Woontevredenheid; kenmerken huishouden, regio's

Woontevredenheid; kenmerken huishouden, regio's

Eigenaar of huurder Huishoudkenmerken Marges Regio Perioden Tevredenheid met de huidige woning (%) Tevredenheid met de huidige woonomgeving (%)
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Nederland 2021 85,6 83,8
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Noord-Nederland (LD) 2021 87,2 85,6
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Oost-Nederland (LD) 2021 88,8 85,8
Totaal Particuliere huishoudens Waarde West-Nederland (LD) 2021 83,1 82,1
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zuid-Nederland (LD) 2021 87,2 84,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Groningen (PV) 2021 85,3 82,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Friesland (PV) 2021 88,9 87,3
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Drenthe (PV) 2021 87,4 86,9
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Overijssel (PV) 2021 90,3 87,3
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Flevoland (PV) 2021 88,5 83,0
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Gelderland (PV) 2021 88,1 85,6
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Utrecht (PV) 2021 86,4 85,5
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Noord-Holland (PV) 2021 83,2 82,5
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zuid-Holland (PV) 2021 81,3 80,1
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zeeland (PV) 2021 89,4 87,4
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Noord-Brabant (PV) 2021 87,7 85,2
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Limburg (PV) 2021 86,1 83,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Oost-Groningen (CR) 2021 86,4 84,4
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Delfzijl en omgeving (CR) 2021 76,6 72,3
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Overig Groningen (CR) 2021 86,0 83,4
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Noord-Friesland (CR) 2021 88,6 87,3
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zuidwest-Friesland (CR) 2021 88,5 87,2
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zuidoost-Friesland (CR) 2021 89,7 87,2
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Noord-Drenthe (CR) 2021 87,4 90,4
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zuidoost-Drenthe (CR) 2021 89,0 81,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zuidwest-Drenthe (CR) 2021 85,7 88,3
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Noord-Overijssel (CR) 2021 90,2 88,3
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zuidwest-Overijssel (CR) 2021 88,9 88,6
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Twente (CR) 2021 90,6 86,4
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Veluwe (CR) 2021 90,2 86,9
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Achterhoek (CR) 2021 90,1 86,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Arnhem/Nijmegen (CR) 2021 84,9 83,8
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zuidwest-Gelderland (CR) 2021 89,7 85,9
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Utrecht (CR) 2021 86,4 85,5
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Kop van Noord-Holland (CR) 2021 90,4 88,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Alkmaar en omgeving (CR) 2021 89,5 88,8
Totaal Particuliere huishoudens Waarde IJmond (CR) 2021 86,3 82,4
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Agglomeratie Haarlem (CR) 2021 83,0 81,8
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zaanstreek (CR) 2021 78,7 78,2
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Groot-Amsterdam (CR) 2021 79,7 80,5
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021 87,9 82,9
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021 85,1 84,6
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021 78,5 78,4
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Delft en Westland (CR) 2021 80,9 83,5
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Oost-Zuid-Holland (CR) 2021 88,7 86,0
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Groot-Rijnmond (CR) 2021 79,6 77,5
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021 84,4 82,8
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 88,7 90,0
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Overig Zeeland (CR) 2021 89,7 86,4
Totaal Particuliere huishoudens Waarde West-Noord-Brabant (CR) 2021 88,4 83,2
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Midden-Noord-Brabant (CR) 2021 85,9 82,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021 88,0 87,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021 87,9 86,5
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Noord-Limburg (CR) 2021 89,7 85,4
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Midden-Limburg (CR) 2021 88,0 87,3
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zuid-Limburg (CR) 2021 83,9 81,6
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Flevoland (CR) 2021 88,5 83,0
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Alkmaar 2021 86,4 88,9
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Almere 2021 85,3 79,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Alphen aan den Rijn 2021 91,0 88,5
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Amersfoort 2021 85,9 84,1
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Amsterdam 2021 76,4 78,4
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Apeldoorn 2021 89,6 86,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Arnhem 2021 78,2 79,1
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Breda 2021 84,7 79,0
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Delft 2021 73,9 81,5
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Dordrecht 2021 81,0 80,0
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Ede 2021 88,1 86,1
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Eindhoven 2021 81,3 80,1
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Emmen 2021 86,9 78,2
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Enschede 2021 86,0 77,4
Totaal Particuliere huishoudens Waarde 's-Gravenhage (gemeente) 2021 75,9 74,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Groningen (gemeente) 2021 81,6 79,2
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Haarlem 2021 81,4 80,5
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Haarlemmermeer 2021 87,0 85,5
Totaal Particuliere huishoudens Waarde 's-Hertogenbosch 2021 85,4 81,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Leeuwarden 2021 84,1 86,1
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Leiden 2021 81,8 83,2
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Maastricht 2021 79,2 80,7
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Nijmegen 2021 83,8 81,8
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Rotterdam 2021 74,4 73,3
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Tilburg 2021 82,2 74,8
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Utrecht (gemeente) 2021 82,0 81,4
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Venlo 2021 87,7 78,8
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Westland 2021 86,6 84,9
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zaanstad 2021 78,3 77,1
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zoetermeer 2021 82,4 81,6
Totaal Particuliere huishoudens Waarde Zwolle 2021 86,6 86,3
Totaal Particuliere huishoudens Ondergrens 95%-interval Nederland 2021 85,1 83,4
Totaal Particuliere huishoudens Ondergrens 95%-interval Noord-Nederland (LD) 2021 85,9 84,3
Totaal Particuliere huishoudens Ondergrens 95%-interval Oost-Nederland (LD) 2021 88,0 85,0
Totaal Particuliere huishoudens Ondergrens 95%-interval West-Nederland (LD) 2021 82,4 81,5
Totaal Particuliere huishoudens Ondergrens 95%-interval Zuid-Nederland (LD) 2021 86,3 83,8
Totaal Particuliere huishoudens Ondergrens 95%-interval Groningen (PV) 2021 82,8 80,1
Totaal Particuliere huishoudens Ondergrens 95%-interval Friesland (PV) 2021 86,8 85,1
Totaal Particuliere huishoudens Ondergrens 95%-interval Drenthe (PV) 2021 85,1 84,7
Totaal Particuliere huishoudens Ondergrens 95%-interval Overijssel (PV) 2021 89,1 86,0
Totaal Particuliere huishoudens Ondergrens 95%-interval Flevoland (PV) 2021 86,1 80,3
Totaal Particuliere huishoudens Ondergrens 95%-interval Gelderland (PV) 2021 87,0 84,4
Totaal Particuliere huishoudens Ondergrens 95%-interval Utrecht (PV) 2021 85,1 84,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de tevredenheid met de woning en woonomgeving van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen. De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders en kunnen verder worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken van het huishouden en de regio. Bij gemeenten zijn alleen de gemeenten die in 2018 meer dan 100 000 inwoners hadden opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juni 2022:
Definitieve cijfers 2021 opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over verslagjaar 2024 komen beschikbaar in 2025.

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid met de huidige woning
Het percentage huishoudens dat zeer tevreden of tevreden is met de huidige woning.
Tevredenheid met de huidige woonomgeving
Het percentage huishoudens dat zeer tevreden of tevreden is met de huidige woonomgeving. De woonomgeving is de omgeving en de buurt waarin een huishouden woont.