Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio


Deze tabel bevat cijfers over de re-integratie- en participatievoorzieningen die gemeenten op grond van de Participatiewet bij personen inzetten.

Het gaat in deze tabel om het aantal re-integratie-/participatievoorzieningen die in de verslagperiode zijn aangeboden, hetzij lopend aan het einde van de verslagperiode, hetzij beëindigd in de verslagperiode.

In de bepaling van het aantal voorzieningen voor een verslagmaand worden eventuele verbeteringen zoals die kunnen zijn aangeleverd door de berichtgevers met de levering van de daaropvolgende verslagmaanden niet meegenomen.

De gegevens zijn uitgesplitst naar type re-integratie-/participatievoorzieningen, status van de voorziening aan het einde van de verslagperiode (‘Lopend’ of ‘Beëindigd’), regio’s en perioden.
Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de voorziening heeft verstrekt.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2019

Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 maart 2020:
De voorlopige cijfers van oktober tot en met december 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in juni 2020.

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio

Type re-integratie/participatievoorz. Status voorziening einde verslagperiode Regio's Perioden Re-integratie-/participatievoorzieningen (aantal)
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 januari* 235.130
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 februari* 236.210
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 maart* 238.820
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 april* 241.510
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 mei* 244.270
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juni* 243.450
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juli* 246.170
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 augustus* 241.650
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 september* 244.630
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 oktober* 247.920
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 november* 248.010
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 december* 246.100
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopende voorzieningen Nederland 2019 januari* 220.300
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopende voorzieningen Nederland 2019 februari* 223.650
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopende voorzieningen Nederland 2019 maart* 226.070
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopende voorzieningen Nederland 2019 april* 228.510
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopende voorzieningen Nederland 2019 mei* 230.680
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopende voorzieningen Nederland 2019 juni* 232.410
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopende voorzieningen Nederland 2019 juli* 232.660
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopende voorzieningen Nederland 2019 augustus* 231.690
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopende voorzieningen Nederland 2019 september* 232.040
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopende voorzieningen Nederland 2019 oktober* 233.790
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopende voorzieningen Nederland 2019 november* 235.580
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopende voorzieningen Nederland 2019 december* 230.860
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 17.430
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 13.260
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 12.860
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 12.220
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 13.700
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 10.900
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 12.510
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 9.720
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 14.500
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 13.990
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 12.540
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 10.590
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 202.870
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 210.390
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 213.210
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 216.290
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 216.980
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 221.510
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 220.160
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 221.970
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 217.540
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 219.790
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 223.040
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 220.270
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 januari* 14.830
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 februari* 12.560
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 maart* 12.750
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 april* 13.000
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 mei* 13.590
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juni* 11.040
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juli* 13.510
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 augustus* 9.960
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 september* 12.590
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 oktober* 14.130
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 november* 12.430
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 december* 15.240
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 3.150
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 3.060
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 3.070
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 3.210
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 2.590
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 2.250
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 2.720
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 1.940
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 2.820
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 3.100
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 2.550
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 2.040
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 11.680
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 9.500
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 9.680
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 9.780
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 11.000
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 8.800
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 10.800
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 8.020
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 9.770
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 11.030
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 9.880
Totaal re-integratie-/participatievoorz. Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 13.200
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 januari* 16.710
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 februari* 16.770
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 maart* 17.090
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 april* 17.430
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 mei* 17.830
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juni* 18.100
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juli* 18.710
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 augustus* 18.980
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 september* 19.390
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 oktober* 19.730
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 november* 20.140
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 december* 20.500
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopende voorzieningen Nederland 2019 januari* 16.090
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopende voorzieningen Nederland 2019 februari* 16.290
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopende voorzieningen Nederland 2019 maart* 16.620
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopende voorzieningen Nederland 2019 april* 16.980
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopende voorzieningen Nederland 2019 mei* 17.380
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopende voorzieningen Nederland 2019 juni* 17.630
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopende voorzieningen Nederland 2019 juli* 18.190
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopende voorzieningen Nederland 2019 augustus* 18.460
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopende voorzieningen Nederland 2019 september* 18.850
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopende voorzieningen Nederland 2019 oktober* 19.180
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopende voorzieningen Nederland 2019 november* 19.630
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopende voorzieningen Nederland 2019 december* 19.750
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 1.420
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 630
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 680
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 640
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 490
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 500
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 910
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 550
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 740
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 600
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 630
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 540
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 14.670
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 15.660
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 15.950
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 16.330
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 16.890
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 17.140
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 17.280
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 17.900
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 18.110
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 18.580
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 19.000
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 19.210
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 januari* 620
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 februari* 480
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 maart* 470
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 april* 460
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 mei* 450
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juni* 470
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juli* 520
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 augustus* 520
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 september* 540
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 oktober* 550
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 november* 500
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 december* 750
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 60
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 20
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 20
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 30
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 20
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 10
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 30
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 20
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 20
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 20
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 10
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 30
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 570
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 460
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 450
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 430
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 420
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 460
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 490
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 500
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 520
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 530
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 490
Loonkostensubsidie (Participatiewet) Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 710
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 januari* 2.200
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 februari* 2.170
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 maart* 2.120
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 april* 2.110
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 mei* 2.150
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juni* 2.150
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juli* 2.260
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 augustus* 2.220
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 september* 2.340
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 oktober* 2.380
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 november* 2.330
Forfaitaire loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 december* 2.350
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 januari* 1.990
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 februari* 1.960
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 maart* 1.960
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 april* 1.970
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 mei* 2.050
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 juni* 2.040
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 juli* 2.090
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 augustus* 2.110
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 september* 2.190
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 oktober* 2.190
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 november* 2.200
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 december* 2.190
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 360
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 220
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 220
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 230
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 190
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 150
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 200
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 180
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 250
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 150
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 180
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 170
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 1.630
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 1.740
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 1.740
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 1.740
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 1.860
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 1.890
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 1.900
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 1.920
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 1.940
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 2.040
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 2.020
Forfaitaire loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 2.020
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 januari* 210
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 februari* 210
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 maart* 160
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 april* 140
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 mei* 110
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juni* 120
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juli* 170
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 augustus* 120
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 september* 150
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 oktober* 190
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 november* 140
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 december* 170
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 20
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 0
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 0
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 10
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 0
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 0
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 0
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 10
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 10
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 0
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 0
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 0
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 190
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 200
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 160
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 130
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 110
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 110
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 170
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 110
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 150
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 190
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 130
Forfaitaire loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 160
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 januari* 2.330
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 februari* 2.120
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 maart* 2.140
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 april* 2.060
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 mei* 2.020
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juni* 1.980
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juli* 1.740
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 augustus* 1.690
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 september* 1.690
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 oktober* 1.670
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 november* 1.630
Tijdelijke loonkostensubsidie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 december* 1.610
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 januari* 2.060
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 februari* 2.050
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 maart* 2.090
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 april* 2.000
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 mei* 1.970
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 juni* 1.950
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 juli* 1.690
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 augustus* 1.620
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 september* 1.650
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 oktober* 1.600
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 november* 1.590
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopende voorzieningen Nederland 2019 december* 1.540
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 110
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 80
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 70
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 80
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 60
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 60
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 70
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 40
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 50
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 60
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 40
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 40
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 1.950
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 1.980
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 2.010
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 1.920
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 1.910
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 1.890
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 1.620
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 1.590
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 1.590
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 1.550
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 1.550
Tijdelijke loonkostensubsidie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 1.510
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 januari* 280
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 februari* 70
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 maart* 50
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 april* 60
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 mei* 40
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juni* 40
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juli* 60
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 augustus* 60
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 september* 40
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 oktober* 70
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 november* 50
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 december* 60
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 10
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 10
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 10
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 10
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 10
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 0
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 10
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 10
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 0
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 10
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 10
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 10
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 270
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 60
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 50
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 50
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 40
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 30
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 50
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 60
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 40
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 60
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 40
Tijdelijke loonkostensubsidie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 60
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 januari* 550
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 februari* 550
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 maart* 550
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 april* 540
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 mei* 540
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juni* 520
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juli* 520
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 augustus* 520
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 september* 510
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 oktober* 500
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 november* 500
WIW/ID-baan Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 december* 460
WIW/ID-baan Lopende voorzieningen Nederland 2019 januari* 550
WIW/ID-baan Lopende voorzieningen Nederland 2019 februari* 550
WIW/ID-baan Lopende voorzieningen Nederland 2019 maart* 550
WIW/ID-baan Lopende voorzieningen Nederland 2019 april* 540
WIW/ID-baan Lopende voorzieningen Nederland 2019 mei* 530
WIW/ID-baan Lopende voorzieningen Nederland 2019 juni* 520
WIW/ID-baan Lopende voorzieningen Nederland 2019 juli* 520
WIW/ID-baan Lopende voorzieningen Nederland 2019 augustus* 520
WIW/ID-baan Lopende voorzieningen Nederland 2019 september* 510
WIW/ID-baan Lopende voorzieningen Nederland 2019 oktober* 500
WIW/ID-baan Lopende voorzieningen Nederland 2019 november* 480
WIW/ID-baan Lopende voorzieningen Nederland 2019 december* 460
WIW/ID-baan Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 0
WIW/ID-baan Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 0
WIW/ID-baan Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 0
WIW/ID-baan Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 0
WIW/ID-baan Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 0
WIW/ID-baan Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 0
WIW/ID-baan Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 0
WIW/ID-baan Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 0
WIW/ID-baan Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 0
WIW/ID-baan Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 0
WIW/ID-baan Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 0
WIW/ID-baan Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 0
WIW/ID-baan Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 550
WIW/ID-baan Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 550
WIW/ID-baan Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 550
WIW/ID-baan Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 540
WIW/ID-baan Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 530
WIW/ID-baan Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 520
WIW/ID-baan Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 520
WIW/ID-baan Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 520
WIW/ID-baan Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 510
WIW/ID-baan Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 500
WIW/ID-baan Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 480
WIW/ID-baan Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 460
WIW/ID-baan Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 januari* 0
WIW/ID-baan Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 februari* 0
WIW/ID-baan Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 maart* 0
WIW/ID-baan Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 april* 0
WIW/ID-baan Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 mei* 10
WIW/ID-baan Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juni* 0
WIW/ID-baan Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juli* 0
WIW/ID-baan Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 augustus* 0
WIW/ID-baan Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 september* 0
WIW/ID-baan Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 oktober* 0
WIW/ID-baan Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 november* 20
WIW/ID-baan Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 december* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 10
WIW/ID-baan Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 0
WIW/ID-baan Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 20
WIW/ID-baan Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 0
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 januari* 2.270
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 februari* 2.340
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 maart* 2.430
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 april* 2.510
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 mei* 2.550
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juni* 2.600
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juli* 2.720
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 augustus* 2.860
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 september* 2.960
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 oktober* 3.050
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 november* 3.170
Beschut werk Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 december* 3.370
Beschut werk Lopende voorzieningen Nederland 2019 januari* 2.240
Beschut werk Lopende voorzieningen Nederland 2019 februari* 2.320
Beschut werk Lopende voorzieningen Nederland 2019 maart* 2.400
Beschut werk Lopende voorzieningen Nederland 2019 april* 2.490
Beschut werk Lopende voorzieningen Nederland 2019 mei* 2.520
Beschut werk Lopende voorzieningen Nederland 2019 juni* 2.570
Beschut werk Lopende voorzieningen Nederland 2019 juli* 2.680
Beschut werk Lopende voorzieningen Nederland 2019 augustus* 2.830
Beschut werk Lopende voorzieningen Nederland 2019 september* 2.920
Beschut werk Lopende voorzieningen Nederland 2019 oktober* 3.010
Beschut werk Lopende voorzieningen Nederland 2019 november* 3.130
Beschut werk Lopende voorzieningen Nederland 2019 december* 3.300
Beschut werk Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 160
Beschut werk Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 90
Beschut werk Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 110
Beschut werk Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 90
Beschut werk Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 80
Beschut werk Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 70
Beschut werk Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 90
Beschut werk Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 100
Beschut werk Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 80
Beschut werk Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 80
Beschut werk Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 80
Beschut werk Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 100
Beschut werk Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 2.080
Beschut werk Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 2.230
Beschut werk Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 2.290
Beschut werk Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 2.400
Beschut werk Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 2.440
Beschut werk Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 2.510
Beschut werk Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 2.590
Beschut werk Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 2.730
Beschut werk Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 2.840
Beschut werk Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 2.930
Beschut werk Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 3.060
Beschut werk Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 3.200
Beschut werk Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 januari* 30
Beschut werk Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 februari* 30
Beschut werk Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 maart* 30
Beschut werk Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 april* 30
Beschut werk Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 mei* 30
Beschut werk Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juni* 30
Beschut werk Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juli* 40
Beschut werk Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 augustus* 30
Beschut werk Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 september* 40
Beschut werk Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 oktober* 40
Beschut werk Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 november* 40
Beschut werk Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 december* 70
Beschut werk Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 0
Beschut werk Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 0
Beschut werk Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 0
Beschut werk Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 0
Beschut werk Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 0
Beschut werk Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 0
Beschut werk Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 10
Beschut werk Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 0
Beschut werk Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 0
Beschut werk Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 10
Beschut werk Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 0
Beschut werk Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 0
Beschut werk Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 30
Beschut werk Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 20
Beschut werk Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 30
Beschut werk Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 30
Beschut werk Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 30
Beschut werk Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 30
Beschut werk Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 30
Beschut werk Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 20
Beschut werk Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 40
Beschut werk Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 30
Beschut werk Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 40
Beschut werk Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 70
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 januari* 8.070
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 februari* 8.060
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 maart* 8.000
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 april* 8.080
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 mei* 8.270
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juni* 8.260
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juli* 8.450
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 augustus* 8.110
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 september* 8.180
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 oktober* 7.510
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 november* 7.310
Participatieplaats Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 december* 7.120
Participatieplaats Lopende voorzieningen Nederland 2019 januari* 7.570
Participatieplaats Lopende voorzieningen Nederland 2019 februari* 7.640
Participatieplaats Lopende voorzieningen Nederland 2019 maart* 7.560
Participatieplaats Lopende voorzieningen Nederland 2019 april* 7.680
Participatieplaats Lopende voorzieningen Nederland 2019 mei* 7.840
Participatieplaats Lopende voorzieningen Nederland 2019 juni* 7.880
Participatieplaats Lopende voorzieningen Nederland 2019 juli* 7.820
Participatieplaats Lopende voorzieningen Nederland 2019 augustus* 7.710
Participatieplaats Lopende voorzieningen Nederland 2019 september* 7.620
Participatieplaats Lopende voorzieningen Nederland 2019 oktober* 7.000
Participatieplaats Lopende voorzieningen Nederland 2019 november* 6.720
Participatieplaats Lopende voorzieningen Nederland 2019 december* 6.600
Participatieplaats Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 470
Participatieplaats Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 410
Participatieplaats Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 350
Participatieplaats Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 400
Participatieplaats Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 430
Participatieplaats Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 420
Participatieplaats Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 500
Participatieplaats Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 280
Participatieplaats Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 460
Participatieplaats Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 430
Participatieplaats Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 430
Participatieplaats Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 330
Participatieplaats Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 7.100
Participatieplaats Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 7.230
Participatieplaats Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 7.200
Participatieplaats Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 7.280
Participatieplaats Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 7.410
Participatieplaats Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 7.460
Participatieplaats Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 7.330
Participatieplaats Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 7.430
Participatieplaats Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 7.170
Participatieplaats Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 6.570
Participatieplaats Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 6.290
Participatieplaats Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 6.270
Participatieplaats Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 januari* 510
Participatieplaats Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 februari* 430
Participatieplaats Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 maart* 440
Participatieplaats Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 april* 390
Participatieplaats Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 mei* 430
Participatieplaats Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juni* 380
Participatieplaats Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juli* 620
Participatieplaats Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 augustus* 390
Participatieplaats Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 september* 550
Participatieplaats Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 oktober* 510
Participatieplaats Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 november* 590
Participatieplaats Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 december* 520
Participatieplaats Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 80
Participatieplaats Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 90
Participatieplaats Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 90
Participatieplaats Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 100
Participatieplaats Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 110
Participatieplaats Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 70
Participatieplaats Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 200
Participatieplaats Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 120
Participatieplaats Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 180
Participatieplaats Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 140
Participatieplaats Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 150
Participatieplaats Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 150
Participatieplaats Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 430
Participatieplaats Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 340
Participatieplaats Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 350
Participatieplaats Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 290
Participatieplaats Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 320
Participatieplaats Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 310
Participatieplaats Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 420
Participatieplaats Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 280
Participatieplaats Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 380
Participatieplaats Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 370
Participatieplaats Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 440
Participatieplaats Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 360
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 januari* 1.020
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 februari* 1.040
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 maart* 1.080
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 april* 1.130
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 mei* 1.170
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juni* 1.150
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juli* 1.160
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 augustus* 1.130
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 september* 1.170
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 oktober* 1.150
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 november* 1.180
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 december* 1.130
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopende voorzieningen Nederland 2019 januari* 860
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopende voorzieningen Nederland 2019 februari* 940
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopende voorzieningen Nederland 2019 maart* 960
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopende voorzieningen Nederland 2019 april* 1.030
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopende voorzieningen Nederland 2019 mei* 1.060
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopende voorzieningen Nederland 2019 juni* 1.050
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopende voorzieningen Nederland 2019 juli* 1.060
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopende voorzieningen Nederland 2019 augustus* 1.060
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopende voorzieningen Nederland 2019 september* 1.070
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopende voorzieningen Nederland 2019 oktober* 1.050
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopende voorzieningen Nederland 2019 november* 1.070
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopende voorzieningen Nederland 2019 december* 1.030
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 190
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 150
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 130
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 180
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 150
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 120
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 140
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 110
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 150
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 140
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 160
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 90
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 670
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 780
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 830
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 850
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 910
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 930
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 920
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 950
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 930
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 910
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 900
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 940
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 januari* 160
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 februari* 100
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 maart* 120
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 april* 100
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 mei* 110
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juni* 100
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juli* 100
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 augustus* 80
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 september* 100
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 oktober* 100
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 november* 110
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 december* 110
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 20
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 20
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 20
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 20
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 20
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 10
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 20
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 10
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 10
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 10
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 10
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 10
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 140
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 80
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 110
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 80
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 90
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 90
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 80
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 70
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 80
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 100
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 100
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 90
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 januari* 15.720
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 februari* 15.850
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 maart* 15.300
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 april* 15.140
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 mei* 15.210
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juni* 15.000
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juli* 15.340
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 augustus* 15.330
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 september* 15.420
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 oktober* 15.490
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 november* 15.380
Overige werkplekken Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 december* 15.130
Overige werkplekken Lopende voorzieningen Nederland 2019 januari* 14.220
Overige werkplekken Lopende voorzieningen Nederland 2019 februari* 14.670
Overige werkplekken Lopende voorzieningen Nederland 2019 maart* 14.160
Overige werkplekken Lopende voorzieningen Nederland 2019 april* 14.140
Overige werkplekken Lopende voorzieningen Nederland 2019 mei* 14.300
Overige werkplekken Lopende voorzieningen Nederland 2019 juni* 14.290
Overige werkplekken Lopende voorzieningen Nederland 2019 juli* 14.290
Overige werkplekken Lopende voorzieningen Nederland 2019 augustus* 14.400
Overige werkplekken Lopende voorzieningen Nederland 2019 september* 14.400
Overige werkplekken Lopende voorzieningen Nederland 2019 oktober* 14.450
Overige werkplekken Lopende voorzieningen Nederland 2019 november* 14.500
Overige werkplekken Lopende voorzieningen Nederland 2019 december* 14.180
Overige werkplekken Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 1.930
Overige werkplekken Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 1.500
Overige werkplekken Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 1.360
Overige werkplekken Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 1.300
Overige werkplekken Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 1.210
Overige werkplekken Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 880
Overige werkplekken Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 1.160
Overige werkplekken Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 1.060
Overige werkplekken Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 1.370
Overige werkplekken Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 1.320
Overige werkplekken Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 1.220
Overige werkplekken Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 820
Overige werkplekken Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 12.300
Overige werkplekken Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 13.170
Overige werkplekken Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 12.800
Overige werkplekken Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 12.840
Overige werkplekken Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 13.090
Overige werkplekken Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 13.400
Overige werkplekken Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 13.140
Overige werkplekken Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 13.340
Overige werkplekken Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 13.030
Overige werkplekken Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 13.140
Overige werkplekken Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 13.270
Overige werkplekken Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 13.370
Overige werkplekken Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 januari* 1.490
Overige werkplekken Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 februari* 1.170
Overige werkplekken Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 maart* 1.140
Overige werkplekken Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 april* 1.000
Overige werkplekken Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 mei* 900
Overige werkplekken Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juni* 710
Overige werkplekken Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juli* 1.040
Overige werkplekken Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 augustus* 940
Overige werkplekken Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 september* 1.020
Overige werkplekken Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 oktober* 1.030
Overige werkplekken Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 november* 890
Overige werkplekken Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 december* 950
Overige werkplekken Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 150
Overige werkplekken Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 160
Overige werkplekken Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 110
Overige werkplekken Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 110
Overige werkplekken Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 80
Overige werkplekken Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 60
Overige werkplekken Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 150
Overige werkplekken Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 150
Overige werkplekken Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 230
Overige werkplekken Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 190
Overige werkplekken Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 120
Overige werkplekken Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 90
Overige werkplekken Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 1.340
Overige werkplekken Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 1.010
Overige werkplekken Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 1.030
Overige werkplekken Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 890
Overige werkplekken Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 820
Overige werkplekken Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 650
Overige werkplekken Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 900
Overige werkplekken Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 790
Overige werkplekken Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 800
Overige werkplekken Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 850
Overige werkplekken Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 770
Overige werkplekken Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 850
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 januari* 10.310
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 februari* 10.430
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 maart* 10.670
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 april* 11.030
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 mei* 11.310
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juni* 11.240
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juli* 11.570
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 augustus* 11.620
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 september* 11.880
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 oktober* 12.310
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 november* 12.560
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 december* 12.660
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopende voorzieningen Nederland 2019 januari* 9.810
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopende voorzieningen Nederland 2019 februari* 9.980
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopende voorzieningen Nederland 2019 maart* 10.250
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopende voorzieningen Nederland 2019 april* 10.670
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopende voorzieningen Nederland 2019 mei* 10.950
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopende voorzieningen Nederland 2019 juni* 10.890
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopende voorzieningen Nederland 2019 juli* 11.170
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopende voorzieningen Nederland 2019 augustus* 11.270
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopende voorzieningen Nederland 2019 september* 11.500
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopende voorzieningen Nederland 2019 oktober* 11.880
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopende voorzieningen Nederland 2019 november* 12.210
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopende voorzieningen Nederland 2019 december* 12.170
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 1.020
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 560
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 580
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 600
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 510
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 380
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 590
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 460
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 650
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 570
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 530
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 360
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 8.790
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 9.420
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 9.670
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 10.070
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 10.440
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 10.510
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 10.570
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 10.810
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 10.850
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 11.300
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 11.680
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 11.810
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 januari* 500
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 februari* 450
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 maart* 420
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 april* 360
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 mei* 360
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juni* 350
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juli* 400
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 augustus* 350
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 september* 380
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 oktober* 430
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 november* 350
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 december* 480
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 30
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 50
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 30
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 30
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 20
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 20
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 30
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 20
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 10
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 20
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 20
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 20
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 470
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 400
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 400
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 340
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 350
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 330
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 370
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 330
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 370
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 410
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 330
Jobcoach/begeleiding op de werkplek Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 460
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 januari* 10
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 februari* 10
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 maart* 10
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 april* 10
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 mei* 10
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juni* 10
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juli* 10
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 augustus* 10
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 september* 10
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 oktober* 10
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 november* 10
Werkplekaanpassing Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 december* 10
Werkplekaanpassing Lopende voorzieningen Nederland 2019 januari* 10
Werkplekaanpassing Lopende voorzieningen Nederland 2019 februari* 10
Werkplekaanpassing Lopende voorzieningen Nederland 2019 maart* 10
Werkplekaanpassing Lopende voorzieningen Nederland 2019 april* 10
Werkplekaanpassing Lopende voorzieningen Nederland 2019 mei* 10
Werkplekaanpassing Lopende voorzieningen Nederland 2019 juni* 10
Werkplekaanpassing Lopende voorzieningen Nederland 2019 juli* 10
Werkplekaanpassing Lopende voorzieningen Nederland 2019 augustus* 10
Werkplekaanpassing Lopende voorzieningen Nederland 2019 september* 10
Werkplekaanpassing Lopende voorzieningen Nederland 2019 oktober* 10
Werkplekaanpassing Lopende voorzieningen Nederland 2019 november* 10
Werkplekaanpassing Lopende voorzieningen Nederland 2019 december* 10
Werkplekaanpassing Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 0
Werkplekaanpassing Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 0
Werkplekaanpassing Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 0
Werkplekaanpassing Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 0
Werkplekaanpassing Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 0
Werkplekaanpassing Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 0
Werkplekaanpassing Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 0
Werkplekaanpassing Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 0
Werkplekaanpassing Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 0
Werkplekaanpassing Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 0
Werkplekaanpassing Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 0
Werkplekaanpassing Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 0
Werkplekaanpassing Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 10
Werkplekaanpassing Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 10
Werkplekaanpassing Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 10
Werkplekaanpassing Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 10
Werkplekaanpassing Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 10
Werkplekaanpassing Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 10
Werkplekaanpassing Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 10
Werkplekaanpassing Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 10
Werkplekaanpassing Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 10
Werkplekaanpassing Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 10
Werkplekaanpassing Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 10
Werkplekaanpassing Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 10
Werkplekaanpassing Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 januari* 0
Werkplekaanpassing Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 februari* 0
Werkplekaanpassing Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 maart* 0
Werkplekaanpassing Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 april* 0
Werkplekaanpassing Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 mei* 0
Werkplekaanpassing Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juni* 0
Werkplekaanpassing Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juli* 0
Werkplekaanpassing Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 augustus* 0
Werkplekaanpassing Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 september* 0
Werkplekaanpassing Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 oktober* 0
Werkplekaanpassing Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 november* 0
Werkplekaanpassing Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 december* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 0
Werkplekaanpassing Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 0
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 januari* 64.540
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 februari* 64.410
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 maart* 65.700
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 april* 66.940
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 mei* 66.720
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juni* 67.610
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 juli* 68.910
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 augustus* 67.810
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 september* 68.160
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 oktober* 69.400
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 november* 70.150
Coaching naar werk of naar participatie Totaal voorzieningen:Lopend en beëindigd Nederland 2019 december* 69.150
Coaching naar werk of naar participatie Lopende voorzieningen Nederland 2019 januari* 60.190
Coaching naar werk of naar participatie Lopende voorzieningen Nederland 2019 februari* 61.070
Coaching naar werk of naar participatie Lopende voorzieningen Nederland 2019 maart* 62.540
Coaching naar werk of naar participatie Lopende voorzieningen Nederland 2019 april* 63.340
Coaching naar werk of naar participatie Lopende voorzieningen Nederland 2019 mei* 63.550
Coaching naar werk of naar participatie Lopende voorzieningen Nederland 2019 juni* 64.930
Coaching naar werk of naar participatie Lopende voorzieningen Nederland 2019 juli* 65.290
Coaching naar werk of naar participatie Lopende voorzieningen Nederland 2019 augustus* 64.710
Coaching naar werk of naar participatie Lopende voorzieningen Nederland 2019 september* 64.530
Coaching naar werk of naar participatie Lopende voorzieningen Nederland 2019 oktober* 65.390
Coaching naar werk of naar participatie Lopende voorzieningen Nederland 2019 november* 66.600
Coaching naar werk of naar participatie Lopende voorzieningen Nederland 2019 december* 65.670
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 4.850
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 3.890
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 3.860
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 3.800
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 3.230
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 2.810
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 3.640
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 2.730
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 3.450
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 3.920
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 3.490
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 2.810
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 55.350
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 57.170
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 58.680
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 59.540
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 mei* 60.320
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juni* 62.120
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 juli* 61.650
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 augustus* 61.980
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 september* 61.080
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 oktober* 61.480
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 november* 63.110
Coaching naar werk of naar participatie Lopend: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 december* 62.860
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 januari* 4.350
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 februari* 3.350
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 maart* 3.160
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 april* 3.600
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 mei* 3.170
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juni* 2.680
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 juli* 3.620
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 augustus* 3.100
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 september* 3.630
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 oktober* 4.010
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 november* 3.540
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigde voorzieningen Nederland 2019 december* 3.470
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 januari* 480
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 februari* 410
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 maart* 430
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 april* 480
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 mei* 400
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juni* 380
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 juli* 490
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 augustus* 430
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 september* 530
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 oktober* 570
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 november* 480
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Gestart in verslagperiode Nederland 2019 december* 340
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 januari* 3.870
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 februari* 2.940
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 maart* 2.730
Coaching naar werk of naar participatie Beëindigd: Lopend begin verslagperiode Nederland 2019 april* 3.130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens