Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digit) 2009-2020

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digit) 2009-2020

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsbestelauto's (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2009 813.713
A-U Alle economische activiteiten 2010 816.526
A-U Alle economische activiteiten 2011 825.140
A-U Alle economische activiteiten 2012 820.267
A-U Alle economische activiteiten 2013 807.748
A-U Alle economische activiteiten 2014 803.562
A-U Alle economische activiteiten 2015 814.774
A-U Alle economische activiteiten 2016 849.655
A-U Alle economische activiteiten 2017 885.466
A-U Alle economische activiteiten 2018* 927.625
A-U Alle economische activiteiten 2019* 962.468
A-U Alle economische activiteiten 2020* 974.839
A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 45.205
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010 45.994
A Landbouw, bosbouw en visserij 2011 46.456
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012 46.517
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 46.882
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 47.544
A Landbouw, bosbouw en visserij 2015 49.208
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016 51.101
A Landbouw, bosbouw en visserij 2017 53.660
A Landbouw, bosbouw en visserij 2018* 55.768
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019* 56.852
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020* 58.128
B Delfstoffenwinning 2009 254
B Delfstoffenwinning 2010 246
B Delfstoffenwinning 2011 435
B Delfstoffenwinning 2012 242
B Delfstoffenwinning 2013 276
B Delfstoffenwinning 2014 337
B Delfstoffenwinning 2015 290
B Delfstoffenwinning 2016 331
B Delfstoffenwinning 2017 349
B Delfstoffenwinning 2018* 398
B Delfstoffenwinning 2019* 406
B Delfstoffenwinning 2020* 425
C Industrie 2009 64.573
C Industrie 2010 65.143
C Industrie 2011 66.438
C Industrie 2012 65.272
C Industrie 2013 65.915
C Industrie 2014 64.850
C Industrie 2015 64.704
C Industrie 2016 67.964
C Industrie 2017 69.684
C Industrie 2018* 73.797
C Industrie 2019* 75.383
C Industrie 2020* 76.698
D Energievoorziening 2009 2.398
D Energievoorziening 2010 2.491
D Energievoorziening 2011 3.574
D Energievoorziening 2012 2.436
D Energievoorziening 2013 2.563
D Energievoorziening 2014 2.560
D Energievoorziening 2015 2.551
D Energievoorziening 2016 4.092
D Energievoorziening 2017 3.615
D Energievoorziening 2018* 4.129
D Energievoorziening 2019* 2.714
D Energievoorziening 2020* 2.513
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2009 6.114
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010 6.018
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2011 6.185
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012 5.080
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013 4.868
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014 5.013
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015 5.065
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 5.235
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 5.713
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018* 6.174
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019* 6.230
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020* 5.980
F Bouwnijverheid 2009 245.258
F Bouwnijverheid 2010 243.057
F Bouwnijverheid 2011 247.700
F Bouwnijverheid 2012 245.203
F Bouwnijverheid 2013 236.818
F Bouwnijverheid 2014 234.541
F Bouwnijverheid 2015 236.204
F Bouwnijverheid 2016 245.736
F Bouwnijverheid 2017 255.011
F Bouwnijverheid 2018* 275.041
F Bouwnijverheid 2019* 286.427
F Bouwnijverheid 2020* 295.401
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2009 71.269
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2010 71.436
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2011 72.074
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2012 71.321
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2013 69.103
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2014 67.891
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2015 70.919
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2016 74.766
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2017 78.520
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2018* 84.905
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2019* 89.434
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2020* 92.590
411 Projectontwikkeling 2009 788
411 Projectontwikkeling 2010 694
411 Projectontwikkeling 2011 711
411 Projectontwikkeling 2012 668
411 Projectontwikkeling 2013 766
411 Projectontwikkeling 2014 759
411 Projectontwikkeling 2015 672
411 Projectontwikkeling 2016 734
411 Projectontwikkeling 2017 750
411 Projectontwikkeling 2018* 791
411 Projectontwikkeling 2019* 850
411 Projectontwikkeling 2020* 861
412 Algemene B&U-bouw 2009 70.481
412 Algemene B&U-bouw 2010 70.742
412 Algemene B&U-bouw 2011 71.363
412 Algemene B&U-bouw 2012 70.653
412 Algemene B&U-bouw 2013 68.337
412 Algemene B&U-bouw 2014 67.132
412 Algemene B&U-bouw 2015 70.247
412 Algemene B&U-bouw 2016 74.032
412 Algemene B&U-bouw 2017 77.770
412 Algemene B&U-bouw 2018* 84.114
412 Algemene B&U-bouw 2019* 88.584
412 Algemene B&U-bouw 2020* 91.729
42 Grond-, water- en wegenbouw 2009 22.807
42 Grond-, water- en wegenbouw 2010 22.987
42 Grond-, water- en wegenbouw 2011 22.752
42 Grond-, water- en wegenbouw 2012 23.751
42 Grond-, water- en wegenbouw 2013 23.126
42 Grond-, water- en wegenbouw 2014 23.896
42 Grond-, water- en wegenbouw 2015 21.467
42 Grond-, water- en wegenbouw 2016 20.218
42 Grond-, water- en wegenbouw 2017 20.456
42 Grond-, water- en wegenbouw 2018* 22.334
42 Grond-, water- en wegenbouw 2019* 23.085
42 Grond-, water- en wegenbouw 2020* 24.054
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2009 15.065
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2010 14.405
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2011 14.845
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2012 15.101
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2013 14.868
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2014 14.383
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2015 13.421
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2016 13.194
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2017 13.393
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2018* 14.342
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2019* 14.151
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2020* 14.535
422 Buizen- en kabelleggers 2009 6.871
422 Buizen- en kabelleggers 2010 7.736
422 Buizen- en kabelleggers 2011 6.946
422 Buizen- en kabelleggers 2012 7.610
422 Buizen- en kabelleggers 2013 7.207
422 Buizen- en kabelleggers 2014 8.476
422 Buizen- en kabelleggers 2015 6.853
422 Buizen- en kabelleggers 2016 5.920
422 Buizen- en kabelleggers 2017 5.939
422 Buizen- en kabelleggers 2018* 6.807
422 Buizen- en kabelleggers 2019* 7.692
422 Buizen- en kabelleggers 2020* 8.196
429 Overige civieltechnische bouw 2009 871
429 Overige civieltechnische bouw 2010 846
429 Overige civieltechnische bouw 2011 961
429 Overige civieltechnische bouw 2012 1.040
429 Overige civieltechnische bouw 2013 1.051
429 Overige civieltechnische bouw 2014 1.037
429 Overige civieltechnische bouw 2015 1.193
429 Overige civieltechnische bouw 2016 1.104
429 Overige civieltechnische bouw 2017 1.124
429 Overige civieltechnische bouw 2018* 1.185
429 Overige civieltechnische bouw 2019* 1.242
429 Overige civieltechnische bouw 2020* 1.323
43 Gespecialiseerde bouw 2009 151.182
43 Gespecialiseerde bouw 2010 148.634
43 Gespecialiseerde bouw 2011 152.874
43 Gespecialiseerde bouw 2012 150.131
43 Gespecialiseerde bouw 2013 144.589
43 Gespecialiseerde bouw 2014 142.754
43 Gespecialiseerde bouw 2015 143.818
43 Gespecialiseerde bouw 2016 150.752
43 Gespecialiseerde bouw 2017 156.035
43 Gespecialiseerde bouw 2018* 167.802
43 Gespecialiseerde bouw 2019* 173.908
43 Gespecialiseerde bouw 2020* 178.757
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2009 8.845
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2010 9.451
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2011 9.749
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2012 9.593
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2013 9.729
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2014 9.805
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2015 10.655
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2016 11.168
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2017 11.735
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2018* 12.484
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2019* 13.176
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2020* 13.646
432 Bouwinstallatie 2009 60.653
432 Bouwinstallatie 2010 57.699
432 Bouwinstallatie 2011 61.742
432 Bouwinstallatie 2012 60.696
432 Bouwinstallatie 2013 58.594
432 Bouwinstallatie 2014 57.636
432 Bouwinstallatie 2015 56.932
432 Bouwinstallatie 2016 59.913
432 Bouwinstallatie 2017 60.899
432 Bouwinstallatie 2018* 66.865
432 Bouwinstallatie 2019* 68.415
432 Bouwinstallatie 2020* 70.103
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2009 58.812
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2010 58.913
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2011 58.650
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2012 57.811
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2013 55.117
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2014 54.310
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2015 55.003
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2016 57.500
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2017 60.107
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2018* 63.299
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2019* 65.894
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2020* 67.841
439 Overige gespecialiseerde bouw 2009 22.872
439 Overige gespecialiseerde bouw 2010 22.571
439 Overige gespecialiseerde bouw 2011 22.733
439 Overige gespecialiseerde bouw 2012 22.031
439 Overige gespecialiseerde bouw 2013 21.149
439 Overige gespecialiseerde bouw 2014 21.003
439 Overige gespecialiseerde bouw 2015 21.228
439 Overige gespecialiseerde bouw 2016 22.171
439 Overige gespecialiseerde bouw 2017 23.294
439 Overige gespecialiseerde bouw 2018* 25.154
439 Overige gespecialiseerde bouw 2019* 26.423
439 Overige gespecialiseerde bouw 2020* 27.167
G Handel 2009 204.153
G Handel 2010 202.285
G Handel 2011 201.152
G Handel 2012 202.050
G Handel 2013 195.633
G Handel 2014 194.484
G Handel 2015 194.279
G Handel 2016 204.623
G Handel 2017 212.828
G Handel 2018* 217.460
G Handel 2019* 225.438
G Handel 2020* 223.980
H Vervoer en opslag 2009 36.647
H Vervoer en opslag 2010 37.909
H Vervoer en opslag 2011 37.626
H Vervoer en opslag 2012 37.903
H Vervoer en opslag 2013 38.644
H Vervoer en opslag 2014 37.548
H Vervoer en opslag 2015 38.651
H Vervoer en opslag 2016 40.986
H Vervoer en opslag 2017 44.033
H Vervoer en opslag 2018* 47.809
H Vervoer en opslag 2019* 49.806
H Vervoer en opslag 2020* 51.075
I Horeca 2009 18.143
I Horeca 2010 19.202
I Horeca 2011 19.457
I Horeca 2012 19.142
I Horeca 2013 19.145
I Horeca 2014 19.366
I Horeca 2015 20.095
I Horeca 2016 21.185
I Horeca 2017 22.173
I Horeca 2018* 23.415
I Horeca 2019* 23.900
I Horeca 2020* 23.944
J Informatie en communicatie 2009 9.868
J Informatie en communicatie 2010 10.530
J Informatie en communicatie 2011 10.375
J Informatie en communicatie 2012 9.544
J Informatie en communicatie 2013 9.192
J Informatie en communicatie 2014 9.020
J Informatie en communicatie 2015 9.385
J Informatie en communicatie 2016 10.710
J Informatie en communicatie 2017 9.339
J Informatie en communicatie 2018* 10.172
J Informatie en communicatie 2019* 10.277
J Informatie en communicatie 2020* 10.130
K Financiële dienstverlening 2009 12.061
K Financiële dienstverlening 2010 10.874
K Financiële dienstverlening 2011 9.428
K Financiële dienstverlening 2012 8.551
K Financiële dienstverlening 2013 8.502
K Financiële dienstverlening 2014 8.402
K Financiële dienstverlening 2015 8.365
K Financiële dienstverlening 2016 10.177
K Financiële dienstverlening 2017 10.398
K Financiële dienstverlening 2018* 10.994
K Financiële dienstverlening 2019* 11.429
K Financiële dienstverlening 2020* 11.568
L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 8.589
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 8.613
L Verhuur en handel van onroerend goed 2011 8.331
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012 8.334
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013 8.192
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014 7.634
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 7.116
L Verhuur en handel van onroerend goed 2016 7.440
L Verhuur en handel van onroerend goed 2017 9.445
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018* 8.742
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019* 8.677
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020* 8.600
M Specialistische zakelijke diensten 2009 40.239
M Specialistische zakelijke diensten 2010 43.257
M Specialistische zakelijke diensten 2011 41.830
M Specialistische zakelijke diensten 2012 41.834
M Specialistische zakelijke diensten 2013 41.504
M Specialistische zakelijke diensten 2014 39.792
M Specialistische zakelijke diensten 2015 40.835
M Specialistische zakelijke diensten 2016 45.579
M Specialistische zakelijke diensten 2017 46.881
M Specialistische zakelijke diensten 2018* 47.452
M Specialistische zakelijke diensten 2019* 49.568
M Specialistische zakelijke diensten 2020* 49.534
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 68.831
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2010 66.495
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2011 72.073
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012 73.982
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2013 74.767
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2014 77.999
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2015 81.820
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 77.044
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2017 84.148
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018* 85.159
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019* 92.022
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020* 93.229
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 9.736
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2010 10.230
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2011 10.188
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012 10.275
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2013 10.756
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2014 9.692
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2015 10.498
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 11.168
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2017 10.712
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2018* 11.024
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019* 11.747
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020* 11.616
P Onderwijs 2009 5.415
P Onderwijs 2010 5.437
P Onderwijs 2011 5.453
P Onderwijs 2012 5.479
P Onderwijs 2013 5.730
P Onderwijs 2014 5.907
P Onderwijs 2015 6.211
P Onderwijs 2016 6.326
P Onderwijs 2017 6.641
P Onderwijs 2018* 7.422
P Onderwijs 2019* 7.711
P Onderwijs 2020* 8.048
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2009 9.032
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2010 9.499
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2011 9.500
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012 9.615
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013 9.563
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2014 9.729
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2015 9.627
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2016 9.862
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2017 10.128
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2018* 10.745
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019* 11.158
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020* 11.469
R Cultuur, sport en recreatie 2009 14.235
R Cultuur, sport en recreatie 2010 15.079
R Cultuur, sport en recreatie 2011 14.929
R Cultuur, sport en recreatie 2012 14.846
R Cultuur, sport en recreatie 2013 14.892
R Cultuur, sport en recreatie 2014 14.988
R Cultuur, sport en recreatie 2015 15.520
R Cultuur, sport en recreatie 2016 16.191
R Cultuur, sport en recreatie 2017 16.863
R Cultuur, sport en recreatie 2018* 17.346
R Cultuur, sport en recreatie 2019* 17.836
R Cultuur, sport en recreatie 2020* 17.739
S Overige dienstverlening 2009 12.961
S Overige dienstverlening 2010 14.167
S Overige dienstverlening 2011 14.010
S Overige dienstverlening 2012 13.958
S Overige dienstverlening 2013 13.894
S Overige dienstverlening 2014 14.147
S Overige dienstverlening 2015 14.341
S Overige dienstverlening 2016 13.891
S Overige dienstverlening 2017 13.834
S Overige dienstverlening 2018* 14.569
S Overige dienstverlening 2019* 14.874
S Overige dienstverlening 2020* 14.754
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto's op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto's) naar bedrijfstak (SBI 2008). De cijfers hebben betrekking op bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.

Wijzigingen per 7 september 2023
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digits). Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsbestelauto's
Bestelauto's die op naam staan van een bedrijf.

Bestelauto:
3- en 4-wielige vrachtvoertuigen, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen ten hoogste 3500 kg bedraagt.

Hoofdgebruiker:
De hoofdgebruiker is het bedrijf dat de bestelauto het langste deel van het verslagjaar in gebruik heeft gehad.

Bedrijf:
Tot de bedrijven behoren rechtspersonen en een deel van de natuurlijke personen met een bedrijf zoals eenmanszaken.