Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling ISHMT, regio

Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling ISHMT, regio

Geslacht Leeftijd Soort opname Diagnose Regio's Perioden Opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen Leeuwarden 2019* 1.799,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. Leeuwarden 2019* 26,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal.. Leeuwarden 2019* 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.2 Diarree en infect. gastro-enteritis Leeuwarden 2019* 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.3 Tuberculose Leeuwarden 2019* 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.4 Sepsis Leeuwarden 2019* 1,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.5 HIV-Humaan Immunodeficiëntievirus Leeuwarden 2019* 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 1.6 Ov. infectieuze en paras. ziekten... Leeuwarden 2019* 12,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2 Totaal nieuwvormingen Leeuwarden 2019* 361,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.1 Kwaadaardige nieuwv. dikke darm... Leeuwarden 2019* 32,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.2 Kwaadaardige nieuwv. trachea... Leeuwarden 2019* 31,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.3 Kwaadaardige nieuwv. huid Leeuwarden 2019* 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.4 Kwaadaardige nieuwv. borst Leeuwarden 2019* 56,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.5 Kwaadaardige nieuwv. uterus Leeuwarden 2019* 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.6 Kwaadaardige nieuwv. eierstok Leeuwarden 2019* 7,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.7 Kwaadaardige nieuwv. prostaat Leeuwarden 2019* 9,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.8 Kwaadaardige nieuwv. urineblaas Leeuwarden 2019* 7,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.9 Overige kwaadaardige nieuwvormingen Leeuwarden 2019* 135,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.10 Carcinoom in situ Leeuwarden 2019* 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.11 Niet-kwaad. nieuwv. darm, rectum... Leeuwarden 2019* 31,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.12 Leiomyoom van uterus Leeuwarden 2019* 2,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 2.13 Ov. niet-kwaadige nieuwvormingen Leeuwarden 2019* 25,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3 Totaal zkt. bloed / bloedber. organen Leeuwarden 2019* 37,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3.1 Anemie Leeuwarden 2019* 26,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 3.2 Ov. zkt. bloed en bloedber. org... Leeuwarden 2019* 11,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. Leeuwarden 2019* 28,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.1 Diabetes Leeuwarden 2019* 6,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 4.2 Ov. endocr.-, voedings,- stofw.zkt.. Leeuwarden 2019* 21,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5 Totaal psychische stoornissen Leeuwarden 2019* 7,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.1 Dementie Leeuwarden 2019* 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.2 Psych. stoornis. t.g.v. alcohol Leeuwarden 2019* 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.3 Psych. stoornis. t.g.v. psycho-act.. Leeuwarden 2019* 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.4 Schizofrenie, paranoide toestanden.. Leeuwarden 2019* 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.5 Stemmingsstoornissen... Leeuwarden 2019* 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 5.6 Overige psychische stoornissen Leeuwarden 2019* 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6 Totaal zkt. zenuwstelsel en zintuigen Leeuwarden 2019* 48,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.1 Ziekte van Alzheimer Leeuwarden 2019* 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.2 Multipele sclerose Leeuwarden 2019* 5,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.3 Epilepsie Leeuwarden 2019* 8,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.4 TIA, pass. cerebr. ischemie... Leeuwarden 2019* 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 6.5 Ov. ziekten zenuwstelsel, zintuigen Leeuwarden 2019* 24,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7 Totaal ziekten van oog en adnexen Leeuwarden 2019* 52,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.1 Cataract Leeuwarden 2019* 29,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 7.2 Overige ziekten van oog en adnexen Leeuwarden 2019* 23,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 8 Totaal zkt. oor, processus mastoideus Leeuwarden 2019* 28,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel Leeuwarden 2019* 186,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.1 Hypertensieve ziekten Leeuwarden 2019* 2,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.2 Angina pectoris Leeuwarden 2019* 12,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.3 Acuut myocard infarct Leeuwarden 2019* 17,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.4 Overige ischemische hartziekten Leeuwarden 2019* 20,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.5 Pulmonale hartzkt. en zkt. longv... Leeuwarden 2019* 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.6 Geleidings- en hartritmestoornissen Leeuwarden 2019* 46,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.7 Hartfalen Leeuwarden 2019* 20,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.8 Cerebrovasculaire ziekten Leeuwarden 2019* 26,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.9 Atherosclerose Leeuwarden 2019* 10,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.10 Varices van onderste extremiteiten Leeuwarden 2019* 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9.11 Ov. ziekten hart- en vaatstelsel Leeuwarden 2019* 22,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van ademhalingsstelsel Leeuwarden 2019* 122,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.1 Acute infect. luchtwegen, influenza Leeuwarden 2019* 11,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.2 Pneumonie Leeuwarden 2019* 23,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.3 Overige acute infecties luchtwegen Leeuwarden 2019* 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.4 Chron. aand. tonsillen en adenoïd Leeuwarden 2019* 21,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.5 Andere aand. neus en neusbijholten Leeuwarden 2019* 16,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.6 Chron. longaand. en bronchiëctasie Leeuwarden 2019* 17,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.7 Astma Leeuwarden 2019* 12,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10.8 Ov. ziekten ademhalingsstelsel Leeuwarden 2019* 15,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11 Totaal zkt. spijsverteringsstelsel Leeuwarden 2019* 247,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.1 Aand. van gebit en steunweefsels Leeuwarden 2019* 16,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.2 Ov. zkt. mondholte, speekselklieren Leeuwarden 2019* 2,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.3 Aandoeningen van slokdarm Leeuwarden 2019* 12,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.4 Peptische ulcus Leeuwarden 2019* 1,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.5 Dyspepsie en ov. zkt. maag en duo.. Leeuwarden 2019* 6,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.6 Ziekten van de appendix Leeuwarden 2019* 10,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.7 Hernia inguinalis Leeuwarden 2019* 21,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.8 Overige buikbreuken Leeuwarden 2019* 11,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.9 Zkt. van Crohn en colitis ulcerosa Leeuwarden 2019* 51,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.10 Ov. niet-infect. gastro-enteriti.. Leeuwarden 2019* 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.11 Paralytische ileus en darmobstru.. Leeuwarden 2019* 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.12 Divertikelziekte Leeuwarden 2019* 12,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.13 Ziekten van anus en rectum Leeuwarden 2019* 9,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.14 Overige darmziekten Leeuwarden 2019* 26,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.15 Alcoholische leverziekte Leeuwarden 2019* 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.16 Overige leverziekten Leeuwarden 2019* 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.17 Cholelithiasis Leeuwarden 2019* 21,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.18 Ov. ziekten galblaas en galwegen Leeuwarden 2019* 4,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.19 Ziekten van pancreas Leeuwarden 2019* 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 11.20 Ov. ziekten spijsverteringsstelsel Leeuwarden 2019* 18,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. Leeuwarden 2019* 17,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.1 Infect. huid en onderhuids bindw. Leeuwarden 2019* 5,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.2 Dermatitis, eczeem en papulosquam.. Leeuwarden 2019* 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.3 Ov. zkt. huid en onderhuids bindw. Leeuwarden 2019* 9,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13 Totaal zkt. botspierstelsel en bindw. Leeuwarden 2019* 138,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.1 Coxartrose Leeuwarden 2019* 15,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.2 Gonartrose Leeuwarden 2019* 15,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.3 Dérangement interne van knie Leeuwarden 2019* 9,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.4 Andere artropathieën Leeuwarden 2019* 37,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.5 Systeemziekten van bindweefsel Leeuwarden 2019* 6,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.6 Deform. dorsopathieën en spondylo.. Leeuwarden 2019* 11,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.7 Aand. van tussenwervelschijven Leeuwarden 2019* 5,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 13.8 Nek- en rugklachten Leeuwarden 2019* 4,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over ziekenhuisopnamen van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname, regio (tot op niveau van gemeenten) en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (ISHMT), aangevuld met de hoofdgroep 'externe oorzaken van letsel en vergiftigingen' van de diagnose-indeling ontwikkeld voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2021:
- De voorlopige cijfers van 2018 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
- Gemeente Midden-Groningen staat nu op de juiste plek in de gemeentelijst.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2020 worden naar verwachting begin 2022 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Opnamen per 10 000 inwoners
Opnamen per 10 000 inwoners