Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio

Leeftijd Bijdrageplichtig inkomen Regio's Perioden Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage (1 000 euro)
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Nederland 2021 109.324
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Nederland 2022* 112.707
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Amsterdam 2021 2.871
Totaal 18 jaar of ouder Totaal Amsterdam 2022* 2.780
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Nederland 2021
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Nederland 2022*
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Amsterdam 2021
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro Amsterdam 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Nederland 2021
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Nederland 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 2021
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Nederland 2021
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Nederland 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2021
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Nederland 2021
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Nederland 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 2021
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Nederland 2021
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Nederland 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 2021
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Nederland 2021
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Nederland 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 2021
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Nederland 2021
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Nederland 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 2021
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Nederland 2021
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Nederland 2022*
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Amsterdam 2021
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer Amsterdam 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Nederland 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Nederland 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Amsterdam 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal Amsterdam 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Nederland 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Nederland 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Amsterdam 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro Amsterdam 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Nederland 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Nederland 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Nederland 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Nederland 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Nederland 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Nederland 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Nederland 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Nederland 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Nederland 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Nederland 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Nederland 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Nederland 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Nederland 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Nederland 2022*
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Amsterdam 2021
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer Amsterdam 2022*
AOW-leeftijd of ouder Totaal Nederland 2021
AOW-leeftijd of ouder Totaal Nederland 2022*
AOW-leeftijd of ouder Totaal Amsterdam 2021
AOW-leeftijd of ouder Totaal Amsterdam 2022*
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Nederland 2021
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Nederland 2022*
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Amsterdam 2021
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro Amsterdam 2022*
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Nederland 2021
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Nederland 2022*
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 2021
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 2022*
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Nederland 2021
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Nederland 2022*
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2021
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2022*
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Nederland 2021
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Nederland 2022*
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 2021
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 2022*
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Nederland 2021
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Nederland 2022*
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 2021
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 2022*
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Nederland 2021
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Nederland 2022*
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 2021
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 2022*
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Nederland 2021
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Nederland 2022*
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 2021
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 2022*
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Nederland 2021
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Nederland 2022*
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Amsterdam 2021
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer Amsterdam 2022*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de gefactureerde eigen bijdragen die gemeenten ontvangen voor het bieden van ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Het betreft de gefactureerde eigen bijdragen van leefeenheden die ondersteuning ontvangen uit de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning thuis, Hulp bij het huishouden, Hulpmiddelen en diensten. Gefactureerde eigen bijdragen voor ondersteuning in de vorm van Verblijf en opvang vallen hier buiten. De leefeenheid betreft de samenstelling van een huishouden, een begrip dat het CAK gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage.

De gefactureerde eigen bijdragen kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, bijdrageplichtig inkomen van de leefeenheid en naar gemeente. De gefactureerde eigen bijdragen van leefeenheden waarbij de leeftijd en/of het bijdrageplichtig inkomen onbekend is, worden niet apart weergegeven in de tabel, maar zijn wel meegenomen in de totale inkomsten. In 2017 gaat het om een landelijk totaal met onbekende leeftijd/bijdrageplichtig inkomen van 70 duizend euro, in 2018 om 58 duizend euro, in 2019 om 75 duizend euro. Vanaf 2020 is er geen indeling naar leeftijd en bijdrageplichtig inkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Met de wettelijke invoering van het Wmo abonnementstarief worden door het CAK geen gegevens meer geregistreerd over de samenstelling van de leefeenheid. Daarom is het niet meer mogelijk om de gefactureerde eigen bijdrage uit te splitsen naar leeftijd en bijdrageplichtig inkomen van de leefeenheid. Deze uitsplitsingen zijn daarom vanaf zorgjaar 2020 niet meer in de tabel te zien.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig, de cijfers over voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 21 augustus 2023:
Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over 2021 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage
Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage: de inkomsten uit gefactureerde eigen bijdragen die gemeenten ontvangen voor het bieden van ondersteuning uit de Wmo thuis.