Donorregistratie; regio (indeling 2019)

Donorregistratie; regio (indeling 2019)

Donorregistratie Perioden Regio's Donorregister, vastgelegde keuze (x 1 000)
Totaal wel of niet geregistreerd 2020* Nederland 15.248,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over donorregistratie van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente (inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen). De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, COROP-gebied (NUTS3-regio) en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief t/m 2018.

Wijzigingen per 17 juni 2020:
Voorlopige cijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers zijn beschikbaar in augustus 2020. Deze zullen in een nieuwe tabel worden gepubliceerd volgens de gemeentelijke indeling van 2020

Toelichting onderwerpen

Donorregister, vastgelegde keuze
Totaal personen van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente, en hun keuze omtrent orgaan- en weefseltransplantatie hebben laten vastleggen in het donorregister. Dit is inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.