Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht, 1995-2022

Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht, 1995-2022

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Burgerlijke staat Nationaliteit Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2010 154.432 121.351
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2015 204.615 149.509
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2022 403.108 179.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal niet-Nederlandse nationaliteiten 2010 110.235 64.044
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal niet-Nederlandse nationaliteiten 2015 159.483 85.190
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal niet-Nederlandse nationaliteiten 2022 359.331 124.803
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlands 2010 44.197 57.307
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlands 2015 45.132 64.319
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nederlands 2022 43.777 54.507
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2010 71.126 44.907
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2015 96.260 64.795
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Westerse nationaliteiten ex. Nederlands 2022 259.201 106.298
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse nationaliteiten 2010 28.592 15.882
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse nationaliteiten 2015 56.857 18.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Niet-westerse nationaliteiten 2022 97.988 18.302
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afghaans 2010 338 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afghaans 2015 667 64
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Afghaans 2022 3.356 133
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Chinees 2010 4.466 2.547
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Chinees 2015 5.406 3.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Chinees 2022 6.050 3.105
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokkaans 2010 1.632 608
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokkaans 2015 1.080 350
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Marokkaans 2022 2.925 351
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oekraïens 2010 456 158
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oekraïens 2015 1.119 257
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Oekraïens 2022 104.511 17.436
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Surinaams 2010 1.023 227
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Surinaams 2015 578 167
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Surinaams 2022 1.490 138
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turks 2010 3.712 1.917
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turks 2015 2.843 2.326
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Turks 2022 12.068 1.544
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland. De cijfers van de emigratie zijn (voor zover beschikbaar) inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. Tevens zijn de cijfers over de administratieve correcties (administratieve opnemingen en administratieve afvoeringen) opgenomen in de tabel.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- Immi- en emigratie (inclusief administratieve correcties) naar geslacht, leeftijd (op 31 december; 5 jaargroepen), burgerlijke staat en nationaliteit.
- Administratieve opnemingen en afvoeringen naar geslacht, leeftijd (op 31 december; 5 jaargroepen), burgerlijke staat en nationaliteit.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 maart 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Tot en met september 1994: een aantal speciale gevallen uitgezonderd, vond opneming voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit plaats als deze zich voor langer dan 30 dagen dacht te vestigen en voor een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit als de verwachte vestigingsduur de 180 dagen overschreed.
Vanaf oktober 1994: men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.


Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Tot en met september 1994 werd men uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer men Nederland voor langer dan 360 dagen dacht te verlaten.
Met ingang van oktober 1994 geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.