Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomensbestanddelen Kenmerken van huishoudens Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
1 Inkomen als werknemer Particuliere huishoudens 2019 5.065,0 64,7 352.092 69,5 58,6 61,0
1 Inkomen als werknemer Particuliere huishoudens 2020 5.071,4 64,2 366.104 72,2 60,8 62,1
1 Inkomen als werknemer Particuliere huishoudens 2021* 5.103,0 64,2 380.521 74,6 62,3 61,8
2 Inkomen als zelfstandige Particuliere huishoudens 2019 1.591,5 20,3 61.758 38,8 22,7 10,7
2 Inkomen als zelfstandige Particuliere huishoudens 2020 1.607,1 20,4 61.923 38,5 21,3 10,5
2 Inkomen als zelfstandige Particuliere huishoudens 2021* 1.687,7 21,2 69.792 41,4 22,5 11,3
3 Inkomen uit vermogen Particuliere huishoudens 2019 7.827,4 100,0 41.332 5,3 0,0 7,2
3 Inkomen uit vermogen Particuliere huishoudens 2020 7.894,5 100,0 32.557 4,1 0,0 5,5
3 Inkomen uit vermogen Particuliere huishoudens 2021* 7.948,7 100,0 33.658 4,2 0,0 5,5
4 PRIMAIR INKOMEN Particuliere huishoudens 2019 7.827,4 100,0 455.182 58,2 40,0 78,9
4 PRIMAIR INKOMEN Particuliere huishoudens 2020 7.894,5 100,0 460.584 58,3 40,8 78,1
4 PRIMAIR INKOMEN Particuliere huishoudens 2021* 7.948,7 100,0 483.971 60,9 42,3 78,6
5 Uitkering inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2019 3.757,8 48,0 102.262 27,2 23,1 17,7
5 Uitkering inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2020 3.860,8 48,9 106.743 27,6 23,5 18,1
5 Uitkering inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2021* 3.848,5 48,4 110.419 28,7 24,4 17,9
6 Uitkering sociale voorziening Particuliere huishoudens 2019 2.660,5 34,0 15.353 5,8 2,8 2,7
6 Uitkering sociale voorziening Particuliere huishoudens 2020 2.836,6 35,9 18.017 6,4 3,6 3,1
6 Uitkering sociale voorziening Particuliere huishoudens 2021* 2.727,8 34,3 17.138 6,3 3,3 2,8
7 Ontvangen gebonden overdrachten Particuliere huishoudens 2019 1.323,1 16,9 3.562 2,7 2,9 0,6
7 Ontvangen gebonden overdrachten Particuliere huishoudens 2020 1.445,9 18,3 3.760 2,6 2,8 0,6
7 Ontvangen gebonden overdrachten Particuliere huishoudens 2021* 1.481,2 18,6 3.902 2,6 2,8 0,6
8 Overdracht ontvangen van huishouden Particuliere huishoudens 2019 48,6 0,6 577 11,9 6,0 0,1
8 Overdracht ontvangen van huishouden Particuliere huishoudens 2020 46,6 0,6 544 11,7 6,0 0,1
8 Overdracht ontvangen van huishouden Particuliere huishoudens 2021* 44,8 0,6 511 11,4 6,0 0,1
9 BRUTO-INKOMEN Particuliere huishoudens 2019 7.827,4 100,0 576.936 73,7 55,6 100,0
9 BRUTO-INKOMEN Particuliere huishoudens 2020 7.894,5 100,0 589.648 74,7 57,3 100,0
9 BRUTO-INKOMEN Particuliere huishoudens 2021* 7.948,7 100,0 615.940 77,5 59,0 100,0
10 Overdracht betaald aan huishouden Particuliere huishoudens 2019 67,9 0,9 668 9,8 4,8 0,1
10 Overdracht betaald aan huishouden Particuliere huishoudens 2020 64,7 0,8 632 9,8 4,7 0,1
10 Overdracht betaald aan huishouden Particuliere huishoudens 2021* 62,8 0,8 615 9,8 4,8 0,1
11 Premie inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2019 7.271,6 92,9 93.374 12,8 9,2 16,2
11 Premie inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2020 7.345,2 93,0 97.307 13,2 9,5 16,5
11 Premie inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2021* 7.338,8 92,3 97.612 13,3 9,5 15,8
12 Premie ziektekostenverzekering Particuliere huishoudens 2019 7.827,2 100,0 56.559 7,2 6,9 9,8
12 Premie ziektekostenverzekering Particuliere huishoudens 2020 7.894,3 100,0 57.113 7,2 6,9 9,7
12 Premie ziektekostenverzekering Particuliere huishoudens 2021* 7.948,6 100,0 59.911 7,5 7,1 9,7
13 Belasting op inkomen Particuliere huishoudens 2019 7.260,8 92,8 68.492 9,4 2,8 11,9
13 Belasting op inkomen Particuliere huishoudens 2020 7.313,6 92,6 67.940 9,3 2,9 11,5
13 Belasting op inkomen Particuliere huishoudens 2021* 7.305,9 91,9 73.038 10,0 3,0 11,9
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Particuliere huishoudens 2019 7.827,4 100,0 357.843 45,7 36,7 62,0
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Particuliere huishoudens 2020 7.894,5 100,0 366.657 46,4 38,1 62,2
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Particuliere huishoudens 2021* 7.948,7 100,0 384.765 48,4 39,5 62,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2020 zijn definitief. De cijfers voor 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Cijfers over 2020 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2021 en voorlopige cijfers over 2022 komen in het najaar van 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen(sbestanddeel) per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Particuliere huishoudens, relatief
Het percentage huishoudens met het betreffende inkomensbestanddeel.
Totaal inkomen
Totale som van het inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Aandeel van bruto-inkomen
Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen.
Het bruto-inkomen omvat het primair inkomen (inkomen werknemer, zelfstandige en vermogen), verhoogd met uitkering inkomensverzekeringen, uitkering sociale voorzieningen, ontvangen gebonden overdrachten en overdrachten ontvangen van huishoudens.