Donorregistratie; regio (indeling 2019), 2014-2020

Donorregistratie; regio (indeling 2019), 2014-2020

Donorregistratie Perioden Regio's Donorregister, vastgelegde keuze (x 1 000)
Totaal wel of niet geregistreerd 2020* Nederland 15.248,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over donorregistratie van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente (inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen). De gegevens zijn beschikbaar per landsdeel, provincie, COROP-gebied (NUTS3-regio) en gemeente.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief t/m 2018.

Wijzigingen per 6 oktober 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden elk jaar in een nieuwe tabel gepubliceerd volgens de nieuwste gemeentelijke indeling.

Toelichting onderwerpen

Donorregister, vastgelegde keuze
Totaal personen van 12 jaar of ouder die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente, en hun keuze omtrent orgaan- en weefseltransplantatie hebben laten vastleggen in het donorregister. Dit is inclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.