Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht


Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland. De cijfers van de emigratie zijn (voor zover beschikbaar) inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. Tevens zijn de cijfers over de administratieve correcties (administratieve opnemingen en administratieve afvoeringen) opgenomen in de tabel.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- Immi- en emigratie (inclusief administratieve correcties) naar geslacht, leeftijd (op 31 december; 5 jaargroepen), burgerlijke staat en nationaliteit.
- Administratieve opnemingen en afvoeringen naar geslacht, leeftijd (op 31 december; 5 jaargroepen), burgerlijke staat en nationaliteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 augustus 2020:
Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 november 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Deze tabel vervangt de tabel Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd (31 december) en geslacht. Zie paragraaf 3.
De cijfers van de onderwerpen 'Immigratie', 'Opnemingen' en 'Afvoeringen' met nationaliteit(groep) 'Niet-Nederlanders' en 'Nederlanders' zijn in de perioden 1995 en 1996 gecorrigeerd. Het betreft enkele personen die tijdens de migratie niet de Nederlandse nationaliteit bezaten maar wel als Nederlander behandeld hadden moeten worden.
De cijfers van het onderwerp 'Immigratie' met leeftijden (5-10, 10-15 en 15-20 jaar) zijn in de periode 1998 gecorrigeerd door het gebruik van een verouderd bronbestand. Deze correcties hebben ook gevolgen voor het 'Migratiesaldo inclusief administratieve correcties'. De verschillen zijn minimaal en hebben geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de tweede helft van 2021 worden de definitieve cijfers over 2020 in deze publicatie opgenomen.

Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Burgerlijke staat Nationaliteit Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 1995 96.099 82.195
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2005 92.297 119.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2010 154.432 121.351
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2015 204.615 149.509
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2019 269.064 161.029
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal niet-Nederlandse nationaliteiten 1995 66.971 33.695
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal niet-Nederlandse nationaliteiten 2005 63.415 47.188
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal niet-Nederlandse nationaliteiten 2010 110.235 64.044
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal niet-Nederlandse nationaliteiten 2015 159.483 85.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal niet-Nederlandse nationaliteiten 2019 215.228 109.908
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlands 1995 29.128 48.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlands 2005 28.882 72.537
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlands 2010 44.197 57.307
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlands 2015 45.132 64.319
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlands 2019 53.836 51.121
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 1995 29.312 21.779
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2005 36.220 28.013
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2010 71.126 44.907
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2015 96.260 64.795
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2019 143.187 86.187
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse nationaliteiten 1995 28.649 12.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse nationaliteiten 2005 22.645 11.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse nationaliteiten 2010 28.592 15.882
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse nationaliteiten 2015 56.857 18.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse nationaliteiten 2019 70.196 23.106
Bron: CBS.
Verklaring van tekens