Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, onderwijsniveau

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, onderwijsniveau

Geslacht Leeftijd Hoogst behaald onderwijsniveau Caribisch Nederland Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met vast dienstverband (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met tijdelijk dienstverband (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige zonder personeel (zzp) (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige met personeel (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Meewerkend gezinslid (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Deeltijd (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 20 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 12 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week 12 tot 20 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 35 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 28 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 28 tot 35 uur per week (aantal) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Voltijd (aantal) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (aantal) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Bonaire 2020 16.450 12.040 11.490 9.360 7.510 1.850 2.130 1.240 820 80 1.920 510 250 260 1.410 640 760 9.570 550 4,6 4.410 73,2 69,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Sint-Eustatius 2020 2.420 1.760 1.720 1.490 1.390 90 220 140 60 20 220 20 20 0 190 90 110 1.500 40 2,3 660 72,6 71,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Saba 2020 1.540 1.170 1.130 950 690 250 180 130 50 10 290 100 70 30 190 110 80 840 40 3,1 370 75,8 73,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Bonaire 2020 2.820 1.680 1.590 1.340 980 360 260 140 90 20 290 70 50 30 220 120 90 1.310 80 5,0 1.140 59,5 56,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Sint-Eustatius 2020 480 260 250 220 210 10 20 10 10 0 40 10 10 0 30 20 10 210 10 3,9 220 53,2 51,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 11 Basisonderwijs Saba 2020 210 140 130 120 100 20 20 10 10 0 50 10 10 0 40 30 10 90 10 3,6 80 64,6 62,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Bonaire 2020 5.470 3.940 3.720 2.970 2.480 490 740 410 310 30 540 180 80 110 360 160 190 3.180 220 5,7 1.540 72,0 67,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Sint-Eustatius 2020 1.150 850 830 720 680 50 100 70 20 20 100 10 0 0 90 50 50 730 20 2,5 310 73,3 71,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 12 Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1 Saba 2020 400 320 300 260 190 70 40 30 0 0 70 30 30 0 50 20 30 230 20 6,3 80 80,2 75,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Bonaire 2020 5.100 3.960 3.820 3.330 2.640 690 490 270 200 20 590 110 70 50 480 240 240 3.230 140 3,5 1.140 77,6 74,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Sint-Eustatius 2020 480 380 380 320 300 20 50 40 10 0 30 0 0 0 30 10 30 340 10 2,3 90 80,7 78,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 21 Havo, vwo, mbo2-4 Saba 2020 420 340 330 280 210 70 50 30 20 0 70 20 10 10 50 40 20 260 10 2,4 90 79,6 77,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Bonaire 2020 1.800 1.400 1.400 1.070 890 180 330 200 130 0 300 90 20 70 210 70 140 1.100 0 0,0 400 77,5 77,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Sint-Eustatius 2020 210 200 200 160 150 20 40 20 10 0 30 0 0 0 30 10 20 170 0 0,0 10 93,9 93,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 31 Hbo-, wo-bachelor Saba 2020 260 200 200 160 100 50 40 30 20 0 50 30 10 20 20 10 10 150 0 0,0 70 75,1 75,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Bonaire 2020 900 750 690 450 370 80 240 160 90 0 160 50 30 10 120 40 70 530 50 7,1 150 83,0 77,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Sint-Eustatius 2020 70 60 60 40 40 10 10 10 10 0 10 0 0 0 10 10 0 50 0 . 20 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar 32 Hbo-, wo-master, doctor Saba 2020 210 140 140 110 60 40 30 30 10 0 40 20 10 0 30 10 10 100 0 0,0 70 68,1 68,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Bonaire 2020 360 320 280 210 150 60 70 60 0 10 40 20 20 0 30 10 10 230 50 . 40 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Sint-Eustatius 2020 20 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 . 10 . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Weet niet of onbekend Saba 2020 40 40 30 30 20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 30 0 . 0 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de relatie tussen het hoogst behaalde onderwijsniveau en arbeidsdeelname in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ofwel Caribisch Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juli 2021:
De jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Positie in de werkkring
Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar:
Werknemer
- met een vaste arbeidsrelatie
- met een flexibele arbeidsrelatie
Zelfstandige
- zonder personeel
- met personeel
- meewerkend gezinslid

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met vast dienstverband
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Werknemer met tijdelijk dienstverband
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige zonder personeel (zzp)
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die geen personeel in dienst heeft. Overige zelfstandigen worden ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige met personeel
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die personeel in dienst heeft.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Meewerkend gezinslid
Een persoon die zonder schriftelijke  overeenkomst arbeid verricht in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Deeltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Minder dan 12 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 12 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
12 tot 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 12 tot 20 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
20 tot 28 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 20 tot 28 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
28 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 28 tot 35 uur.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
  
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.