Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomensbestanddelen Kenmerken van huishoudens Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
1 Inkomen als werknemer Particuliere huishoudens 2018 5.001,3 64,4 333.698 66,7 56,4 62,2
1 Inkomen als werknemer Particuliere huishoudens 2019* 5.058,9 64,7 351.387 69,5 58,5 62,4
2 Inkomen als zelfstandige Particuliere huishoudens 2018 1.542,2 19,9 58.234 37,8 21,7 10,9
2 Inkomen als zelfstandige Particuliere huishoudens 2019* 1.586,0 20,3 61.238 38,6 21,9 10,9
3 Inkomen uit vermogen Particuliere huishoudens 2018 7.760,6 100,0 25.813 3,3 0,0 4,8
3 Inkomen uit vermogen Particuliere huishoudens 2019* 7.823,9 100,0 28.767 3,7 0,0 5,1
4 PRIMAIR INKOMEN Particuliere huishoudens 2018 7.760,6 100,0 417.745 53,8 37,8 77,9
4 PRIMAIR INKOMEN Particuliere huishoudens 2019* 7.823,9 100,0 441.393 56,4 39,7 78,4
5 Uitkering inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2018 3.758,2 48,4 99.435 26,5 22,4 18,5
5 Uitkering inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2019* 3.755,9 48,0 102.121 27,2 23,1 18,1
6 Uitkering sociale voorziening Particuliere huishoudens 2018 2.734,0 35,2 15.257 5,6 2,6 2,8
6 Uitkering sociale voorziening Particuliere huishoudens 2019* 2.658,6 34,0 15.289 5,8 2,8 2,7
7 Ontvangen gebonden overdrachten Particuliere huishoudens 2018 1.339,7 17,3 3.507 2,6 2,8 0,7
7 Ontvangen gebonden overdrachten Particuliere huishoudens 2019* 1.357,5 17,4 3.609 2,7 2,8 0,6
8 Overdracht ontvangen van huishouden Particuliere huishoudens 2018 50,1 0,6 559 11,2 6,0 0,1
8 Overdracht ontvangen van huishouden Particuliere huishoudens 2019* 47,9 0,6 540 11,3 6,0 0,1
9 BRUTO-INKOMEN Particuliere huishoudens 2018 7.760,6 100,0 536.502 69,1 53,4 100,0
9 BRUTO-INKOMEN Particuliere huishoudens 2019* 7.823,9 100,0 562.951 72,0 55,3 100,0
10 Overdracht betaald aan huishouden Particuliere huishoudens 2018 70,6 0,9 655 9,3 4,6 0,1
10 Overdracht betaald aan huishouden Particuliere huishoudens 2019* 67,3 0,9 643 9,6 4,8 0,1
11 Premie inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2018 7.305,1 94,1 86.778 11,9 8,4 16,2
11 Premie inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2019* 7.267,2 92,9 93.223 12,8 9,2 16,6
12 Premie ziektekostenverzekering Particuliere huishoudens 2018 7.760,5 100,0 53.920 6,9 6,6 10,1
12 Premie ziektekostenverzekering Particuliere huishoudens 2019* 7.823,8 100,0 56.501 7,2 6,8 10,0
13 Belasting op inkomen Particuliere huishoudens 2018 7.216,7 93,0 65.127 9,0 2,9 12,1
13 Belasting op inkomen Particuliere huishoudens 2019* 7.255,9 92,7 65.522 9,0 2,7 11,6
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Particuliere huishoudens 2018 7.760,6 100,0 330.023 42,5 35,0 61,5
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Particuliere huishoudens 2019* 7.823,9 100,0 347.062 44,4 36,5 61,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers voor 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 december 2020:
Cijfers over 2018 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 november 2019:
Voor enkele kenmerken van huishoudens waren de percentages bij de onderwerpen Particuliere huishoudens, relatief en Aandeel van bruto-inkomen onjuist. Dat is gecorrigeerd.
Cijfers over 2017 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2018 en voorlopige cijfers over 2019 komen in het najaar van 2020 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen(sbestanddeel) per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Particuliere huishoudens, relatief
Het percentage huishoudens met het betreffende inkomensbestanddeel.
Totaal inkomen
Totale som van het inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Aandeel van bruto-inkomen
Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen.
Het bruto-inkomen omvat het primair inkomen (inkomen werknemer, zelfstandige en vermogen), verhoogd met uitkering inkomensverzekeringen, uitkering sociale voorzieningen, ontvangen gebonden overdrachten en overdrachten ontvangen van huishoudens.