Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Marges Perioden Regio's Personen met een werkloosheidsuitkering (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 januari** Nederland 235.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 februari** Nederland 233.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 maart** Nederland 229.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 april** Nederland 227.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 mei** Nederland 225.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 juni** Nederland 226.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 juli** Nederland 218.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 augustus** Nederland 219.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 september** Nederland 217.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 oktober** Nederland 216.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 november** Nederland 211.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 december** Nederland 209.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 januari** Nederland 201.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 februari** Nederland 205.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 maart** Nederland 234.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 april** Nederland 262.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 mei** Nederland 271.050
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 juni** Nederland 272.210
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 juli** Nederland 262.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 augustus* Nederland 256.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 september* Nederland 243.030
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 oktober* Nederland 232.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 januari** Nederland 233.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 februari** Nederland 231.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 maart** Nederland 227.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 april** Nederland 225.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 mei** Nederland 223.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 juni** Nederland 224.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 juli** Nederland 215.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 augustus** Nederland 217.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 september** Nederland 215.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 oktober** Nederland 213.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 november** Nederland 208.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 december** Nederland 207.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 januari** Nederland 199.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 februari** Nederland 203.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 maart** Nederland 232.130
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 april** Nederland 260.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 mei** Nederland 268.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 juni** Nederland 269.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 juli** Nederland 259.730
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 augustus* Nederland 253.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 september* Nederland 240.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 oktober* Nederland 229.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 januari** Nederland 238.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 februari** Nederland 236.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 maart** Nederland 232.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 april** Nederland 230.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 mei** Nederland 228.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 juni** Nederland 229.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 juli** Nederland 220.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 augustus** Nederland 222.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 september** Nederland 220.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 oktober** Nederland 218.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 november** Nederland 213.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 december** Nederland 212.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 januari** Nederland 204.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 februari** Nederland 208.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 maart** Nederland 237.130
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 april** Nederland 265.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 mei** Nederland 273.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 juni** Nederland 274.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 juli** Nederland 264.730
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 augustus* Nederland 258.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 september* Nederland 245.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 oktober* Nederland 234.540
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) waarbij voor seizoeninvloeden is gecorrigeerd. Het gaat hierbij alleen om ontslagwerkloosheid.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- migratieachtergrond;
- regio.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand. De tabel bevat betrouwbaarheidsmarges, omdat de cijfers een mate van onzekerheid kennen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013.
Over het jaar 2013 zijn geen cijfers van arbeidsmarktregio’s beschikbaar.

Status van de cijfers:
De cijfers van januari 2013 tot en met juli 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 31 december 2020:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van oktober 2020.
De cijfers van juli 2020 zijn nader voorlopig geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in januari 2021.

Toelichting onderwerpen

Personen met een werkloosheidsuitkering
Personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) waarbij voor seizoeninvloeden is gecorrigeerd.

Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.