Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Marges Perioden Regio's Personen met een werkloosheidsuitkering (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 januari Nederland 233.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 februari Nederland 229.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 maart Nederland 225.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 april Nederland 229.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 mei Nederland 225.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 juni Nederland 226.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 juli Nederland 218.390
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 augustus Nederland 219.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 september Nederland 217.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 oktober Nederland 216.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 november Nederland 211.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2019 december Nederland 210.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 januari Nederland 201.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 februari Nederland 204.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 maart Nederland 233.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 april Nederland 263.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 mei* Nederland 293.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 juni* Nederland 306.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Waarde 2020 juli* Nederland 314.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 januari Nederland 230.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 februari Nederland 226.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 maart Nederland 223.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 april Nederland 227.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 mei Nederland 223.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 juni Nederland 224.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 juli Nederland 215.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 augustus Nederland 217.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 september Nederland 215.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 oktober Nederland 213.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 november Nederland 208.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 december Nederland 207.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 januari Nederland 198.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 februari Nederland 202.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 maart Nederland 231.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 april Nederland 260.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 mei* Nederland 290.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 juni* Nederland 304.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 juli* Nederland 311.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 januari Nederland 235.570
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 februari Nederland 231.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 maart Nederland 228.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 april Nederland 232.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 mei Nederland 228.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 juni Nederland 229.020
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 juli Nederland 220.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 augustus Nederland 222.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 september Nederland 220.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 oktober Nederland 218.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 november Nederland 213.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 december Nederland 212.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 januari Nederland 203.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 februari Nederland 207.260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 maart Nederland 236.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 april Nederland 265.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 mei* Nederland 295.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 juni* Nederland 309.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 juli* Nederland 316.510
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) waarbij voor seizoeninvloeden is gecorrigeerd. Het gaat hierbij alleen om ontslagwerkloosheid.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- migratieachtergrond;
- regio.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand. De tabel bevat betrouwbaarheidsmarges, omdat de cijfers een mate van onzekerheid kennen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013.
Over het jaar 2013 zijn geen cijfers van arbeidsmarktregio’s beschikbaar.

Status van de cijfers:
De cijfers van januari 2013 tot en met april 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Wijzigingen per 30 september 2020:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van juli 2020.
De cijfers van april 2020 zijn nader voorlopig geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in oktober 2020.

Toelichting onderwerpen

Personen met een werkloosheidsuitkering
Personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) waarbij voor seizoeninvloeden is gecorrigeerd.

Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.