Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomensbestanddelen Kenmerken van huishoudens Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
1 Inkomen als werknemer Particuliere huishoudens 2017 4.925,3 64,0 319.506 64,9 54,9 61,5
1 Inkomen als werknemer Particuliere huishoudens 2018* 4.996,0 64,4 332.866 66,6 56,3 62,7
2 Inkomen als zelfstandige Particuliere huishoudens 2017 1.498,7 19,5 55.110 36,8 20,6 10,6
2 Inkomen als zelfstandige Particuliere huishoudens 2018* 1.546,9 19,9 57.415 37,1 21,0 10,8
3 Inkomen uit vermogen Particuliere huishoudens 2017 7.694,9 100,0 21.028 2,7 0,0 4,0
3 Inkomen uit vermogen Particuliere huishoudens 2018* 7.755,1 100,0 22.165 2,9 0,0 4,2
4 PRIMAIR INKOMEN Particuliere huishoudens 2017 7.694,9 100,0 395.643 51,4 35,8 76,1
4 PRIMAIR INKOMEN Particuliere huishoudens 2018* 7.755,1 100,0 412.445 53,2 37,5 77,7
5 Uitkering inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2017 3.858,1 50,1 104.501 27,1 21,8 20,1
5 Uitkering inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2018* 3.756,5 48,4 99.309 26,4 22,4 18,7
6 Uitkering sociale voorziening Particuliere huishoudens 2017 2.820,7 36,7 15.602 5,5 2,6 3,0
6 Uitkering sociale voorziening Particuliere huishoudens 2018* 2.729,4 35,2 15.192 5,6 2,6 2,9
7 Ontvangen gebonden overdrachten Particuliere huishoudens 2017 1.342,9 17,5 3.449 2,6 2,7 0,7
7 Ontvangen gebonden overdrachten Particuliere huishoudens 2018* 1.379,8 17,8 3.585 2,6 2,7 0,7
8 Overdracht ontvangen van huishouden Particuliere huishoudens 2017 51,9 0,7 568 10,9 6,0 0,1
8 Overdracht ontvangen van huishouden Particuliere huishoudens 2018* 49,5 0,6 542 10,9 6,0 0,1
9 BRUTO-INKOMEN Particuliere huishoudens 2017 7.694,9 100,0 519.763 67,5 51,8 100,0
9 BRUTO-INKOMEN Particuliere huishoudens 2018* 7.755,1 100,0 531.073 68,5 53,1 100,0
10 Overdracht betaald aan huishouden Particuliere huishoudens 2017 73,5 1,0 664 9,0 4,5 0,1
10 Overdracht betaald aan huishouden Particuliere huishoudens 2018* 70,6 0,9 648 9,2 4,6 0,1
11 Premie inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2017 7.283,2 94,6 83.146 11,4 7,9 16,0
11 Premie inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2018* 7.299,3 94,1 86.291 11,8 8,4 16,2
12 Premie ziektekostenverzekering Particuliere huishoudens 2017 7.694,9 100,0 51.516 6,7 6,4 9,9
12 Premie ziektekostenverzekering Particuliere huishoudens 2018* 7.755,1 100,0 53.805 6,9 6,6 10,1
13 Belasting op inkomen Particuliere huishoudens 2017 7.160,3 93,1 64.698 9,0 2,7 12,4
13 Belasting op inkomen Particuliere huishoudens 2018* 7.208,9 93,0 64.203 8,9 2,9 12,1
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Particuliere huishoudens 2017 7.694,9 100,0 319.738 41,6 34,1 61,5
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Particuliere huishoudens 2018* 7.755,1 100,0 326.127 42,1 34,9 61,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2017 zijn definitief. De cijfers voor 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 november 2019:
Voor enkele kenmerken van huishoudens waren de percentages bij de onderwerpen Particuliere huishoudens, relatief en Aandeel van bruto-inkomen onjuist. Dat is gecorrigeerd.
Cijfers over 2017 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2018 en voorlopige cijfers over 2019 komen in het najaar van 2020 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen(sbestanddeel) per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Particuliere huishoudens, relatief
Het percentage huishoudens met het betreffende inkomensbestanddeel.
Totaal inkomen
Totale som van het inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Aandeel van bruto-inkomen
Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen.
Het bruto-inkomen omvat het primair inkomen (inkomen werknemer, zelfstandige en vermogen), verhoogd met uitkering inkomensverzekeringen, uitkering sociale voorzieningen, ontvangen gebonden overdrachten en overdrachten ontvangen van huishoudens.