Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, onderwijsniveau

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, onderwijsniveau

Geslacht Leeftijd Hoogst behaald onderwijsniveau Caribisch Nederland Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met vast dienstverband (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met tijdelijk dienstverband (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige zonder personeel (zzp) (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige met personeel (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Meewerkend gezinslid (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Deeltijd (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 20 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 12 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week 12 tot 20 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 35 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 28 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 28 tot 35 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Voltijd (aantal) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (aantal) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Bonaire 2022 17.710 13.240 12.840 10.510 8.580 1.920 2.330 1.200 840 290 2.330 620 370 250 1.710 920 800 10.500 390 3,0 4.480 74,7 72,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Sint-Eustatius 2022 2.480 1.880 1.810 1.550 1.380 170 260 160 100 0 230 60 40 30 170 60 100 1.580 70 3,9 600 75,8 72,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Saba 2022 1.510 1.040 1.010 870 740 140 140 90 40 10 140 20 20 0 120 40 70 880 30 2,5 470 68,7 67,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Bonaire 2022 3.310 2.140 2.060 1.810 1.410 400 250 170 80 0 370 80 60 20 290 170 120 1.690 80 3,8 1.180 64,5 62,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Sint-Eustatius 2022 270 150 150 130 110 20 30 10 10 0 30 20 10 10 10 0 10 120 0 . 120 55,6 55,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Saba 2022 130 80 70 60 40 30 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 60 10 . 50 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Bonaire 2022 5.640 4.110 3.940 3.340 2.830 520 600 290 190 110 620 200 110 90 420 190 230 3.320 170 4,2 1.520 73,0 69,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Sint-Eustatius 2022 1.260 940 890 760 680 80 130 80 50 0 100 20 10 10 80 30 50 800 40 4,6 330 74,2 70,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Saba 2022 420 300 290 250 230 20 50 30 10 0 40 10 10 0 30 10 20 250 0 1,3 120 70,7 70,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Bonaire 2022 5.250 4.100 3.980 3.200 2.660 540 790 330 340 110 800 220 120 100 580 340 240 3.160 120 2,9 1.160 78,0 75,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Sint-Eustatius 2022 540 440 420 360 310 40 70 40 30 0 40 10 10 0 30 20 10 380 10 3,2 110 80,6 78,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Saba 2022 410 320 320 270 230 40 50 40 10 0 30 0 0 0 30 10 20 280 10 1,9 80 79,1 77,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Bonaire 2022 2.460 2.010 1.980 1.490 1.240 260 480 240 190 50 310 80 40 40 230 140 80 1.680 20 1,1 450 81,7 80,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Sint-Eustatius 2022 300 270 260 240 220 20 20 20 10 0 40 0 0 0 40 10 20 220 10 4,8 30 90,7 86,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Saba 2022 240 200 190 170 140 30 30 10 10 0 30 10 10 0 20 10 20 170 0 1,0 40 81,7 80,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Bonaire 2022 860 740 740 530 400 130 210 170 40 0 140 20 20 0 130 20 110 600 0 0,0 120 86,4 86,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Sint-Eustatius 2022 60 50 50 40 40 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 40 0 . 10 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Saba 2022 250 90 80 80 70 10 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 80 0 . 170 34,3 33,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Bonaire 2022 200 140 140 130 50 80 20 0 0 20 90 20 20 0 70 50 20 60 0 . 60 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Sint-Eustatius 2022 50 40 40 30 20 10 10 0 10 0 10 10 10 0 10 0 10 20 0 . 10 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Saba 2022 70 60 50 50 30 10 10 0 10 0 20 0 0 0 20 10 10 40 0 . 10 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de relatie tussen het hoogst behaalde onderwijsniveau en arbeidsdeelname in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ofwel Caribisch Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 juni 2023:
De jaarcijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Positie in de werkkring
Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar:
Werknemer
- met een vaste arbeidsrelatie
- met een flexibele arbeidsrelatie
Zelfstandige
- zonder personeel
- met personeel
- meewerkend gezinslid

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met vast dienstverband
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Werknemer met tijdelijk dienstverband
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige zonder personeel (zzp)
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die geen personeel in dienst heeft. Overige zelfstandigen worden ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige met personeel
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die personeel in dienst heeft.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Meewerkend gezinslid
Een persoon die zonder schriftelijke  overeenkomst arbeid verricht in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 12 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 12 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
12 tot 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 12 tot 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 28 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 28 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
28 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 28 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
  
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.