Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomensbestanddelen Kenmerken van huishoudens Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
1 Inkomen als werknemer Particuliere huishoudens 2021 5.113,1 64,3 381.300 74,6 62,3 62,0
1 Inkomen als werknemer Particuliere huishoudens 2022* 5.208,9 64,8 411.867 79,1 66,0 62,4
2 Inkomen als zelfstandige Particuliere huishoudens 2021 1.697,4 21,3 68.322 40,3 22,5 11,1
2 Inkomen als zelfstandige Particuliere huishoudens 2022* 1.744,3 21,7 75.782 43,4 25,4 11,5
3 Inkomen uit vermogen Particuliere huishoudens 2021 7.951,4 100,0 33.693 4,2 0,0 5,5
3 Inkomen uit vermogen Particuliere huishoudens 2022* 8.037,1 100,0 36.392 4,5 0,0 5,5
4 PRIMAIR INKOMEN Particuliere huishoudens 2021 7.951,4 100,0 483.315 60,8 42,3 78,5
4 PRIMAIR INKOMEN Particuliere huishoudens 2022* 8.037,1 100,0 524.041 65,2 46,0 79,4
5 Uitkering inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2021 3.849,5 48,4 110.521 28,7 24,4 18,0
5 Uitkering inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2022* 3.788,7 47,1 110.922 29,3 25,1 16,8
6 Uitkering sociale voorziening Particuliere huishoudens 2021 2.731,0 34,3 17.221 6,3 3,4 2,8
6 Uitkering sociale voorziening Particuliere huishoudens 2022* 8.037,1 100,0 20.404 2,5 0,4 3,1
7 Ontvangen gebonden overdrachten Particuliere huishoudens 2021 1.440,8 18,1 3.796 2,6 2,8 0,6
7 Ontvangen gebonden overdrachten Particuliere huishoudens 2022* 1.464,7 18,2 3.866 2,6 2,9 0,6
8 Overdracht ontvangen van huishouden Particuliere huishoudens 2021 45,1 0,6 525 11,6 6,0 0,1
8 Overdracht ontvangen van huishouden Particuliere huishoudens 2022* 41,8 0,5 484 11,6 6,1 0,1
9 BRUTO-INKOMEN Particuliere huishoudens 2021 7.951,4 100,0 615.378 77,4 59,1 100,0
9 BRUTO-INKOMEN Particuliere huishoudens 2022* 8.037,1 100,0 659.716 82,1 62,7 100,0
10 Overdracht betaald aan huishouden Particuliere huishoudens 2021 63,0 0,8 617 9,8 4,7 0,1
10 Overdracht betaald aan huishouden Particuliere huishoudens 2022* 59,6 0,7 582 9,8 4,8 0,1
11 Premie inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2021 7.303,1 91,8 97.734 13,4 9,6 15,9
11 Premie inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2022* 7.435,7 92,5 108.674 14,6 10,6 16,5
12 Premie ziektekostenverzekering Particuliere huishoudens 2021 7.951,3 100,0 59.830 7,5 7,1 9,7
12 Premie ziektekostenverzekering Particuliere huishoudens 2022* 8.037,0 100,0 62.127 7,7 7,3 9,4
13 Belasting op inkomen Particuliere huishoudens 2021 7.274,1 91,5 71.375 9,8 2,9 11,6
13 Belasting op inkomen Particuliere huishoudens 2022* 7.385,0 91,9 79.323 10,7 3,5 12,0
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Particuliere huishoudens 2021 7.951,4 100,0 385.822 48,5 39,7 62,7
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Particuliere huishoudens 2022* 8.037,1 100,0 409.010 50,9 41,7 62,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
Cijfers over 2021 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2022 en voorlopige cijfers over 2023 komen in het najaar van 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen(sbestanddeel) per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Particuliere huishoudens, relatief
Het percentage huishoudens met het betreffende inkomensbestanddeel.
Totaal inkomen
Totale som van het inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Aandeel van bruto-inkomen
Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen.
Het bruto-inkomen omvat het primair inkomen (inkomen werknemer, zelfstandige en vermogen), verhoogd met uitkering inkomensverzekeringen, uitkering sociale voorzieningen, ontvangen gebonden overdrachten en overdrachten ontvangen van huishoudens.