Woonplaatsen in Nederland 2019


Deze tabel geeft een overzicht van woonplaatsen die op 1 januari 2019 in Nederland bestonden.
Naast de woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel.

De bron voor de namen van woonplaatsen is de woonplaatsindeling volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De BAG-gegevens zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen maandelijks worden aangepast. In deze publicatie van Woonplaatsen in Nederland zijn de woonplaatsen opgenomen die op 1 januari 2019 bestonden volgens het BAG-extract van 8 februari 2019.

Op 1 januari 2019 waren er in Nederland 2500 woonplaatsen in 355 gemeenten.

Gegevens beschikbaar over: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig, aangezien de bron (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) aan verandering onderhevig is. Er worden geen definitieve cijfers gepubliceerd.

Wijzigingen per 29 maart 2019
Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk voorjaar wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente woonplaatsenindeling samengesteld.

Woonplaatsen in Nederland 2019

Woonplaatsen Woonplaatscode (Code) GemeenteNaam (Naam) GemeenteCode (Code) ProvincieNaam (Naam) ProvincieCode (Code) LandsdeelNaam (Naam) LandsdeelCode (Code)
Adorp WP2464 Het Hogeland GM1966 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Strijen WP2797 Hoeksche Waard GM1963 Zuid-Holland PV28 West-Nederland LD03
Vianen WP2843 Vijfheerenlanden GM1961 Utrecht PV26 West-Nederland LD03
Bron: CBS.
Verklaring van tekens