Inkomensrekening sector huishoudens naar regio; nationale rekeningen


De regionale rekeningen voor huishoudens in deze tabel beschrijven de primaire en de secundaire verdeling van de inkomensrekening van de sector huishoudens.
Deze rekeningen kunnen worden gebruikt voor het maken van interregionale vergelijkingen van de belangrijkste transacties waarbij huishoudens betrokken zijn.
De sector huishoudens bevat alle natuurlijke personen die langer dan een jaar in Nederland verblijven, ongeacht hun nationaliteit. Naast de op zichzelf of in gezinsverband wonende personen, worden ook personen in verpleeginrichtingen, bejaardentehuizen, gevangenissen, internaten e.d. tot de huishoudens gerekend. Indien de tot de huishoudens gerekende personen een eigen bedrijf hebben, wordt dit bedrijf ook tot de huishoudens gerekend. Dit is het geval bij de zelfstandigen en de eigenwoningbezitters.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De gegevens van de jaren 2015, 2016 en 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 december 2019.
Het voorlopige verslagjaar 2017 is toegevoegd.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2020 komt het voorlopig jaar 2018 beschikbaar.

Inkomensrekening sector huishoudens naar regio; nationale rekeningen

Perioden Regio's Inkomensverdeling (primaire verdeling)MiddelenGemengd inkomen (netto) (mln euro) Inkomensverdeling (primaire verdeling)MiddelenBeloning van werknemers (mln euro) Inkomensverdeling (primaire verdeling)MiddelenInkomen uit vermogen (ontvangsten) (mln euro) Inkomensverdeling (primaire verdeling)BestedingenInkomen uit vermogen (betaald) (mln euro) Inkomensverdeling (primaire verdeling)BestedingenPrimair inkomen (netto) (mln euro) Inkomensverdeling (secundaire verdeling)MiddelenPrimair inkomen (netto) (mln euro) Inkomensverdeling (secundaire verdeling)MiddelenSociale uitkeringen (in geld) (mln euro) Inkomensverdeling (secundaire verdeling)MiddelenOverige inkomensoverdrachten (ontvangen) (mln euro) Inkomensverdeling (secundaire verdeling)BestedingenBelastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Inkomensverdeling (secundaire verdeling)BestedingenSociale premies (mln euro) Inkomensverdeling (secundaire verdeling)BestedingenOverige inkomensoverdrachten (betaald) (mln euro) Inkomensverdeling (secundaire verdeling)BestedingenBeschikbaar inkomen (netto) (mln euro)
2017* Nederland 57.374 345.296 55.562 6.793 451.439 451.439 127.876 16.265 68.250 173.348 21.689 332.293
2017* Noord-Nederland (LD) 6.355 28.867 4.586 547 39.262 39.262 13.233 1.663 5.139 15.554 2.038 31.426
2017* Oost-Nederland (LD) 12.114 68.176 10.480 1.390 89.381 89.381 26.193 3.303 12.235 34.756 4.413 67.473
2017* West-Nederland (LD) 26.981 176.463 29.224 3.423 229.245 229.245 60.363 7.833 37.117 86.399 10.555 163.370
2017* Zuid-Nederland (LD) 11.923 71.789 11.272 1.433 93.552 93.552 28.089 3.463 13.759 36.638 4.681 70.026
2017* Groningen (PV) 1.977 9.876 1.457 176 13.133 13.133 4.370 667 1.716 5.228 684 10.542
2017* Friesland (PV) 2.616 10.538 1.683 197 14.640 14.640 4.857 569 1.840 5.683 762 11.781
2017* Drenthe (PV) 1.762 8.454 1.446 173 11.489 11.489 4.006 427 1.583 4.644 592 9.103
2017* Overijssel (PV) 3.664 20.872 3.113 421 27.228 27.228 8.226 1.034 3.550 10.673 1.366 20.899
2017* Flevoland (PV) 1.417 8.192 978 168 10.420 10.420 2.640 366 1.343 3.996 486 7.601
2017* Gelderland (PV) 7.033 39.112 6.389 801 51.732 51.732 15.327 1.904 7.342 20.087 2.561 38.973
2017* Utrecht (PV) 4.308 29.805 5.125 599 38.638 38.638 9.242 1.252 6.285 14.337 1.706 26.803
2017* Noord-Holland (PV) 9.920 63.212 10.960 1.246 82.846 82.846 21.135 2.761 13.982 30.437 3.736 58.587
2017* Zuid-Holland (PV) 11.205 76.675 11.976 1.443 98.413 98.413 26.976 3.489 15.484 37.955 4.640 70.799
2017* Zeeland (PV) 1.549 6.771 1.163 134 9.349 9.349 3.010 331 1.366 3.670 473 7.181
2017* Noord-Brabant (PV) 8.366 51.698 8.075 1.038 67.102 67.102 18.836 2.355 10.025 25.802 3.290 49.175
2017* Limburg (PV) 3.557 20.091 3.197 395 26.449 26.449 9.254 1.109 3.734 10.836 1.391 20.851
Bron: CBS.
Verklaring van tekens