Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering


Deze tabel omschrijft waar het geld vandaan komt dat wordt uitgegeven aan de zorg. De geldstroom loopt vanaf de 'financieringsbronnen' via de 'financieringsregelingen' naar de aanbieders van gezondheids- en welzijnszorg en de instellingen voor beleid en beheer op het terrein van de gezondheids- en welzijnszorg. In deze tabel worden de geldstromen in lopende prijzen zoveel mogelijk herleid naar de uiteindelijke herkomst: huishoudens (waaronder zelfstandigen), de overheid als herverdeler, vennootschappen/werkgevers (inclusief de overheid als werkgever) en het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over 2017 en 2018 zijn nader voorlopig. De cijfers over de jaren daarvoor zijn definitief. De totale uitgaven volgens de financieringsregelingen zijn gelijk aan de totale zorguitgaven zoals vastgesteld in de Zorgrekeningen.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
De nader voorlopige cijfers over 2017 en 2018 en de definitieve cijfers over 2016 zijn gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In het eerste kwartaal van 2021 worden de voorlopige cijfers over 2019 gepubliceerd.
- In het tweede kwartaal van 2021 worden de definitieve cijfers over 2017 en de bijgestelde cijfers over 2018 en 2019 gepubliceerd.

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering

Financieringsregelingen zorg Perioden Totaal financieringsbronnen (mln euro) Overheid (mln euro) Private financiersTotaal (mln euro) Private financiersVennootschappen, werkgevers (mln euro) Private financiersHuishoudens (mln euro) Buitenland (mln euro) Saldi Fondsen (mln euro) Overige verschillen (mln euro)
Totaal alle financieringsregelingen 2017 96.967 26.961 70.615 16.046 54.568 39 -801 153
Totaal alle financieringsregelingen 2018 100.931 27.916 73.876 17.326 56.551 93 -111 -842
HF1: Overheid en soc. verzekering 2017 79.990 26.961 53.754 14.258 39.496 -172 -801 247
HF1: Overheid en soc. verzekering 2018 83.519 27.916 56.521 15.437 41.084 -126 -111 -680
HF11: Overheid 2017 18.480 18.480
HF11: Overheid 2018 19.520 19.520
HF121a: AWBZ, Wlz 2017 18.617 3.517 15.224 15.224 -3 -263 142
HF121a: AWBZ, Wlz 2018 19.530 3.602 16.177 16.177 2 31 -282
HF121b: Ziekenfonds 2017
HF121b: Ziekenfonds 2018
HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2017 42.893 4.965 38.530 14.258 24.272 -169 -538 105
HF122: Verplichte premiegebonden verz. 2018 44.470 4.794 40.344 15.437 24.907 -128 -143 -398
HF2+HF3: Vrijwil. regelingen, eigen bet. 2017 16.766 16.861 1.788 15.072 -95
HF2+HF3: Vrijwil. regelingen, eigen bet. 2018 17.193 17.356 1.889 15.467 -163
HF211: Particuliere verzekeringen 2017
HF211: Particuliere verzekeringen 2018
HF212: Aanvullende verzekering 2017 4.356 4.451 4.451 -95
HF212: Aanvullende verzekering 2018 4.360 4.523 4.523 -163
HF23: Regelingen door ondernemingen 2017 1.788 1.788 1.788
HF23: Regelingen door ondernemingen 2018 1.889 1.889 1.889
HF3: Eigen betalingen 2017 10.621 10.621 10.621
HF3: Eigen betalingen 2018 10.944 10.944 10.944
Buitenland; uitvoer 2017 211 211
Buitenland; uitvoer 2018 219 219
Bron: CBS.
Verklaring van tekens