Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio


Deze tabel geeft de gefactureerde eigen bijdragen die gemeenten ontvangen voor het bieden van ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Het betreft de gefactureerde eigen bijdragen van leefeenheden die ondersteuning ontvangen uit de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning thuis, Hulp bij het huishouden, Hulpmiddelen en diensten. Gefactureerde eigen bijdragen voor ondersteuning in de vorm van Verblijf en opvang vallen hier buiten. De leefeenheid betreft de samenstelling van een huishouden, een begrip dat het CAK gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage.

De gefactureerde eigen bijdragen kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, bijdrageplichtig inkomen van de leefeenheid en naar gemeente. De gefactureerde eigen bijdragen van leefeenheden waarbij de leeftijd en/of het bijdrageplichtig inkomen onbekend is, worden niet apart weergegeven in de tabel, maar zijn wel meegenomen in de totale inkomsten. In 2017 gaat het om een landelijk totaal met onbekende leeftijd/bijdrageplichtig inkomen van 70 duizend euro, in 2018 om 58 duizend euro.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 en 2018 zijn voorlopig en worden bij publicatie van de cijfers over 2019 definitief. Bovenstaande is een eenmalige afwijking ten opzichte van de publicatiestrategie. Volgens de publicatiestrategie zijn de cijfers over het meest recente jaar voorlopig en de overige jaarcijfers definitief.

Wijzigingen per 5 december 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief.

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio

Leeftijd Bijdrageplichtig inkomen Regio's Perioden Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage (1 000 euro)
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Nederland 2017* 189.510
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Nederland 2018* 191.577
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Amsterdam 2017* 5.588
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Amsterdam 2018* 5.381
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Appingedam 2017* 189
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Appingedam 2018* 191
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Nederland 2017* 7.087
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Nederland 2018* 6.650
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Amsterdam 2017* 123
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Amsterdam 2018* 118
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Appingedam 2017* 6
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Appingedam 2018* 9
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Nederland 2017* 24.982
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Nederland 2018* 24.630
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 2017* 1.128
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 2018* 1.080
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Appingedam 2017* 33
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Appingedam 2018* 34
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Nederland 2017* 28.359
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Nederland 2018* 27.715
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2017* 814
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2018* 754
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Appingedam 2017* 44
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Appingedam 2018* 41
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Nederland 2017* 54.482
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Nederland 2018* 54.780
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 2017* 1.659
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 2018* 1.499
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Appingedam 2017* 58
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Appingedam 2018* 54
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Nederland 2017* 29.657
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Nederland 2018* 30.808
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 2017* 868
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 2018* 855
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Appingedam 2017* 20
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Appingedam 2018* 19
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Nederland 2017* 16.776
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Nederland 2018* 17.950
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 2017* 385
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 2018* 426
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Appingedam 2017* .
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Appingedam 2018* 13
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Nederland 2017* 23.110
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Nederland 2018* 24.158
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 2017* 498
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 2018* 512
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Appingedam 2017* .
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Appingedam 2018* .
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Nederland 2017* 5.015
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Nederland 2018* 4.850
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Amsterdam 2017* 112
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Amsterdam 2018* 136
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Appingedam 2017* .
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Appingedam 2018* .
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Nederland 2017* 49.885
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Nederland 2018* 54.144
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Amsterdam 2017* 1.290
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Amsterdam 2018* 1.347
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Appingedam 2017* 50
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Appingedam 2018* 55
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Nederland 2017* 5.298
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Nederland 2018* 5.842
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Amsterdam 2017* 53
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Amsterdam 2018* 68
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Appingedam 2017* 4
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Appingedam 2018* 8
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Nederland 2017* 12.497
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Nederland 2018* 12.672
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 2017* 452
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 2018* 440
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Appingedam 2017* 17
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Appingedam 2018* 19
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Nederland 2017* 5.471
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Nederland 2018* 5.794
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2017* 149
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2018* 161
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Appingedam 2017* 6
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Appingedam 2018* 7
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Nederland 2017* 6.671
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Nederland 2018* 7.178
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 2017* 193
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 2018* 184
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Appingedam 2017* 7
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Appingedam 2018* 6
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Nederland 2017* 5.062
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Nederland 2018* 5.561
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 2017* 146
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 2018* 147
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Appingedam 2017* .
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Appingedam 2018* .
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Nederland 2017* 5.140
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Nederland 2018* 6.017
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 2017* 110
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 2018* 119
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Appingedam 2017* .
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Appingedam 2018* .
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Nederland 2017* 8.418
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Nederland 2018* 9.687
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 2017* 166
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 2018* 203
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Appingedam 2017* .
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Appingedam 2018* .
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Nederland 2017* 1.328
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Nederland 2018* 1.393
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Amsterdam 2017* 20
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Amsterdam 2018* 25
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Appingedam 2017* .
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Appingedam 2018* .
AOW-leeftijd of ouder Totaal Nederland 2017* 139.555
AOW-leeftijd of ouder Totaal Nederland 2018* 137.375
AOW-leeftijd of ouder Totaal Amsterdam 2017* 4.297
AOW-leeftijd of ouder Totaal Amsterdam 2018* 4.031
AOW-leeftijd of ouder Totaal Appingedam 2017* 139
AOW-leeftijd of ouder Totaal Appingedam 2018* 136
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Nederland 2017* 1.789
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Nederland 2018* 807
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Amsterdam 2017* 70
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Amsterdam 2018* 50
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Appingedam 2017* 2
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Appingedam 2018* .
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Nederland 2017* 12.481
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Nederland 2018* 11.956
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 2017* 676
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 2018* 640
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Appingedam 2017* 16
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Appingedam 2018* 15
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Nederland 2017* 22.885
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Nederland 2018* 21.918
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2017* 665
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2018* 593
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Appingedam 2017* 38
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Appingedam 2018* 34
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Nederland 2017* 47.806
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Nederland 2018* 47.597
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 2017* 1.465
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 2018* 1.314
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Appingedam 2017* 51
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Appingedam 2018* 47
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Nederland 2017* 24.587
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Nederland 2018* 25.239
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 2017* 722
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 2018* 708
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Appingedam 2017* 18
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Appingedam 2018* 16
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Nederland 2017* 11.634
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Nederland 2018* 11.932
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 2017* 275
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 2018* 306
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Appingedam 2017* .
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Appingedam 2018* .
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Nederland 2017* 14.686
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Nederland 2018* 14.469
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 2017* 331
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 2018* 309
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Appingedam 2017* .
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Appingedam 2018* .
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Nederland 2017* 3.687
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Nederland 2018* 3.457
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Amsterdam 2017* 92
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Amsterdam 2018* 110
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Appingedam 2017* .
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Appingedam 2018* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens