Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering


Deze tabel omschrijft waar het geld vandaan komt dat wordt uitgegeven aan de zorg. De geldstroom loopt vanaf de 'financieringsbronnen' via de 'financieringsregelingen' naar de aanbieders van gezondheids- en welzijnszorg en de instellingen voor beleid en beheer op het terrein van de gezondheids- en welzijnszorg. In deze tabel worden de geldstromen in lopende prijzen zoveel mogelijk herleid naar de uiteindelijke herkomst: huishoudens (waaronder zelfstandigen), de overheid als herverdeler, vennootschappen/werkgevers (inclusief de overheid als werkgever) en het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over 2018 zijn voorlopig en de cijfers over 2016 en 2017 zijn nader voorlopig. De cijfers over de jaren daarvoor zijn definitief. De totale uitgaven volgens de financieringsregelingen zijn gelijk aan de totale zorguitgaven zoals vastgesteld in de Zorgrekeningen.

Wijzigingen per 31 maart 2020:
- De voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
- De nader voorlopige cijfers over 2017 zijn bijgesteld. Deze bijstelling heeft betrekking op een gewijzigde verdeling van de totale zorguitgaven volgens de zorgrekeningen naar financieringsbronnen. De totale zorguitgaven over 2017 volgens de zorgrekeningen zijn hierbij niet gewijzigd.

Wijzigingen per 12 juni 2019:
Dit is een nieuwe tabel met herziene cijfers over zorguitgaven van de Zorgrekeningen. De cijfers over zorguitgaven zijn aangepast vanwege een revisie waarbij de laatste inzichten uit diverse statistieken en informatiebronnen zijn verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2017 en de nader voorlopige cijfers over 2018 worden in het tweede kwartaal van 2020 gepubliceerd.
Voorlopige cijfers over 2019 worden in het eerste kwartaal van 2021 gepubliceerd.

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering

Financieringsregelingen zorg Perioden Totaal financieringsbronnen (mln euro) Overheid (mln euro) Private financiersTotaal (mln euro) Private financiersVennootschappen, werkgevers (mln euro) Private financiersHuishoudens (mln euro) Buitenland (mln euro) Saldi Fondsen (mln euro) Overige verschillen (mln euro)
Totaal alle financieringsregelingen 2017 97.053 26.897 70.618 16.044 54.573 39 -801 300
Totaal alle financieringsregelingen 2018* 100.028 27.243 73.679 17.276 56.403 90 -111 -873
HF1: Overheid en soc. verzekering 2017 80.009 26.897 53.754 14.258 39.496 -172 -801 330
HF1: Overheid en soc. verzekering 2018* 82.818 27.243 56.521 15.437 41.084 -126 -111 -709
HF11: Overheid 2017 18.416 18.416
HF11: Overheid 2018* 18.847 18.847
HF121a: AWBZ, Wlz 2017 18.735 3.517 15.224 15.224 -3 -263 260
HF121a: AWBZ, Wlz 2018* 19.636 3.602 16.177 16.177 2 31 -176
HF121b: Ziekenfonds 2017
HF121b: Ziekenfonds 2018*
HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2017 42.857 4.965 38.530 14.258 24.272 -169 -538 70
HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2018* 44.335 4.794 40.344 15.437 24.907 -128 -143 -533
HF2+HF3: Vrijwil. regelingen, eigen bet. 2017 16.834 16.864 1.786 15.077 -30
HF2+HF3: Vrijwil. regelingen, eigen bet. 2018* 16.995 17.159 1.839 15.319 -164
HF211: Particuliere verzekeringen 2017 0
HF211: Particuliere verzekeringen 2018*
HF212: Aanvullende verzekering 2017 4.421 4.451 4.451 -30
HF212: Aanvullende verzekering 2018* 4.359 4.523 4.523 -164
HF23: Regelingen door ondernemingen 2017 1.786 1.786 1.786
HF23: Regelingen door ondernemingen 2018* 1.839 1.839 1.839
HF3: Eigen betalingen 2017 10.626 10.626 10.626
HF3: Eigen betalingen 2018* 10.796 10.796 10.796
Buitenland; uitvoer 2017 211 211
Buitenland; uitvoer 2018* 216 216
Bron: CBS.
Verklaring van tekens