Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Inkomen van personen; inkomensbestanddelen, persoonskenmerken

Geslacht Inkomensbestanddelen Kenmerken van personen Perioden Personen met inkomen (x 1 000) Personen met inkomen, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2021 8.557,5 61,3 381.300 44,6 38,1 66,7
Totaal mannen en vrouwen 1 Inkomen als werknemer Totaal personen 2022* 8.744,4 61,7 411.867 47,1 40,6 67,2
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2021 2.069,8 14,8 68.322 33,0 18,0 11,9
Totaal mannen en vrouwen 2 Inkomen als zelfstandige Totaal personen 2022* 2.126,3 15,0 75.782 35,6 20,1 12,4
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2021 9.933,3 71,2 449.622 45,3 38,3 78,6
Totaal mannen en vrouwen 4 PERSOONLIJK PRIMAIR INKOMEN Totaal personen 2022* 10.144,8 71,6 487.649 48,1 41,0 79,5
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2021 5.110,7 36,6 110.521 21,6 17,8 19,3
Totaal mannen en vrouwen 5 Uitkering inkomensverzekering Totaal personen 2022* 5.029,7 35,5 110.922 22,1 18,4 18,1
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2021 1.555,6 11,1 11.086 7,1 5,0 1,9
Totaal mannen en vrouwen 6 Uitkering sociale voorziening Totaal personen 2022* 8.714,4 61,5 14.252 1,6 0,4 2,3
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2021 45,5 0,3 525 11,6 6,0 0,1
Totaal mannen en vrouwen 8 Overdracht ontvangen van huishouden Totaal personen 2022* 42,0 0,3 484 11,5 6,1 0,1
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2021 13.960,8 100,0 571.755 41,0 31,3 100,0
Totaal mannen en vrouwen 9 PERSOONLIJK BRUTO-INKOMEN Totaal personen 2022* 14.162,4 100,0 613.307 43,3 33,4 100,0
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2021 9.159,9 65,6 73.908 8,1 6,3 12,9
Totaal mannen en vrouwen 11 Premie inkomensverzekering Totaal personen 2022* 9.316,8 65,8 82.977 8,9 7,2 13,5
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2021 13.960,8 100,0 497.846 35,7 28,1 87,1
Totaal mannen en vrouwen 14 PERSOONLIJK INKOMEN Totaal personen 2022* 14.162,4 100,0 530.330 37,4 29,7 86,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van personen in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het personen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
Cijfers over 2021 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2022 en voorlopige cijfers over 2023 komen in het najaar van 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen met inkomen
Het aantal personen met inkomen(sbestanddeel) per 1 januari van het verslagjaar.
Personen met inkomen, relatief
Het percentage personen met het betreffende inkomensbestanddeel, t.o.v. alle personen met persoonlijk inkomen.
Totaal inkomen
Totale som van het inkomen(sbestanddeel) van personen.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen(sbestanddeel) van personen.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen(sbestanddeel) van personen.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Aandeel van bruto-inkomen
Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen.
Het persoonlijk bruto-inkomen omvat het persoonlijk primair inkomen (inkomen werknemer en zelfstandige) verhoogd met de uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget).