Schenkingen (waarvoor aangifte); kenmerken schenking, schenker en ontvanger

Schenkingen (waarvoor aangifte); kenmerken schenking, schenker en ontvanger

Populatie Kenmerken van de schenking Kenmerken van de schenker Kenmerken van de ontvanger Perioden Aantal schenkingen (x 1 000) Totaal bruto schenking (mln euro) Gemiddeld bruto schenking (1 000 euro) Totaal verschuldigde belasting (mln euro) Gemiddeld verschuldigde belasting (1 000 euro) Totaal netto schenking (mln euro) Gemiddeld netto schenking (1 000 euro)
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2007 93,6 3.925,7 41,9 332,4 3,6 3.593,3 38,4
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2008 89,8 4.272,2 47,6 337,8 3,8 3.934,4 43,8
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2009 98,9 4.210,4 42,6 348,4 3,5 3.862,0 39,0
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2010 54,6 3.585,2 65,7 327,1 6,0 3.258,1 59,7
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2011 52,0 3.630,5 69,8 261,2 5,0 3.369,3 64,8
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2012 50,1 4.218,4 84,1 299,4 6,0 3.919,0 78,2
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2013 97,8 7.202,6 73,7 320,5 3,3 6.882,0 70,4
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2014 156,6 10.367,7 66,2 283,8 1,8 10.084,0 64,4
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2015 52,8 4.731,7 89,6 308,7 5,8 4.423,0 83,7
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2016 54,7 5.141,8 94,0 343,4 6,3 4.798,4 87,7
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2017 72,7 6.507,2 89,5 406,8 5,6 6.100,4 83,9
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2018 67,2 6.604,9 98,2 399,5 5,9 6.205,5 92,3
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2019 70,9 7.480,6 105,5 454,5 6,4 7.026,1 99,1
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2020* 79,9 7.857,6 98,4 532,6 6,7 7.325,0 91,7
Alle schenkingen Totaal alle schenkingen Totaal alle schenkers Totaal alle ontvangers 2021* 88,5 7.413,3 83,7 532,0 6,0 6.881,3 77,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over schenkingen. De schenking is bepaald voor schenkingen waarvoor aangifte schenkbelasting is gedaan, uitgesplitst naar kenmerken van de schenking, schenker en ontvanger.

Als gevolg van de herziening van de inkomensstatistiek is er tussen 2010 en 2011 een breuk in de achtergrondkenmerken van schenkers en ontvangers waarneembaar. In de jaren 2007-2010 zijn de kenmerken op 31 december van het jaar van rapportage genomen. Vanaf 2011 worden kenmerken van verkrijgers op 1 januari van het rapportagejaar genomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2007 t/m 2019 zijn definitief. De cijfers voor 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 november 2023:
Cijfers over 2019 en 2020 zijn geüpdatet en cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in het vierde kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aantal schenkingen
Het aantal schenkingen (waarvoor aangifte schenkbelasting gedaan is) dat in het verslagjaar is gedaan tussen een unieke combinatie van schenker en ontvanger.
Totaal bruto schenking
Totale bedrag van alle schenkingen, voor aftrek van de verschuldigde belasting.
Gemiddeld bruto schenking
Gemiddelde bedrag van schenkingen, voor aftrek van de verschuldigde belasting.
Totaal verschuldigde belasting
Totale bedrag aan verschuldigde belasting over schenkingen.
Gemiddeld verschuldigde belasting
Gemiddelde bedrag aan verschuldigde belasting over schenkingen.
Totaal netto schenking
Totale bedrag van alle schenkingen, na aftrek van de verschuldigde belasting.
Gemiddeld netto schenking
Gemiddelde bedrag van schenkingen, na aftrek van de verschuldigde belasting.