Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers voor 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 november 2019:
Voor enkele kenmerken van huishoudens waren de percentages bij de onderwerpen Particuliere huishoudens, relatief en Aandeel van bruto-inkomen onjuist. Dat is gecorrigeerd.
Cijfers over 2017 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2018 en voorlopige cijfers over 2019 komen in het najaar van 2020 beschikbaar.

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomensbestanddelen Kenmerken van huishoudens Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Particuliere huishoudens 2018* 3.664,2 47,2 4.478 1,2 1,1 0,8
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Eenpersoonshuishouden 2018* 1.611,1 55,5 1.578 1,0 1,1 1,5
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Alleenstaande onder AOW-lft 2018* 1.029,7 52,8 1.016 1,0 1,1 1,3
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Alleenstaande vanaf AOW-lft 2018* 581,4 60,9 561 1,0 1,1 2,0
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Meerpersoonshuishouden 2018* 2.053,1 42,3 2.900 1,4 1,1 0,7
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Eenoudergezin 2018* 428,8 78,8 606 1,4 1,1 2,1
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2018* 198,4 68,0 203 1,0 1,1 1,6
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2018* 230,4 91,3 403 1,7 1,7 2,4
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Paar, totaal 2018* 1.518,3 36,5 2.108 1,4 1,1 0,6
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Paar, zonder kind 2018* 664,4 30,3 837 1,3 1,1 0,5
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Paar, zonder kind, onder AOW-lft 2018* 299,0 23,9 397 1,3 1,1 0,3
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Paar, zonder kind, vanaf AOW-lft 2018* 365,3 39,0 440 1,2 1,2 0,9
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Paar, met kind(eren) 2018* 854,0 43,4 1.271 1,5 1,1 0,6
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Paar, alle kinderen < 18 jr 2018* 231,3 18,3 268 1,2 1,0 0,2
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr 2018* 622,7 88,4 1.003 1,6 1,1 1,2
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Type: Meerpersoonshuishouden, overig 2018* 105,9 71,2 186 1,8 1,4 1,3
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: mannen 2018* 2.090,0 41,6 2.601 1,2 1,1 0,7
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: vrouwen 2018* 1.574,2 57,6 1.877 1,2 1,1 1,3
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2018* 304,3 83,6 361 1,2 1,1 4,5
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2018* 851,7 36,2 962 1,1 1,1 0,6
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2018* 1.438,2 49,0 1.968 1,4 1,1 0,8
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2018* 1.070,1 50,9 1.186 1,1 1,1 1,3
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: 25 tot 35 jaar 2018* 477,0 41,4 516 1,1 1,1 0,7
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: 35 tot 45 jaar 2018* 374,7 31,2 446 1,2 1,1 0,4
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: 45 tot 55 jaar 2018* 803,9 52,2 1.131 1,4 1,1 0,8
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: 55 tot 65 jaar 2018* 634,3 45,5 836 1,3 1,1 0,7
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: 65 tot 75 jaar 2018* 508,5 43,8 574 1,1 1,1 1,0
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: 75 tot 85 jaar 2018* 401,1 58,4 445 1,1 1,1 1,7
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: 85 jaar of ouder 2018* 160,6 62,7 167 1,0 1,1 2,0
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: Nederland 2018* 2.672,3 44,2 3.123 1,2 1,1 0,7
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: westers 2018* 391,8 47,1 460 1,2 1,1 0,9
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Hoofdkostwinner: niet-westers 2018* 600,2 68,3 894 1,5 1,1 2,0
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige 2018* 1.910,0 39,6 2.382 1,2 1,1 0,6
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Inkomen als werknemer 2018* 1.604,7 39,0 1.971 1,2 1,1 0,6
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2018* 305,2 42,9 411 1,3 1,1 0,6
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2018* 249,6 47,3 339 1,4 1,1 0,8
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. 2018* 43,2 26,4 56 1,3 1,1 0,2
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Inkomen als overige zelfstandige 2018* 12,5 60,9 16 1,3 1,1 1,9
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Overdrachtsinkomen 2018* 1.754,2 59,9 2.096 1,2 1,1 1,8
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Uitkering inkomensverzekering 2018* 1.285,3 52,5 1.441 1,1 1,1 1,4
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Uitkering werkloosheid 2018* 31,7 51,8 38 1,2 1,1 1,4
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2018* 189,0 70,9 238 1,3 1,1 2,2
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Uitkering pensioen 2018* 1.064,6 50,2 1.165 1,1 1,1 1,3
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Uitkering sociale voorziening 2018* 421,4 97,9 598 1,4 1,1 6,2
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Uitkering bijstand 2018* 312,3 98,9 448 1,4 1,1 6,5
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Uitk. sociale voorziening, overig 2018* 109,1 95,2 149 1,4 1,1 5,6
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Bron: Studiefinanciering 2018* 47,6 94,0 57 1,2 1,1 19,0
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Woningbezit: eigen woning 2018* 1.351,6 30,7 1.630 1,2 1,1 0,4
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Woningbezit: huurwoning 2018* 2.312,7 68,9 2.848 1,2 1,1 2,2
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2018* 996,9 49,2 1.064 1,1 1,1 1,1
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2018* 1.315,8 98,9 1.784 1,4 1,1 5,3
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2018* 639,5 82,5 829 1,3 1,1 7,1
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2018* 689,1 88,9 908 1,3 1,1 4,5
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2018* 623,4 80,4 722 1,2 1,1 2,9
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2018* 462,6 59,6 504 1,1 1,1 1,6
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2018* 314,5 40,5 346 1,1 1,1 0,9
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2018* 223,5 28,8 264 1,2 1,1 0,5
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2018* 188,6 24,3 240 1,3 1,1 0,4
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2018* 188,9 24,4 241 1,3 1,1 0,3
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2018* 185,0 23,9 237 1,3 1,1 0,3
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2018* 149,1 19,2 187 1,3 1,1 0,1
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Vermogen: 1e 10%-groep 2018* 388,1 50,0 504 1,3 1,1 0,9
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Vermogen: 2e 10%-groep 2018* 562,7 72,6 716 1,3 1,1 2,5
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Vermogen: 3e 10%-groep 2018* 609,7 78,6 769 1,3 1,1 3,0
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Vermogen: 4e 10%-groep 2018* 478,9 61,8 558 1,2 1,1 1,6
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Vermogen: 5e 10%-groep 2018* 364,6 47,0 413 1,1 1,1 0,9
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Vermogen: 6e 10%-groep 2018* 273,4 35,3 316 1,2 1,1 0,5
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Vermogen: 7e 10%-groep 2018* 273,5 35,3 325 1,2 1,1 0,5
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Vermogen: 8e 10%-groep 2018* 287,6 37,1 340 1,2 1,1 0,6
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Vermogen: 9e 10%-groep 2018* 251,0 32,4 304 1,2 1,1 0,5
12.1.6.2 Zorgtoeslag (-) Vermogen: 10e 10%-groep 2018* 174,8 22,5 232 1,3 1,1 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens