Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio

Leeftijd Bijdrageplichtig inkomen Regio's Perioden Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage (1 000 euro)
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Alphen aan den Rijn 2022* 524
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Capelle aan den IJssel 2022* 462
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Horst aan de Maas 2022* 284
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Krimpen aan den IJssel 2022* 215
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Oostzaan 2022* 50
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Valkenburg aan de Geul 2022* 135
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Zaanstad 2022* 1.009
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Alphen aan den Rijn 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Capelle aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Horst aan de Maas 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Krimpen aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Oostzaan 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Valkenburg aan de Geul 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Zaanstad 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Alphen aan den Rijn 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Capelle aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Horst aan de Maas 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Krimpen aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Oostzaan 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Valkenburg aan de Geul 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Zaanstad 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Alphen aan den Rijn 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Capelle aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Horst aan de Maas 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Krimpen aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Oostzaan 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Valkenburg aan de Geul 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Zaanstad 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Alphen aan den Rijn 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Capelle aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Horst aan de Maas 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Krimpen aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Oostzaan 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Valkenburg aan de Geul 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Zaanstad 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Alphen aan den Rijn 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Capelle aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Horst aan de Maas 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Krimpen aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Oostzaan 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Valkenburg aan de Geul 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Zaanstad 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Alphen aan den Rijn 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Capelle aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Horst aan de Maas 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Krimpen aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Oostzaan 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Valkenburg aan de Geul 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Zaanstad 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Alphen aan den Rijn 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Capelle aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Horst aan de Maas 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Krimpen aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Oostzaan 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Valkenburg aan de Geul 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Zaanstad 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Alphen aan den Rijn 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Capelle aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Horst aan de Maas 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Krimpen aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Oostzaan 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Valkenburg aan de Geul 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Zaanstad 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Inkomen onbekend Alphen aan den Rijn 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Inkomen onbekend Capelle aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Inkomen onbekend Horst aan de Maas 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Inkomen onbekend Krimpen aan den IJssel 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Inkomen onbekend Oostzaan 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Inkomen onbekend Valkenburg aan de Geul 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Inkomen onbekend Zaanstad 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Alphen aan den Rijn 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Capelle aan den IJssel 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Horst aan de Maas 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Krimpen aan den IJssel 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Oostzaan 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Valkenburg aan de Geul 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Zaanstad 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Alphen aan den Rijn 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Capelle aan den IJssel 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Horst aan de Maas 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Krimpen aan den IJssel 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Oostzaan 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Valkenburg aan de Geul 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Zaanstad 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Alphen aan den Rijn 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Capelle aan den IJssel 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Horst aan de Maas 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Krimpen aan den IJssel 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Oostzaan 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Valkenburg aan de Geul 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Zaanstad 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Alphen aan den Rijn 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Capelle aan den IJssel 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Horst aan de Maas 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Krimpen aan den IJssel 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Oostzaan 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Valkenburg aan de Geul 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Zaanstad 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Alphen aan den Rijn 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Capelle aan den IJssel 2022*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de gefactureerde eigen bijdragen die gemeenten ontvangen voor het bieden van ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Het betreft de gefactureerde eigen bijdragen van leefeenheden die ondersteuning ontvangen uit de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning thuis, Hulp bij het huishouden, Hulpmiddelen en diensten. Gefactureerde eigen bijdragen voor ondersteuning in de vorm van Verblijf en opvang vallen hier buiten. De leefeenheid betreft de samenstelling van een huishouden, een begrip dat het CAK gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage.

De gefactureerde eigen bijdragen kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, bijdrageplichtig inkomen van de leefeenheid en naar gemeente. De gefactureerde eigen bijdragen van leefeenheden waarbij de leeftijd en/of het bijdrageplichtig inkomen onbekend is, worden niet apart weergegeven in de tabel, maar zijn wel meegenomen in de totale inkomsten. In 2017 gaat het om een landelijk totaal met onbekende leeftijd/bijdrageplichtig inkomen van 70 duizend euro, in 2018 om 58 duizend euro, in 2019 om 75 duizend euro. Vanaf 2020 is er geen indeling naar leeftijd en bijdrageplichtig inkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Met de wettelijke invoering van het Wmo abonnementstarief worden door het CAK geen gegevens meer geregistreerd over de samenstelling van de leefeenheid. Daarom is het niet meer mogelijk om de gefactureerde eigen bijdrage uit te splitsen naar leeftijd en bijdrageplichtig inkomen van de leefeenheid. Deze uitsplitsingen zijn daarom vanaf zorgjaar 2020 niet meer in de tabel te zien.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig, de cijfers over voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 21 augustus 2023:
Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over 2021 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage
Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage: de inkomsten uit gefactureerde eigen bijdragen die gemeenten ontvangen voor het bieden van ondersteuning uit de Wmo thuis.