Biologische- en niet-biologische landbouwbedrijven; financiële gegevens

Bewerk tabel
De tabel bevat cijfers over de waarde van de standaard opbrengst, winst- en verliesrekening en de balans van landbouwactoren uitgesplitst naar biologische- en gangbare landbouwbedrijven per bedrijfstype.

Gegevens beschikbaar vanaf :2011.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn nu definitief.

Wijzigingen per 5 november 2019:
De cijfers van 2017 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden naar verwachting medio december 2020 gepubliceerd.

Biologische- en niet-biologische landbouwbedrijven; financiële gegevens

Bedrijfstypen landbouwmethoden Perioden Aantal landbouwbedrijven (aantal) Standaard opbrengst (SO waarde) (mln euro) BalansActivaTotaal activa (mln euro) BalansActivaImmateriële vaste activa (mln euro) BalansActivaMateriële vaste activa (mln euro) BalansActivaFinanciële vaste activa (mln euro) BalansActivaVoorraden (mln euro) BalansActivaVorderingen (mln euro) BalansActivaEffecten (mln euro) BalansActivaLiquide middelen (mln euro) BalansPassivaTotaal passiva (mln euro) BalansPassivaTotaal eigen vermogen (mln euro) BalansPassivaOudedagsreserve (mln euro) BalansPassivaOndernemingsvermogen (mln euro) BalansPassivaTerugkeerreserve (mln euro) BalansPassivaTotaal voorzieningen (mln euro) BalansPassivaLanglopende schulden (mln euro) BalansPassivaKortlopende schulden (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengstenNetto omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfskostenTotaal bedrijfskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfskostenKosten grond- en hulpstoffen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfskostenPersoneelskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfskostenAfschrijving (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfskosten Overige immateriële en materiële activa (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfskostenWaardevermindering van vlottende activa (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfskostenOverige bedrijfskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningFinanciële baten en lastenTotaal financiële baten en lasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningFinanciële baten en lastenRenteopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningFinanciële baten en lastenKosten van schulden (mln euro) Winst- en verliesrekeningFinanciële baten en lastenResultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (mln euro) Winst- en verliesrekeningBuitengewone resultatenTotaal resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBuitengewone resultatenBuitengewone baten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBuitengewone resultatenBuitengewone lasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBuitengewone resultatenSaldo fiscale winstberekening (mln euro)
Totaal alle bedrijfstypen Landbouw (totaal) 2015 63.913 21.434,4 84.756,1 257,6 65.888,2 4.880,1 4.327,7 5.297,2 122,5 3.982,7 84.756,1 43.250,6 1.952,4 35.414,9 12,1 837,6 32.594,0 8.061,8 30.886,8 27.819,5 25.999,8 14.912,8 2.728,0 2.487,1 180,2 2,5 5.689,2 -1.136,2 51,1 1.154,9 3.750,7 2.546,6 3.125,7 579,1 6.470,3
Totaal alle bedrijfstypen Landbouw (totaal) 2016 55.688 24.100,3 87.430,7 317,7 69.793,1 3.560,1 4.353,7 5.243,5 103,1 4.059,6 87.430,7 45.619,6 1.895,8 39.121,1 15,1 774,6 33.298,3 7.723,0 30.141,0 27.557,6 25.147,5 14.630,0 2.629,4 2.400,9 -118,4 1,0 5.604,5 -1.085,3 40,8 1.101,3 3.908,1 2.297,5 2.509,2 211,7 6.350,1
Totaal alle bedrijfstypen Landbouw (totaal) 2017 54.849 24.008,9 91.032,2 455,7 72.356,4 3.595,8 4.355,7 5.398,0 103,5 4.767,0 91.032,2 49.292,7 1.856,6 42.410,7 14,7 839,9 32.918,1 7.966,8 31.679,8 29.048,9 26.181,9 14.985,0 2.757,1 2.533,6 -98,8 2,4 6.002,5 -901,6 65,5 987,0 4.596,3 1.564,5 1.739,9 175,5 6.254,9
Totaal alle bedrijfstypen Biologische landbouw (totaal) 2015 1.368 454,9 2.063,0 5,4 1.558,4 120,3 95,8 169,5 1,5 112,2 2.063,0 981,0 39,6 741,4 0,7 34,5 823,7 223,1 836,0 744,4 682,4 353,0 120,7 64,7 -1,0 0,0 145,0 -27,1 1,5 27,3 126,4 63,4 76,1 12,7 192,6
Totaal alle bedrijfstypen Biologische landbouw (totaal) 2016 1.442 579,1 2.415,8 12,4 1.898,9 71,4 122,7 186,1 1,2 123,1 2.415,8 1.131,9 46,1 932,6 0,1 22,6 972,1 289,0 1.024,3 938,0 860,0 448,8 131,0 75,8 -0,3 -0,1 204,8 -32,6 1,1 31,2 131,6 62,0 66,2 4,2 195,9
Totaal alle bedrijfstypen Biologische landbouw (totaal) 2017 1.690 688,2 3.357,6 21,7 2.654,2 98,2 156,3 267,9 1,6 157,6 3.357,6 1.540,7 56,7 1.238,0 0,0 36,2 1.354,7 426,0 1.281,7 1.120,7 1.093,7 540,4 179,3 107,2 -2,6 0,0 269,3 -40,4 1,7 35,9 147,6 40,8 46,0 5,2 191,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens