Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Geslacht Inkomensbestanddelen Kenmerken van personen Perioden Personen met inkomen (x 1 000) Personen met inkomen, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2019 8.457,3 61,7 352.092 41,6 35,5 66,9
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2020* 8.437,6 61,2 365.900 43,4 37,4 67,1
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2019 1.935,9 14,1 61.758 31,9 18,5 11,7
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2020* 1.957,2 14,2 60.497 30,9 16,4 11,1
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2019 9.780,8 71,4 413.850 42,3 35,6 78,6
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2020* 9.784,5 70,9 426.397 43,6 36,9 78,2
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2019 4.971,9 36,3 102.262 20,6 16,8 19,4
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2020* 5.122,4 37,1 106.468 20,8 17,1 19,5
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2019 1.387,9 10,1 9.827 7,1 4,8 1,9
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2020* 1.864,7 13,5 11.978 6,4 3,8 2,2
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2019 48,8 0,4 577 11,8 6,0 0,1
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2020* 46,6 0,3 541 11,6 6,0 0,1
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2019 13.702,3 100,0 526.516 38,4 29,3 100,0
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2020* 13.797,6 100,0 545.383 39,5 30,3 100,0
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2019 9.064,1 66,2 69.088 7,6 5,9 13,1
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2020* 9.056,4 65,6 73.083 8,1 6,4 13,4
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2019 13.702,3 100,0 457.428 33,4 26,3 86,9
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2020* 13.797,6 100,0 472.301 34,2 27,1 86,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van personen in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het personen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2019 zijn definitief. De cijfers voor 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 oktober 2021:
Cijfers over 2019 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2020 en voorlopige cijfers over 2021 komen in het najaar van 2022 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen met inkomen
Het aantal personen met inkomen(sbestanddeel) per 1 januari van het verslagjaar.
Personen met inkomen, relatief
Het percentage personen met het betreffende inkomensbestanddeel, t.o.v. alle personen met persoonlijk inkomen.
Totaal inkomen
Totale som van het inkomen(sbestanddeel) van personen.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen(sbestanddeel) van personen.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen(sbestanddeel) van personen.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Aandeel van bruto-inkomen
Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen.
Het persoonlijk bruto-inkomen omvat het persoonlijk primair inkomen (inkomen werknemer en zelfstandige) verhoogd met de uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget).