Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2018), 2004-2017

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2018), 2004-2017

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Regio's Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2017* Nederland 14.418.900 8.722.600 6.278.300 1.055.500 629.900 431.500 327.400 5.696.300 113.000 95.200 242.300 204.700 326.400 257.500 222.400 4.234.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2017* Groningen (PV) 499.600 281.500 193.600 36.600 23.300 16.000 12.000 218.100 4.200 3.600 10.300 7.900 13.000 9.700 8.300 161.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2017* Friesland (PV) 541.900 317.500 229.300 38.200 22.400 15.300 12.300 224.400 4.100 3.800 9.500 6.700 11.800 9.500 8.600 170.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2017* Drenthe (PV) 414.800 237.100 175.400 26.500 15.100 11.100 9.000 177.800 2.900 2.500 6.200 4.900 9.200 7.700 6.600 137.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2017* Overijssel (PV) 955.000 584.500 424.800 68.400 40.500 28.400 22.400 370.500 7.100 6.000 15.800 12.400 20.500 16.700 14.400 277.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2017* Flevoland (PV) 332.700 213.900 149.700 26.800 16.700 11.800 9.000 118.800 3.000 2.700 6.600 5.200 8.200 6.100 5.200 81.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2017* Gelderland (PV) 1.728.100 1.048.400 765.900 120.000 71.800 50.700 40.000 679.700 12.800 11.200 29.000 22.800 38.600 31.000 26.800 507.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2017* Utrecht (PV) 1.068.100 683.300 488.100 86.000 49.900 33.700 25.600 384.800 8.600 7.000 18.500 15.600 23.900 18.200 15.600 277.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2017* Noord-Holland (PV) 2.379.400 1.470.100 1.039.100 193.400 112.800 73.000 51.900 909.300 19.900 16.600 41.100 36.100 55.700 41.600 35.600 662.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2017* Zuid-Holland (PV) 3.068.700 1.833.100 1.305.800 221.100 138.100 95.600 72.400 1.235.600 25.300 21.100 52.600 47.900 72.100 56.600 48.300 911.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2017* Zeeland (PV) 323.200 188.700 143.400 19.900 11.600 8.100 5.700 134.500 2.500 2.300 5.500 3.800 6.900 5.900 5.300 102.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2017* Noord-Brabant (PV) 2.137.200 1.317.900 963.600 154.800 90.200 61.900 47.400 819.300 15.800 12.700 32.700 28.500 45.100 36.500 31.800 616.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond 2017* Limburg (PV) 970.200 546.800 399.600 63.900 37.600 26.000 19.700 423.500 6.800 5.800 14.500 12.900 21.500 18.000 16.000 327.900
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2018.

In tegenstelling tot in de voorloper van deze tabel (zie paragraaf 3) worden personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar: 2004 t/m 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2017.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2018.

Wijzigingen per 30 januari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2019), zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.