Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Geslacht Inkomensbestanddelen Kenmerken van personen Perioden Personen met inkomen (x 1 000) Personen met inkomen, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2017 8.150,0 60,8 319.506 39,2 33,2 65,2
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2018* 8.308,1 61,3 332.866 40,1 34,1 66,5
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2017 1.819,1 13,6 55.110 30,3 17,1 11,2
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2018* 1.880,7 13,9 57.415 30,5 17,2 11,5
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2017 9.412,7 70,3 374.615 39,8 33,2 76,4
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2018* 9.606,5 70,9 390.281 40,6 34,0 78,0
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2017 5.099,3 38,1 104.501 20,5 15,8 21,3
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2018* 4.974,8 36,7 99.309 20,0 16,2 19,9
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2017 1.598,2 11,9 10.527 6,6 4,3 2,1
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2018* 1.480,0 10,9 10.068 6,8 4,6 2,0
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2017 52,2 0,4 568 10,9 6,0 0,1
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2018* 49,7 0,4 542 10,9 6,0 0,1
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2017 13.396,7 100,0 490.210 36,6 27,2 100,0
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2018* 13.543,0 100,0 500.199 36,9 28,0 100,0
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2017 8.814,6 65,8 61.007 6,9 5,3 12,4
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2018* 8.960,1 66,2 63.269 7,1 5,4 12,6
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2017 13.396,7 100,0 429.203 32,0 24,6 87,6
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2018* 13.543,0 100,0 436.930 32,3 25,2 87,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van personen in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het personen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers voor 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 november 2019:
Cijfers over 2017 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2018 en voorlopige cijfers over 2019 komen in het najaar van 2020 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen met inkomen
Het aantal personen met inkomen(sbestanddeel) per 1 januari van het verslagjaar.
Personen met inkomen, relatief
Het percentage personen met het betreffende inkomensbestanddeel, t.o.v. alle personen met persoonlijk inkomen.
Totaal inkomen
Totale som van het inkomen(sbestanddeel) van personen.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen(sbestanddeel) van personen.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen(sbestanddeel) van personen.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Aandeel van bruto-inkomen
Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen.
Het persoonlijk bruto-inkomen omvat het persoonlijk primair inkomen (inkomen werknemer en zelfstandige) verhoogd met de uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget).