1.170 410 425 1.170 630 1,5 1,4 1,0
Wijk 00 Grootegast Wijk 2 470 75 125 110 25 25 65 45 1,2 1,4 1,2
Grootegast Buurt 2 235 10 60 70 15 20 30 30 0,5 0,6 0,6
Doezum Buurt 2 55 10 15 15 0 0 10 5 1,9 2,6 1,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Gegevens beschikbaar over: 2019.

Status van de cijfers:
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per september 2020
Binnen het thema bevolking zijn geboorte- en sterftecijfers toegevoegd. Alle variabelen binnen het thema energie zijn toegevoegd. Binnen het thema sociale zekerheid is de variabele personen met een AOW-uitkering toegevoegd en binnen het thema nabijheid zijn de variabelen afstand tot basisschool en aantal scholen binnen 3 km toegevoegd.

Wijzigingen per 23 oktober 2019
De omgevingsadressendichtheid en bijbehorende mate van stedelijkheid zijn gecorrigeerd op gemeente- en wijkniveau. In de eerdere berekening waren een aantal adressen weggevallen, wat leidde tot een vertekening in de wijk- en gemeentecijfers. Om deze reden zijn de wijk- en gemeentecijfers herberekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk kwartaal worden er nieuwe cijfers toegevoegd indien deze beschikbaar zijn.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente, bestaande uit één of meerdere buurten. Vaak komt een wijk overeen met een woonplaats of een deel van een grotere woonplaats.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.

Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
Indelingswijziging wijken en buurten
Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan. Detailinformatie over wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling kan worden verkregen door de wijk- en buurtkaart van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.

De indicator kent drie mogelijke waarden:
1: De codering en afbakening van deze wijk/buurt is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is wel mogelijk dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De cijfers kunnen worden gekoppeld en vergeleken met die van het voorgaande jaar.
2: De codering van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De afbakening is ongewijzigd. Om te kunnen koppelen met cijfers van het voorgaande jaar zal eerst moeten worden achterhaald wat de codering van het voorgaande jaar was. Is de koppeling eenmaal geslaagd dan kunnen de cijfers alsnog met elkaar worden vergeleken.
3: De afbakening van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan gepaard zijn gegaan met een gewijzigde codering. De cijfers kunnen niet zonder meer worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. Verschillen kunnen immers samenhangen met de verandering in de afbakening van de wijk of buurt.

Voor een wijk of buurt wordt alleen een wijziging in de afbakening geconstateerd wanneer een grens circa 5 meter of meer is verlegd. Kleinere grenswijzigingen worden niet als significant beschouwd.
Bedrijfsvestigingen, SBI 2008
Bedrijfsvestigingen naar activiteit op 1 januari (SBI 2008), exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar, naar wijken en naar buurten.

Status van de cijfers:
De cijfers hebben een voorlopig karakter.

Vestiging:
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit ten minste één vestiging. Meerdere locaties van een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd.

Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008):
De Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI 2008 is de versie die vanaf 2008 gebruikt wordt.

In deze tabel is gekozen voor de hoofdactiviteit (SBI) van de vestiging. Niet iedere vestiging van een bedrijf houdt zich bezig met de hoofdactiviteit (SBI) van het bedrijf als geheel. Om te weten welke activiteiten worden uitgevoerd in een regio is de hoofdactiviteit (SBI) van de vestiging gebruikt. In de tabel zijn de vestigingen (naast de totalen) ook naar de volgende zeven sectoren onderverdeeld:
A Landbouw, bosbouw en visserij
B-F Nijverheid en energie
G+I Handel en horeca
H+J Vervoer, informatie en communicatie
K-L Financiële diensten, onroerend goed
M-N Zakelijke dienstverlening
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten

De sectoren overheid, onderwijs en zorg zijn niet opgenomen vanwege de onbetrouwbaarheid van deze gegevens.

Het aantal vestigingen is afgerond op een veelvoud van vijf. In geval van afrondingen kan het voorkomen, dat de totalen niet precies overeenstemmen met de som der opgetelde getallen.
In geval de wijk of buurt van het bedrijf onbekend is, wordt dit bedrijf alleen op gemeentelijk niveau meegeteld. De onderverdeling naar sectoren is alleen vermeld bij 20 of meer bedrijven per buurt.
Bedrijfsvestigingen totaal
Het betreft voorlopige cijfers.
Bedrijfsvestigingen naar activiteit
A Landbouw, bosbouw en visserij
Het betreft voorlopige cijfers.
B-F Nijverheid en energie
Het betreft voorlopige cijfers.
G+I Handel en horeca
Het betreft voorlopige cijfers.
H+J Vervoer, informatie en communicatie
Het betreft voorlopige cijfers.
K-L Financiële diensten, onroerend goed
Het betreft voorlopige cijfers.
M-N Zakelijke dienstverlening
Het betreft voorlopige cijfers.
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
Het betreft voorlopige cijfers.
Nabijheid voorzieningen
Locatie die bezocht kan worden door personen. De locatie sluit aan bij het gebruik in het dagelijks leven.

De afstand tot een voorziening is berekend over verharde, door auto's te gebruiken wegen, dus niet over fiets- en voetpaden. Overtochten via veerboten zijn hierbij inbegrepen. Er wordt geen rekening gehouden met éénrichtingsverkeer en overige inrijverboden van toegangswegen tot rijks- of provinciale wegen.

Afstand tot huisartsenpraktijk
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, berekend over de weg.
.
De gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per buurt.

Huisartsenpraktijk: Pand of ruimte waarin een of meer huisartsen (samen) werken.

Huisarts:
De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. Hij/zij geeft persoonlijke en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Afstand tot grote supermarkt
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde grote supermarkt, berekend over de weg.

De gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per buurt.

Grote supermarkt:
Winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte van 150 m2.
Afstand tot kinderdagverblijf
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf, berekend over de weg.
.
De gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per buurt.

Kinderdagverblijf:
Plaats waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen per week.