Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Geslacht Inkomensbestanddelen Kenmerken van personen Perioden Personen met inkomen (x 1 000) Personen met inkomen, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2018 8.319,4 61,4 333.698 40,1 34,1 66,5
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2019* 8.444,3 61,7 351.387 41,6 35,5 66,9
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2018 1.873,9 13,8 58.234 31,1 17,9 11,6
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2019* 1.928,2 14,1 61.238 31,8 17,8 11,7
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2018 9.608,6 70,9 391.932 40,8 34,2 78,1
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2019* 9.769,6 71,4 412.626 42,2 35,5 78,6
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2018 4.977,1 36,7 99.435 20,0 16,2 19,8
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2019* 4.969,2 36,3 102.121 20,6 16,8 19,4
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2018 1.484,8 11,0 10.083 6,8 4,6 2,0
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2019* 1.387,1 10,1 9.817 7,1 4,8 1,9
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2018 50,4 0,4 559 11,1 6,0 0,1
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2019* 48,0 0,4 540 11,2 6,0 0,1
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2018 13.551,8 100,0 502.009 37,0 28,1 100,0
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2019* 13.688,6 100,0 525.104 38,4 29,2 100,0
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2018 8.964,8 66,2 63.685 7,1 5,5 12,7
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2019* 9.062,6 66,2 68.977 7,6 5,9 13,1
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2018 13.551,8 100,0 438.325 32,3 25,3 87,3
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2019* 13.688,6 100,0 456.127 33,3 26,2 86,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van personen in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het personen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers voor 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 december 2020:
Cijfers over 2018 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2019 en voorlopige cijfers over 2020 komen in het najaar van 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen met inkomen
Het aantal personen met inkomen(sbestanddeel) per 1 januari van het verslagjaar.
Personen met inkomen, relatief
Het percentage personen met het betreffende inkomensbestanddeel, t.o.v. alle personen met persoonlijk inkomen.
Totaal inkomen
Totale som van het inkomen(sbestanddeel) van personen.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen(sbestanddeel) van personen.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen(sbestanddeel) van personen.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Aandeel van bruto-inkomen
Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen.
Het persoonlijk bruto-inkomen omvat het persoonlijk primair inkomen (inkomen werknemer en zelfstandige) verhoogd met de uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget).