Overheidsproductie en -consumptie; transacties, overheidssectoren


Deze tabel bevat gegevens over de productie en consumptie van de sector overheid. De overheidsproductie (output) wordt berekend vanuit de som van de productiekosten, die bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, afschrijvingen, niet-productgebonden belastingen en niet-productgebonden subsidies. Doordat de ontvangen subsidies de kosten verlagen hebben de subsidies een negatieve waarde in deze tabel. Een deel van de overheidsproductie wordt verkocht op de markt, gebruikt voor investeringen in eigen beheer of wordt weliswaar verstrekt als niet-marktoutput, maar met een gedeeltelijke vergoeding. Het merendeel van overheidsproductie wordt gebruikt als overige niet-marktoutput vrijelijk beschikbaar gesteld aan de burgers via overheidsconsumptie.

Overheidsconsumptie is onder te verdelen naar individuele en collectieve consumptieve bestedingen. De individuele overheidsconsumptie is gelijk aan de sociale overdrachten in natura van de overheid, die deels door de overheid zelf is geproduceerd en voor ander deel is aangekocht bij andere producenten. De collectieve overheidsconsumptie is het resterende deel van de overheidsconsumptie.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
Het verslagjaar 2018 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2017 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 29 november 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 6 maanden na afloop van een verslagjaar gepubliceerd.

Overheidsproductie en -consumptie; transacties, overheidssectoren

Institutionele sectoren Transacties en saldi Perioden Overheidsproductie en -consumptie (mln euro)
Overheid P1 Output 2007 109.111
Overheid P1 Output 2008 114.017
Overheid P1 Output 2009 119.811
Overheid P1 Output 2010 123.395
Overheid P1 Output 2011 122.754
Overheid P1 Output 2012 122.842
Overheid P1 Output 2013 123.166
Overheid P1 Output 2014 125.229
Overheid P1 Output 2015 125.175
Overheid P1 Output 2016 126.164
Overheid P1 Output 2017 128.916
Overheid P1 Output 2018* 134.093
Overheid P11 Marktoutput 2007 7.135
Overheid P11 Marktoutput 2008 7.431
Overheid P11 Marktoutput 2009 7.449
Overheid P11 Marktoutput 2010 7.728
Overheid P11 Marktoutput 2011 7.655
Overheid P11 Marktoutput 2012 7.631
Overheid P11 Marktoutput 2013 7.641
Overheid P11 Marktoutput 2014 7.832
Overheid P11 Marktoutput 2015 7.389
Overheid P11 Marktoutput 2016 7.661
Overheid P11 Marktoutput 2017 7.664
Overheid P11 Marktoutput 2018* 7.755
Overheid P12 Investeringen in eigen beheer 2007 4.748
Overheid P12 Investeringen in eigen beheer 2008 4.875
Overheid P12 Investeringen in eigen beheer 2009 5.208
Overheid P12 Investeringen in eigen beheer 2010 5.178
Overheid P12 Investeringen in eigen beheer 2011 5.369
Overheid P12 Investeringen in eigen beheer 2012 5.300
Overheid P12 Investeringen in eigen beheer 2013 5.440
Overheid P12 Investeringen in eigen beheer 2014 5.472
Overheid P12 Investeringen in eigen beheer 2015 5.622
Overheid P12 Investeringen in eigen beheer 2016 5.674
Overheid P12 Investeringen in eigen beheer 2017 5.888
Overheid P12 Investeringen in eigen beheer 2018* 5.961
Overheid P13 Niet-marktoutput 2007 97.228
Overheid P13 Niet-marktoutput 2008 101.711
Overheid P13 Niet-marktoutput 2009 107.154
Overheid P13 Niet-marktoutput 2010 110.489
Overheid P13 Niet-marktoutput 2011 109.730
Overheid P13 Niet-marktoutput 2012 109.911
Overheid P13 Niet-marktoutput 2013 110.085
Overheid P13 Niet-marktoutput 2014 111.925
Overheid P13 Niet-marktoutput 2015 112.164
Overheid P13 Niet-marktoutput 2016 112.829
Overheid P13 Niet-marktoutput 2017 115.364
Overheid P13 Niet-marktoutput 2018* 120.377
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2007 9.359
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2008 9.398
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2009 9.286
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2010 9.643
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2011 10.082
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2012 9.870
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2013 9.896
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2014 10.143
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2015 10.710
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2016 10.872
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2017 10.930
Overheid P131 Betalingen voor niet-marktoutput 2018* 11.182
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2007 87.869
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2008 92.313
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2009 97.868
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2010 100.846
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2011 99.648
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2012 100.041
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2013 100.189
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2014 101.782
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2015 101.454
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2016 101.957
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2017 104.434
Overheid P132 Overige niet-marktoutput 2018* 109.195
Overheid P2 Intermediair verbruik 2007 39.708
Overheid P2 Intermediair verbruik 2008 40.711
Overheid P2 Intermediair verbruik 2009 43.207
Overheid P2 Intermediair verbruik 2010 44.465
Overheid P2 Intermediair verbruik 2011 43.372
Overheid P2 Intermediair verbruik 2012 42.692
Overheid P2 Intermediair verbruik 2013 42.501
Overheid P2 Intermediair verbruik 2014 44.190
Overheid P2 Intermediair verbruik 2015 43.482
Overheid P2 Intermediair verbruik 2016 42.765
Overheid P2 Intermediair verbruik 2017 43.339
Overheid P2 Intermediair verbruik 2018* 45.640
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2007 69.403
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2008 73.306
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2009 76.604
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2010 78.930
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2011 79.382
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2012 80.150
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2013 80.665
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2014 81.039
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2015 81.693
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2016 83.399
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2017 85.577
Overheid B1g Bruto toegevoegde waarde 2018* 88.453
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2007 18.296
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2008 19.144
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2009 19.677
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2010 20.463
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2011 20.943
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2012 21.379
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2013 21.739
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2014 21.985
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2015 22.156
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2016 22.337
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2017 22.916
Overheid P51c Verbruik van vaste activa 2018* 23.644
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2007 51.107
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2008 54.162
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2009 56.927
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2010 58.467
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2011 58.439
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2012 58.771
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2013 58.926
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2014 59.054
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2015 59.537
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2016 61.062
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2017 62.661
Overheid B1n Netto toegevoegde waarde 2018* 64.809
Overheid D1 Beloning van werknemers 2007 50.813
Overheid D1 Beloning van werknemers 2008 53.822
Overheid D1 Beloning van werknemers 2009 56.654
Overheid D1 Beloning van werknemers 2010 58.148
Overheid D1 Beloning van werknemers 2011 58.059
Overheid D1 Beloning van werknemers 2012 58.399
Overheid D1 Beloning van werknemers 2013 58.264
Overheid D1 Beloning van werknemers 2014 58.360
Overheid D1 Beloning van werknemers 2015 58.650
Overheid D1 Beloning van werknemers 2016 60.176
Overheid D1 Beloning van werknemers 2017 61.827
Overheid D1 Beloning van werknemers 2018* 63.961
Overheid D11 Lonen 2007 38.740
Overheid D11 Lonen 2008 40.486
Overheid D11 Lonen 2009 42.936
Overheid D11 Lonen 2010 44.435
Overheid D11 Lonen 2011 44.067
Overheid D11 Lonen 2012 43.877
Overheid D11 Lonen 2013 43.679
Overheid D11 Lonen 2014 43.413
Overheid D11 Lonen 2015 44.055
Overheid D11 Lonen 2016 45.451
Overheid D11 Lonen 2017 46.348
Overheid D11 Lonen 2018* 47.582
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2007 12.073
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2008 13.336
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2009 13.718
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2010 13.713
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2011 13.992
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2012 14.522
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2013 14.585
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2014 14.947
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2015 14.595
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2016 14.725
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2017 15.479
Overheid D12 Sociale premies t.l.v. werkgevers 2018* 16.379
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2007 622
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2008 674
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2009 679
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2010 679
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2011 705
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2012 630
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2013 741
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2014 732
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2015 924
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2016 927
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2017 929
Overheid D29 Niet-productgebonden belastingen 2018* 929
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2007 -328
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2008 -334
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2009 -406
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2010 -360
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2011 -325
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2012 -258
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2013 -79
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2014 -38
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2015 -37
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2016 -41
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2017 -95
Overheid D39 Subsidies niet-productgebonden 2018* -81
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2007 0
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2008 0
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2009 0
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2010 0
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2011 0
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2012 0
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2013 0
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2014 0
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2015 0
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2016 0
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2017 0
Overheid B2n Netto exploitatieoverschot 2018* 0
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2007 143.861
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2008 152.051
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2009 162.444
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2010 167.744
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2011 167.706
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2012 169.945
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2013 170.326
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2014 172.465
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2015 172.354
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2016 174.842
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2017 179.491
Overheid P3 Consumptieve bestedingen 2018* 187.606
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2007 95.155
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2008 100.198
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2009 107.945
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2010 113.345
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2011 114.252
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2012 115.974
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2013 115.250
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2014 116.528
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2015 116.535
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2016 117.218
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2017 120.978
Overheid P31 Individuele consumptieve bestedingen 2018* 126.546
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2007 39.163
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2008 40.460
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2009 43.369
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2010 46.447
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2011 46.194
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2012 46.070
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2013 45.113
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2014 45.845
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2015 45.635
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2016 44.333
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2017 45.921
Overheid D631 Overdrachten niet-marktproducten 2018* 48.135
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2007 55.992
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2008 59.738
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2009 64.576
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2010 66.898
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2011 68.058
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2012 69.904
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2013 70.137
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2014 70.683
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2015 70.900
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2016 72.885
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2017 75.057
Overheid D632 Uitkeringen in natura (aangekocht) 2018* 78.411
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2007 48.706
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2008 51.853
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2009 54.499
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2010 54.399
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2011 53.454
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2012 53.971
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2013 55.076
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2014 55.937
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2015 55.819
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2016 57.624
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2017 58.513
Overheid P32 Collectieve consumptieve bestedingen 2018* 61.060
Bron: CBS.
Verklaring van tekens