Arbeidsdeelname; regionale indeling 2018

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2018

Persoonskenmerken Perioden Regio's Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal personen 2018 Nederland 12.936 9.125 8.774 7.322 1.452 350 3,8 3.812 70,5 67,8
Totaal personen 2018 Oost-Groningen (CR) 101 66 63 52 11 3 4,8 35 65,5 62,3
Totaal personen 2018 Delfzijl en omgeving (CR) 34 23 22 18 4 1 4,3 12 65,7 62,9
Totaal personen 2018 Overig Groningen (CR) 314 215 204 171 33 11 5,3 99 68,5 64,9
Totaal personen 2018 Noord-Friesland (CR) 239 166 158 131 28 7 4,5 73 69,4 66,3
Totaal personen 2018 Zuidwest-Friesland (CR) 105 74 71 56 15 3 3,8 30 71,0 68,3
Totaal personen 2018 Zuidoost-Friesland (CR) 138 96 93 76 17 4 3,8 42 69,8 67,1
Totaal personen 2018 Noord-Drenthe (CR) 140 98 94 78 16 4 3,6 42 69,8 67,2
Totaal personen 2018 Zuidoost-Drenthe (CR) 126 83 79 67 12 4 4,5 43 65,8 62,8
Totaal personen 2018 Zuidwest-Drenthe (CR) 97 68 65 55 11 2 3,5 30 69,6 67,2
Totaal personen 2018 Noord-Overijssel (CR) 273 201 194 165 29 7 3,4 72 73,6 71,1
Totaal personen 2018 Zuidwest-Overijssel (CR) 116 84 81 69 12 3 4,0 32 72,5 69,6
Totaal personen 2018 Twente (CR) 468 328 315 269 45 13 3,9 140 70,0 67,2
Totaal personen 2018 Veluwe (CR) 504 359 347 291 56 12 3,3 145 71,2 68,8
Totaal personen 2018 Achterhoek (CR) 299 208 201 168 33 7 3,4 91 69,4 67,1
Totaal personen 2018 Arnhem/Nijmegen (CR) 561 394 378 320 58 16 4,1 167 70,2 67,4
Totaal personen 2018 Zuidwest-Gelderland (CR) 183 131 126 104 22 4 3,2 52 71,5 69,2
Totaal personen 2018 Utrecht (CR) 972 711 686 571 116 25 3,5 260 73,2 70,6
Totaal personen 2018 Kop van Noord-Holland (CR) 283 198 192 159 32 7 3,4 84 70,2 67,8
Totaal personen 2018 Alkmaar en omgeving (CR) 184 129 125 104 21 4 3,4 54 70,5 68,1
Totaal personen 2018 IJmond (CR) 148 106 103 87 16 3 3,3 42 71,8 69,5
Totaal personen 2018 Agglomeratie Haarlem (CR) 172 124 120 97 23 4 3,5 47 72,4 69,9
Totaal personen 2018 Zaanstreek (CR) 129 90 87 74 13 4 4,0 38 70,3 67,5
Totaal personen 2018 Groot-Amsterdam (CR) 1.050 754 721 571 150 33 4,3 296 71,8 68,7
Totaal personen 2018 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 185 129 125 100 25 5 3,6 55 70,1 67,6
Totaal personen 2018 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 322 234 226 192 34 8 3,4 88 72,6 70,2
Totaal personen 2018 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 643 442 421 346 75 21 4,7 201 68,7 65,5
Totaal personen 2018 Delft en Westland (CR) 177 128 123 103 20 5 3,6 50 72,0 69,4
Totaal personen 2018 Oost-Zuid-Holland (CR) 245 177 172 145 27 6 3,2 68 72,2 69,9
Totaal personen 2018 Groot-Rijnmond (CR) 1.073 739 704 598 106 35 4,7 333 68,9 65,7
Totaal personen 2018 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 298 212 204 173 31 8 3,6 86 71,0 68,4
Totaal personen 2018 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 79 52 51 41 10 2 2,9 26 66,6 64,7
Totaal personen 2018 Overig Zeeland (CR) 205 144 140 114 25 4 3,0 60 70,5 68,3
Totaal personen 2018 West-Noord-Brabant (CR) 479 337 325 275 50 12 3,5 141 70,5 68,0
Totaal personen 2018 Midden-Noord-Brabant (CR) 361 258 250 211 38 9 3,4 103 71,6 69,2
Totaal personen 2018 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 495 355 344 285 59 11 3,2 140 71,8 69,5
Totaal personen 2018 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 581 413 399 337 62 15 3,5 168 71,1 68,6
Totaal personen 2018 Noord-Limburg (CR) 213 151 146 125 21 5 3,4 62 71,1 68,7
Totaal personen 2018 Midden-Limburg (CR) 179 123 119 101 18 4 3,4 56 68,7 66,3
Totaal personen 2018 Zuid-Limburg (CR) 459 299 287 241 46 12 3,9 160 65,1 62,6
Totaal personen 2018 Flevoland (CR) 310 224 215 184 31 9 4,2 85 72,4 69,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor diverse regionale indelingen. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau beschikbaar. De indeling naar gemeenten is gebaseerd op de woongemeenten van 1 januari 2018.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 12 april 2019:
In de vorige versie van deze tabel hadden werkloosheidspercentages en gegevens over bruto en netto arbeidsparticipatie die vanwege kleine aantallen en daarmee te lage betrouwbaarheid weggepunt hadden moeten worden, onterecht het percentage 0,0 gekregen. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar in februari wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Positie in de werkkring
Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar:
Werknemer
- met een vaste arbeidsrelatie
- met een flexibele arbeidsrelatie
Zelfstandige
- zonder personeel
- met personeel
- meewerkend gezinslid

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.