Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Inkomensbestanddelen Kenmerken van huishoudens Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens, relatief (%) Totaal inkomen (mln euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Mediaan inkomen (1 000 euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
1 Inkomen als werknemer Particuliere huishoudens 2019 5.065,0 64,7 352.092 69,5 58,6 61,0
1 Inkomen als werknemer Particuliere huishoudens 2020* 5.071,6 64,3 365.900 72,1 60,7 61,6
2 Inkomen als zelfstandige Particuliere huishoudens 2019 1.591,5 20,3 61.758 38,8 22,7 10,7
2 Inkomen als zelfstandige Particuliere huishoudens 2020* 1.607,5 20,4 60.497 37,6 20,6 10,2
3 Inkomen uit vermogen Particuliere huishoudens 2019 7.827,4 100,0 41.332 5,3 0,0 7,2
3 Inkomen uit vermogen Particuliere huishoudens 2020* 7.892,4 100,0 38.429 4,9 0,0 6,5
4 PRIMAIR INKOMEN Particuliere huishoudens 2019 7.827,4 100,0 455.182 58,2 40,0 78,9
4 PRIMAIR INKOMEN Particuliere huishoudens 2020* 7.892,4 100,0 464.825 58,9 40,5 78,3
5 Uitkering inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2019 3.757,8 48,0 102.262 27,2 23,1 17,7
5 Uitkering inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2020* 3.865,0 49,0 106.468 27,5 23,4 17,9
6 Uitkering sociale voorziening Particuliere huishoudens 2019 2.660,5 34,0 15.353 5,8 2,8 2,7
6 Uitkering sociale voorziening Particuliere huishoudens 2020* 2.827,8 35,8 17.908 6,3 3,6 3,0
7 Ontvangen gebonden overdrachten Particuliere huishoudens 2019 1.323,1 16,9 3.562 2,7 2,9 0,6
7 Ontvangen gebonden overdrachten Particuliere huishoudens 2020* 1.475,5 18,7 3.818 2,6 2,8 0,6
8 Overdracht ontvangen van huishouden Particuliere huishoudens 2019 48,6 0,6 577 11,9 6,0 0,1
8 Overdracht ontvangen van huishouden Particuliere huishoudens 2020* 46,5 0,6 541 11,6 6,0 0,1
9 BRUTO-INKOMEN Particuliere huishoudens 2019 7.827,4 100,0 576.936 73,7 55,6 100,0
9 BRUTO-INKOMEN Particuliere huishoudens 2020* 7.892,4 100,0 593.560 75,2 57,1 100,0
10 Overdracht betaald aan huishouden Particuliere huishoudens 2019 67,9 0,9 668 9,8 4,8 0,1
10 Overdracht betaald aan huishouden Particuliere huishoudens 2020* 64,8 0,8 640 9,9 4,8 0,1
11 Premie inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2019 7.271,6 92,9 93.374 12,8 9,2 16,2
11 Premie inkomensverzekering Particuliere huishoudens 2020* 7.341,8 93,0 97.124 13,2 9,5 16,4
12 Premie ziektekostenverzekering Particuliere huishoudens 2019 7.827,2 100,0 56.559 7,2 6,9 9,8
12 Premie ziektekostenverzekering Particuliere huishoudens 2020* 7.892,2 100,0 56.945 7,2 6,8 9,6
13 Belasting op inkomen Particuliere huishoudens 2019 7.260,8 92,8 68.492 9,4 2,8 11,9
13 Belasting op inkomen Particuliere huishoudens 2020* 7.308,7 92,6 69.117 9,5 2,8 11,6
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Particuliere huishoudens 2019 7.827,4 100,0 357.843 45,7 36,7 62,0
14 BESTEEDBAAR INKOMEN Particuliere huishoudens 2020* 7.892,4 100,0 369.735 46,8 38,0 62,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de samenstelling van het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2019 zijn definitief. De cijfers voor 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 oktober 2021:
Cijfers over 2019 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2020 en voorlopige cijfers over 2021 komen in het najaar van 2022 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen(sbestanddeel) per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Particuliere huishoudens, relatief
Het percentage huishoudens met het betreffende inkomensbestanddeel.
Totaal inkomen
Totale som van het inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
Mediaan inkomen
Mediaan inkomen(sbestanddeel) van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Aandeel van bruto-inkomen
Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het bruto-inkomen.
Het bruto-inkomen omvat het primair inkomen (inkomen werknemer, zelfstandige en vermogen), verhoogd met uitkering inkomensverzekeringen, uitkering sociale voorzieningen, ontvangen gebonden overdrachten en overdrachten ontvangen van huishoudens.