Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) waarbij voor seizoeninvloeden is gecorrigeerd. Het gaat hierbij alleen om ontslagwerkloosheid.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- migratieachtergrond;
- regio.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand. De tabel bevat betrouwbaarheidsmarges, omdat de cijfers een mate van onzekerheid kennen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013.
Over het jaar 2013 zijn geen cijfers van arbeidsmarktregio’s beschikbaar.

Status van de cijfers:
De cijfers van januari 2013 tot en met december 2019 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van maart 2020.
De cijfers van december 2019 zijn nader voorlopig geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in juni 2020.

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Marges Perioden Regio's Personen met een werkloosheidsuitkering (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 januari Nederland 231.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 februari Nederland 229.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 maart Nederland 225.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 april Nederland 229.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 mei Nederland 225.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 juni Nederland 226.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 juli Nederland 218.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 augustus Nederland 220.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 september Nederland 218.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 oktober Nederland 217.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 november Nederland 211.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 december Nederland 209.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 januari* Nederland 208.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 februari* Nederland 212.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 maart* Nederland 218.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 januari Nederland 229.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 februari Nederland 226.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 maart Nederland 223.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 april Nederland 227.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 mei Nederland 223.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 juni Nederland 224.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 juli Nederland 216.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 augustus Nederland 217.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 september Nederland 215.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 oktober Nederland 214.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 november Nederland 209.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 december Nederland 207.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 januari* Nederland 205.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 februari* Nederland 210.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 maart* Nederland 215.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 januari Nederland 234.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 februari Nederland 231.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 maart Nederland 228.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 april Nederland 232.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 mei Nederland 228.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 juni Nederland 229.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 juli Nederland 221.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 augustus Nederland 222.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 september Nederland 220.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 oktober Nederland 219.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 november Nederland 214.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 december Nederland 212.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 januari* Nederland 210.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 februari* Nederland 215.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 maart* Nederland 220.800
Bron: CBS.
Verklaring van tekens