Biologische- en niet-biologische landbouwbedrijven; financiële gegevens

Biologische- en niet-biologische landbouwbedrijven; financiële gegevens

Bedrijfstypen landbouwmethoden Perioden Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro)
Totaal alle bedrijfstypen Landbouw (totaal) 2020 31.953,6 29.326,3
Totaal alle bedrijfstypen Biologische landbouw (totaal) 2020 1.467,9 1.349,5
Totaal alle bedrijfstypen Gangbare landbouw 2020 30.485,8 27.976,8
Totaal akkerbouwbedrijven Landbouw (totaal) 2020 4.168,5 3.567,2
Totaal akkerbouwbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 183,6 156,3
Totaal akkerbouwbedrijven Gangbare landbouw 2020 3.984,9 3.410,9
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven Landbouw (totaal) 2020 185,1 163,0
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 . .
Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven Gangbare landbouw 2020 . .
Zetmeelaardappelbedrijven Landbouw (totaal) 2020 309,6 253,0
Zetmeelaardappelbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 . .
Zetmeelaardappelbedrijven Gangbare landbouw 2020 . .
Akkerbouwgroentebedrijven Landbouw (totaal) 2020 623,3 529,5
Akkerbouwgroentebedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 110,4 92,2
Akkerbouwgroentebedrijven Gangbare landbouw 2020 512,9 437,3
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen Landbouw (totaal) 2020 671,8 604,5
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen Biologische landbouw (totaal) 2020 12,5 10,4
Akkerbouwbedr. met vooral voedergewassen Gangbare landbouw 2020 659,3 594,1
Overige akkerbouwbedrijven Landbouw (totaal) 2020 2.378,8 2.017,2
Overige akkerbouwbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 55,0 49,0
Overige akkerbouwbedrijven Gangbare landbouw 2020 2.323,8 1.968,2
Totaal tuinbouwbedrijven Landbouw (totaal) 2020 10.996,3 10.540,6
Totaal tuinbouwbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 578,6 564,7
Totaal tuinbouwbedrijven Gangbare landbouw 2020 10.417,6 9.975,9
Glasgroentebedrijven Landbouw (totaal) 2020 2.590,8 2.437,2
Glasgroentebedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 85,9 82,5
Glasgroentebedrijven Gangbare landbouw 2020 2.504,9 2.354,7
Snijbloemenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 1.720,7 1.653,3
Snijbloemenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 . .
Snijbloemenbedrijven Gangbare landbouw 2020 . .
Pot- en perkplantenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 1.852,9 1.810,3
Pot- en perkplantenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 . .
Pot- en perkplantenbedrijven Gangbare landbouw 2020 . .
Overige glastuinbouwbedrijven Landbouw (totaal) 2020 842,0 821,0
Overige glastuinbouwbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 283,1 280,2
Overige glastuinbouwbedrijven Gangbare landbouw 2020 559,0 540,9
Opengrondsgroentenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 664,6 622,9
Opengrondsgroentenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 59,7 56,7
Opengrondsgroentenbedrijven Gangbare landbouw 2020 604,9 566,2
Bloembollenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 712,9 659,3
Bloembollenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 . .
Bloembollenbedrijven Gangbare landbouw 2020 . .
Paddenstoelbedrijven Landbouw (totaal) 2020 290,0 287,9
Paddenstoelbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 . .
Paddenstoelbedrijven Gangbare landbouw 2020 . .
Boomkwekerijbedrijven Landbouw (totaal) 2020 1.499,6 1.471,7
Boomkwekerijbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 83,4 82,6
Boomkwekerijbedrijven Gangbare landbouw 2020 1.416,2 1.389,0
Overige tuinbouwbedrijven Landbouw (totaal) 2020 822,8 776,9
Overige tuinbouwbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 41,8 39,5
Overige tuinbouwbedrijven Gangbare landbouw 2020 781,0 737,4
Totaal blijvendeteeltbedrijven Landbouw (totaal) 2020 716,2 664,4
Totaal blijvendeteeltbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 38,7 34,9
Totaal blijvendeteeltbedrijven Gangbare landbouw 2020 677,5 629,5
Wijngaardbedrijven Landbouw (totaal) 2020 7,7 7,4
Wijngaardbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 . .
Wijngaardbedrijven Gangbare landbouw 2020 . .
Fruitbedrijven Landbouw (totaal) 2020 662,1 611,9
Fruitbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 37,6 33,9
Fruitbedrijven Gangbare landbouw 2020 624,5 578,1
Overige blijvende teeltbedrijven Landbouw (totaal) 2020 46,4 45,1
Overige blijvende teeltbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 . .
Overige blijvende teeltbedrijven Gangbare landbouw 2020 . .
Totaal graasdierbedrijven Landbouw (totaal) 2020 9.508,6 8.446,8
Totaal graasdierbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 332,2 291,2
Totaal graasdierbedrijven Gangbare landbouw 2020 9.176,4 8.155,7
Melkveebedrijven Landbouw (totaal) 2020 6.586,1 5.855,8
Melkveebedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 225,9 196,5
Melkveebedrijven Gangbare landbouw 2020 6.360,3 5.659,3
Vleeskalverenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 492,8 410,1
Vleeskalverenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 3,6 3,0
Vleeskalverenbedrijven Gangbare landbouw 2020 489,2 407,1
Overige rundveebedrijven Landbouw (totaal) 2020 926,4 787,2
Overige rundveebedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 29,3 23,5
Overige rundveebedrijven Gangbare landbouw 2020 897,1 763,7
Schapenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 464,7 430,3
Schapenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 5,7 4,9
Schapenbedrijven Gangbare landbouw 2020 459,0 425,4
Geitenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 337,3 322,5
Geitenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 47,6 45,0
Geitenbedrijven Gangbare landbouw 2020 289,7 277,6
Paard- en ponybedrijven Landbouw (totaal) 2020 417,6 389,8
Paard- en ponybedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 . .
Paard- en ponybedrijven Gangbare landbouw 2020 . .
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen Landbouw (totaal) 2020 90,1 76,6
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen Biologische landbouw (totaal) 2020 . .
Graasdierbedr. met vooral voedergewassen Gangbare landbouw 2020 . .
Overige graasdierbedrijven Landbouw (totaal) 2020 193,7 174,5
Overige graasdierbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 17,8 16,8
Overige graasdierbedrijven Gangbare landbouw 2020 175,9 157,7
Totaal hokdierbedrijven Landbouw (totaal) 2020 5.027,2 4.771,4
Totaal hokdierbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 200,4 183,5
Totaal hokdierbedrijven Gangbare landbouw 2020 4.826,7 4.587,9
Fokzeugenbedrijven Landbouw (totaal) 2020 975,7 925,5
Fokzeugenbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 9,7 7,4
Fokzeugenbedrijven Gangbare landbouw 2020 966,1 918,1
Vleesvarkensbedrijven Landbouw (totaal) 2020 1.141,6 1.099,1
Vleesvarkensbedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 13,9 12,9
Vleesvarkensbedrijven Gangbare landbouw 2020 1.127,7 1.086,1
Overige varkensbedrijven Landbouw (totaal) 2020 1.066,0 1.019,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De tabel bevat cijfers over de waarde van de standaard opbrengst, winst- en verliesrekening en de balans van landbouwactoren uitgesplitst naar biologische- en gangbare landbouwbedrijven per bedrijfstype.

Gegevens beschikbaar vanaf :2011.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn nu definitief.

Wijzigingen per 10 november 2022:
De definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers zijn, als de financiering van dit project gecontinueerd wordt, naar verwachting eind oktober/begin november 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Winst- en verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
De som van opbrengsten verkregen uit: de netto omzet, vorderingen op gelieerde maatschappijen, boekwinst op activa, vorderingen op participanten, banktegoeden en overige vorderingen, dividend, activa, effecten, subsidies, werk voor derden en overige activiteiten.
Netto omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en/of verleende diensten.
2. De toe- of afneming van de voorraad gereed product en onderhanden.
3. De kostprijsverhogende belastingen.
4. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor het eigenwerk.