Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

Type niet-financiële activa Sectoren Perioden Eindbalans (mln euro) Volume-index 2015=100 (2015 = 100)
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 1995 1.358.295 79,1
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 1996 1.474.146 80,5
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 1997 1.599.704 82,1
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 1998 1.720.523 83,8
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 1999 1.906.453 85,6
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2000 2.200.002 87,1
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2001 2.447.636 88,5
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2002 2.564.022 89,6
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2003 2.653.408 90,5
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2004 2.744.399 91,5
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2005 2.880.948 92,3
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2006 3.060.601 93,3
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2007 3.227.528 94,9
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2008 3.414.506 96,1
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2009 3.357.916 97,3
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2010 3.338.907 97,7
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2011 3.340.931 98,3
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2012 3.264.355 98,5
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2013 3.156.457 98,7
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2014 3.158.630 98,6
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2015 3.232.286 100,0
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2016 3.283.749 100,9
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2017 3.458.644 101,1
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2018 3.706.237 102,3
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2019 3.926.243 103,7
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2020 4.160.840 104,9
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2021 4.674.953 106,1
Niet-financiële activa Totaal alle sectoren 2022* 5.322.450 106,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de balansen van niet-financiële activa. De balans geeft de marktwaarde van de niet-financiële activa. Ook worden de veranderingen in de waarde van de niet-financiële activa weergegeven. De veranderingen zijn bijvoorbeeld het gevolg van prijsveranderingen of van aan- en verkopen van niet-financiële activa.

De niet-financiële balansen maken deel uit van de jaarrekeningen van de nationale rekeningen. De balansen zijn uitgesplitst naar type van activa. Zij worden getoond voor de economie als geheel en voor de afzonderlijke sectoren in de Nederlandse economie.

Cijfers over de sectoren huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZW t.b.v. huishoudens) worden vanaf verslagjaar 2013 niet meer afzonderlijk gepubliceerd, maar alleen nog bij elkaar opgeteld. De reden voor deze samentelling is dat voor IZW t.b.v huishoudens voor recente verslagjaren geen betrouwbare schattingen voor de balansen beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2022 heeft de status voorlopig, het verslagjaar 2021 en voorgaande jaren hebben de status definitief.

Erratum 22 september 2023:
Er was een onvolkomenheid ontdekt in de verwerking van de fysieke aardgasreserves, waardoor de verdeling tussen herwaardering en overige volumemutaties voor de olie- en gasreserves voor de jaren 2016 tot en met 2022 niet goed was ingeschat. Dit is gecorrigeerd.

Wijzigingen per 31 augustus 2023:
De gegevens voor 2021 zijn definitief gemaakt. Voorlopige gegevens voor 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na negen maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 21 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd

Toelichting onderwerpen

Eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar, gemeten in gemiddelde prijzen van het betreffende jaar. De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.
Volume-index 2015=100