Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) waarbij voor seizoeninvloeden is gecorrigeerd. Het gaat hierbij alleen om ontslagwerkloosheid.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- migratieachtergrond;
- regio.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand. De tabel bevat betrouwbaarheidsmarges, omdat de cijfers een mate van onzekerheid kennen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013.
Over het jaar 2013 zijn geen cijfers van arbeidsmarktregio’s beschikbaar.

Status van de cijfers:
De cijfers van januari 2013 tot en met februari 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 31 juli 2020:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van april en mei 2020.
De cijfers van januari en februari 2020 zijn nader voorlopig geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in augustus 2020.

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Marges Perioden Regio's Personen met een werkloosheidsuitkering (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 januari Nederland 231.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 februari Nederland 229.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 maart Nederland 225.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 april Nederland 229.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 mei Nederland 225.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 juni Nederland 226.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 juli Nederland 218.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 augustus Nederland 219.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 september Nederland 218.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 oktober Nederland 216.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 november Nederland 211.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 december Nederland 209.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 januari Nederland 201.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 februari Nederland 204.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 maart* Nederland 232.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 april* Nederland 268.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 mei* Nederland 283.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 januari Nederland 229.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 februari Nederland 226.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 maart Nederland 223.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 april Nederland 227.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 mei Nederland 223.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 juni Nederland 224.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 juli Nederland 215.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 augustus Nederland 217.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 september Nederland 215.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 oktober Nederland 214.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 november Nederland 208.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 december Nederland 207.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 januari Nederland 198.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 februari Nederland 202.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 maart* Nederland 229.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 april* Nederland 265.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 mei* Nederland 281.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 januari Nederland 234.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 februari Nederland 231.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 maart Nederland 228.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 april Nederland 232.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 mei Nederland 228.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 juni Nederland 229.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 juli Nederland 220.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 augustus Nederland 222.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 september Nederland 220.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 oktober Nederland 219.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 november Nederland 213.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 december Nederland 212.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 januari Nederland 203.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 februari Nederland 207.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 maart* Nederland 234.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 april* Nederland 270.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 mei* Nederland 286.490
Bron: CBS.
Verklaring van tekens