Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2021* 1.330,2 38,5 40,0 255,8
Zelfstandige A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 86,6 39,6 45,0 905,7
Zelfstandige 01 Landbouw 2021* 85,2 . . 919,1
Zelfstandige 011 Teelt van eenjarige gewassen 2021* 15,7 . . 1.149,0
Zelfstandige 0111 Teelt van granen en peulvruchten 2021* 6,2 . . 1.400,0
Zelfstandige 0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2021* 6,2 . . 1.191,0
Zelfstandige 0116 Teelt van vezelgewassen 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2021* 3,3 . . 829,4
Zelfstandige 012 Teelt van meerjarige gewassen 2021* 2,6 . . 940,5
Zelfstandige 0121 Teelt van druiven 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2021* 1,7 . . 1.045,5
Zelfstandige 0125 Teelt van overige vruchten 2021* 0,6 . . 746,7
Zelfstandige 0127 Teelt van gewassen voor dranken 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 0128 Teelt van specerijen 2021* 0,1 . . .
Zelfstandige 0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2021* 0,2 . . 742,8
Zelfstandige 013 Teelt van sierplanten 2021* 5,3 . . 779,1
Zelfstandige 0130 Teelt van sierplanten 2021* 5,3 . . 779,1
Zelfstandige 014 Veeteelt en fokkerijen 2021* 42,3 . . 1.171,5
Zelfstandige 0141 Melkveehouderij 2021* 28,8 . . 1.374,5
Zelfstandige 0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2021* 4,2 . . 794,8
Zelfstandige 0143 Paardenfokkerij 2021* 1,1 . . 627,0
Zelfstandige 0145 Schapen- en geitenhouderij 2021* 1,5 . . 728,7
Zelfstandige 0146 Varkenshouderij 2021* 3,8 . . 1.015,6
Zelfstandige 0147 Pluimveehouderij 2021* 2,2 . . 943,7
Zelfstandige 0149 Overige fokkerij en houderij 2021* 0,7 . . 508,4
Zelfstandige 015 Gemengd bedrijf 2021* 3,6 . . 1.217,7
Zelfstandige 0150 Gemengd bedrijf 2021* 3,6 . . 1.217,7
Zelfstandige 016 Dienstverlening voor de landbouw 2021* 15,0 . . 237,7
Zelfstandige 0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2021* 12,1 . . 208,5
Zelfstandige 0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2021* 2,8 . . 321,0
Zelfstandige 0163 Behandeling van gewassen na oogst 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 0164 Zaadveredelingsbedrijven 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 017 Jacht 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 0170 Jacht 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 02 Bosbouw 2021* 0,5 . . 361,6
Zelfstandige 021 Bosbouw 2021* 0,3 . . 353,2
Zelfstandige 0210 Bosbouw 2021* 0,3 . . 353,2
Zelfstandige 022 Exploitatie van bossen 2021* 0,1 . . .
Zelfstandige 0220 Exploitatie van bossen 2021* 0,1 . . .
Zelfstandige 024 Dienstverlening voor de bosbouw 2021* 0,1 . . 317,5
Zelfstandige 0240 Dienstverlening voor de bosbouw 2021* 0,1 . . 317,5
Zelfstandige 03 Visserij 2021* 0,9 . . 373,6
Zelfstandige 031 Visserij 2021* 0,8 . . 342,4
Zelfstandige 0311 Zee- en kustvisserij 2021* 0,7 . . 315,5
Zelfstandige 0312 Binnenvisserij 2021* 0,2 . . 452,5
Zelfstandige 032 Viskwekerij 2021* 0,1 . . 800,5
Zelfstandige 0321 Zeeviskwekerij 2021* 0,1 . . .
Zelfstandige 0322 Zoetwaterviskwekerij 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige B-F Nijverheid en energie 2021* 242,2 41,5 36,7 161,3
Zelfstandige B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021* 53,0 45,8 40,4 275,2
Zelfstandige B Delfstoffenwinning 2021* 0,3 . . 133,3
Zelfstandige 06 Winning van aardolie en aardgas 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 061 Winning van aardolie 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 0610 Winning van aardolie 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 062 Winning van aardgas 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 0620 Winning van aardgas 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 081 Winning van zand, grind en klei 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 0812 Winning van zand, grind en klei 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 089 Winning van overige delfstoffen 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 0892 Winning van turf 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 0893 Winning van zout 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 0899 Overige delfstoffenwinning (rest) 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2021* 0,2 . . 108,0
Zelfstandige 091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2021* 0,2 . . 107,7
Zelfstandige 0910 Dienstverlening olie- en gaswinning 2021* 0,2 . . 107,7
Zelfstandige 099 Dienstverlening overige winning 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 0990 Dienstenverlening overige winning 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige C Industrie 2021* 50,5 45,9 40,4 274,7
Zelfstandige 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021* 5,3 . . 254,2
Zelfstandige 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021* 5,0 . . 252,3
Zelfstandige 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2021* 0,5 . . 197,8
Zelfstandige 1011 Slachterijen (geen pluimvee) 2021* 0,3 . . 160,5
Zelfstandige 1012 Pluimveeslachterijen 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 1013 Vleesverwerkende industrie 2021* 0,2 . . 250,9
Zelfstandige 102 Visverwerkende industrie 2021* 0,1 . . 237,4
Zelfstandige 1020 Visverwerkende industrie 2021* 0,1 . . 237,4
Zelfstandige 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2021* 0,1 . . .
Zelfstandige 1031 Aardappelproductenindustrie 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 1032 Fruit- en groentesappenindustrie 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 1039 Groente-,fruitverwerkende industrie 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 1041 Spijsoliën- en -vettenindustrie 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 1042 Margarine-industrie 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 105 Zuivelindustrie 2021* 0,2 . . 364,5
Zelfstandige 1051 Zuivelindustrie (geen ijs) 2021* 0,1 . . 291,7
Zelfstandige 1052 Consumptie-ijsindustrie 2021* 0,1 . . .
Zelfstandige 106 Meelindustrie 2021* 0,1 . . .
Zelfstandige 1061 Meelindustrie (geen zetmeel) 2021* 0,1 . . .
Zelfstandige 1062 Zetmeelindustrie 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 107 Brood- en deegwarenindustrie 2021* 3,2 . . 247,4
Zelfstandige 1071 Brood- en banketbakkerijen 2021* 3,1 . . 249,3
Zelfstandige 1072 Banket- en koekindustrie 2021* 0,1 . . 262,4
Zelfstandige 1073 Deegwarenindustrie 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2021* 0,6 . . 245,7
Zelfstandige 1081 Suikerindustrie 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 1082 Cacao- en chocoladewerkindustrie 2021* 0,2 . . 236,2
Zelfstandige 1083 Koffiebranderijen en theepakkerijen 2021* 0,1 . . .
Zelfstandige 1084 Saus-, zout- en specerij-industrie 2021* 0,0 . . .
Zelfstandige 1085 Snackindustrie (incl. salades e.d.) 2021* 0,2 . . 284,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per bedrijfstak. Het gaat hier om personen voor wie werk als zelfstandige de belangrijkste inkomensbron vormt. Er wordt onderscheid gemaakt naar type zelfstandige en naar economische activiteit. De gegevens zijn uitgesplitst naar diverse detailniveaus van de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Overige zelfstandigen worden tot en met 2-digit SBI niveau geclassificeerd. Op basis van beschikbare gegevens is een gedetailleerdere indeling niet mogelijk. Hierdoor kan het voorkomen dat opgetelde aantallen zelfstandigen op 3-digit niveau of dieper lager uitvallen dan het overkoepelende 2-digit totaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 november 2022:
De definitieve cijfers over 2020 en de voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 10 maart 2022:
De cijfers over vermogen van zelfstandigen in 2010 waren niet correct en zijn uit de tabel verwijderd. Voor dit jaar kan worden uitgegaan van de vermogens van 2011, omdat sinds 2011 de peildatum is verschoven van 31 december naar 1 januari.

Wijzigingen per 26 juli 2021:
Gereviseerde cijfers over 2006 tot en met 2019 zijn toegevoegd. Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten, zijn de vermogenscijfers gewijzigd. Ook is de typering van zelfstandigen zodanig aangepast dat alle zelfstandigen met personeel in dienst als zmp'er worden aangemerkt (voorheen werd hierbij enkel naar de voornaamste inkomensbron gekeken).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2022 komen in december 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en bedrijfsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.