Biologische- en niet-biologische landbouwbedrijven; financiële gegevens

Biologische- en niet-biologische landbouwbedrijven; financiële gegevens

Bedrijfstypen landbouwmethoden Perioden Landbouwbedrijven (aantal) Standaard opbrengst (SO waarde) (mln euro) Balans Activa Totaal activa (mln euro) Balans Activa Immateriële vaste activa (mln euro) Balans Activa Materiële vaste activa (mln euro) Balans Activa Financiële vaste activa (mln euro) Balans Activa Voorraden (mln euro) Balans Activa Vorderingen (mln euro) Balans Activa Effecten (mln euro) Balans Activa Liquide middelen (mln euro) Balans Passiva Totaal passiva (mln euro) Balans Passiva Totaal eigen vermogen (mln euro) Balans Passiva Oudedagsreserve (mln euro) Balans Passiva Ondernemingsvermogen (mln euro) Balans Passiva Terugkeerreserve (mln euro) Balans Passiva Totaal voorzieningen (mln euro) Balans Passiva Langlopende schulden (mln euro) Balans Passiva Kortlopende schulden (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Kosten grond- en hulpstoffen (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Personeelskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Afschrijving (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Overige immateriële en materiële activa (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Waardevermindering van vlottende activa (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Financiële baten en lasten Totaal financiële baten en lasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Financiële baten en lasten Renteopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Financiële baten en lasten Kosten van schulden (mln euro) Winst- en verliesrekening Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (mln euro) Winst- en verliesrekening Buitengewone resultaten Totaal resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekening Buitengewone resultaten Buitengewone baten (mln euro) Winst- en verliesrekening Buitengewone resultaten Buitengewone lasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Buitengewone resultaten Saldo fiscale winstberekening (mln euro)
Totaal alle bedrijfstypen Landbouw (totaal) 2011 70.392 19.313,5 73.517,6 1.570,2 53.078,8 5.199,4 3.973,1 5.525,7 147,9 4.022,6 73.517,6 30.416,5 2.107,2 23.086,9 4,0 935,8 33.882,2 8.279,2 29.740,2 26.851,4 24.935,9 13.973,0 2.538,9 2.936,2 -206,6 -17,3 5.711,7 -1.386,9 77,7 1.387,7 3.417,6 3.283,2 3.575,4 290,9 6.841,0
Totaal alle bedrijfstypen Landbouw (totaal) 2018 53.910 23.841,4 90.146,6 918,7 71.559,6 3.450,5 4.200,7 5.264,0 88,8 4.664,3 90.146,6 50.365,7 1.874,7 43.316,3 18,6 781,8 31.270,6 7.709,8 30.453,1 27.824,5 25.862,8 14.887,4 2.758,8 2.309,6 -84,5 0,4 5.991,0 -775,1 60,9 852,6 3.815,3 1.676,9 1.828,2 151,3 5.563,9
Totaal alle bedrijfstypen Landbouw (totaal) 2019 53.233 23.877,9 91.802,4 1.083,4 72.750,2 3.328,2 4.462,4 5.092,8 81,6 5.003,8 91.802,4 52.469,3 1.784,8 45.116,7 18,9 779,8 30.805,7 7.728,7 31.804,5 29.310,6 26.696,1 15.131,6 2.901,3 2.463,7 -77,1 3,8 6.272,0 -745,4 41,5 806,3 4.363,1 1.532,2 1.714,1 181,9 5.972,9
Totaal alle bedrijfstypen Landbouw (totaal) 2020 52.695 25.082,6 94.837,6 1.183,4 75.314,5 3.328,3 4.444,5 5.136,4 78,8 5.351,7 94.837,6 55.472,0 1.741,0 47.430,6 20,4 734,8 30.799,7 7.810,6 31.953,6 29.326,3 27.228,3 15.476,1 3.061,6 2.331,5 -88,1 2,2 6.445,1 -731,5 26,3 751,4 3.993,8 1.787,3 1.943,4 156,1 5.872,3
Totaal alle bedrijfstypen Landbouw (totaal) 2021 52.107 25.032,0 96.798,1 1.212,1 77.014,4 3.327,1 4.327,6 5.340,6 94,6 5.481,7 96.798,1 58.526,9 1.713,1 50.917,8 19,6 646,0 29.965,8 7.639,7 32.018,4 28.933,3 26.452,1 15.314,4 2.771,7 2.248,9 -136,9 -4,0 6.258,0 20,0 -682,5 720,6 4.883,8 2.806,2 2.966,0 159,8 7.797,2
Totaal alle bedrijfstypen Biologische landbouw (totaal) 2011 1.400 409,1 1.775,2 24,3 1.194,2 148,9 101,5 195,2 3,3 107,9 1.775,2 615,5 38,5 370,5 0,1 28,6 835,9 295,2 887,4 813,2 766,3 407,2 132,6 73,6 -8,1 -0,2 161,2 -35,5 2,0 29,9 85,7 53,0 58,8 5,2 143,0
Totaal alle bedrijfstypen Biologische landbouw (totaal) 2018 1.708 710,0 3.187,1 36,9 2.492,2 97,3 143,2 262,5 1,6 153,4 3.187,1 1.551,5 57,2 1.285,3 0,4 27,6 1.266,1 341,4 1.241,2 1.116,3 1.052,0 567,9 150,9 92,1 -5,7 0,0 246,8 -34,7 1,7 33,6 154,6 44,7 47,4 2,7 201,5
Totaal alle bedrijfstypen Biologische landbouw (totaal) 2019 1.809 778,1 3.478,7 42,7 2.739,9 94,2 183,3 244,4 1,4 172,8 3.478,7 1.748,9 60,6 1.444,3 0,4 33,9 1.302,7 392,8 1.394,7 1.285,4 1.185,3 644,4 153,0 105,6 -11,5 0,0 293,7 -34,0 1,3 32,6 175,4 40,4 60,5 20,1 217,1
Totaal alle bedrijfstypen Biologische landbouw (totaal) 2020 1.826 853,6 3.658,1 43,4 2.851,7 126,4 198,8 241,3 3,7 192,8 3.658,1 1.958,2 61,3 1.556,2 0,4 30,0 1.309,9 359,5 1.467,9 1.349,5 1.270,9 681,9 174,6 101,5 -6,1 -0,2 319,3 -30,8 1,1 31,1 166,1 57,1 62,9 5,8 231,5
Totaal alle bedrijfstypen Biologische landbouw (totaal) 2021 1.883 910,6 3.779,4 42,9 3.047,5 79,1 174,4 241,7 4,2 189,7 3.779,4 2.068,5 65,3 1.788,1 0,5 24,0 1.342,6 344,0 1.367,8 1.234,4 1.134,7 621,0 132,0 96,5 -0,9 0,0 286,2 0,5 -31,4 31,3 201,7 102,0 108,4 6,4 304,6
Melkveebedrijven Landbouw (totaal) 2011 17.236 4.504,0 24.214,2 1.049,8 19.670,2 894,1 548,5 1.099,0 16,1 936,6 24.214,2 10.672,2 718,7 9.592,5 0,5 168,2 12.159,3 1.214,0 6.241,9 5.259,2 4.435,6 2.070,8 101,9 966,5 -70,2 -1,7 1.368,4 -456,1 19,5 516,1 1.350,1 1.342,9 1.443,3 100,4 2.695,6
Melkveebedrijven Landbouw (totaal) 2018 15.464 6.513,3 35.399,1 527,4 30.953,4 1.095,8 717,6 1.069,9 24,6 1.010,4 35.399,1 19.768,9 725,2 18.713,7 6,8 215,8 13.947,9 1.459,7 6.926,5 6.114,1 5.287,0 2.878,8 158,1 724,9 -24,9 0,1 1.550,2 -324,8 22,1 384,9 1.314,7 551,2 602,7 51,4 1.867,2
Melkveebedrijven Landbouw (totaal) 2019 14.923 6.329,0 35.220,4 675,7 30.772,3 1.040,8 730,7 1.038,4 22,7 939,9 35.220,4 19.925,5 704,9 18.873,6 5,2 204,1 13.646,1 1.439,5 6.736,8 6.007,2 5.179,1 2.810,3 159,5 737,8 -31,1 0,3 1.502,3 -308,1 16,2 360,0 1.249,6 481,1 526,1 45,0 1.734,0
Melkveebedrijven Landbouw (totaal) 2020 14.542 6.418,6 36.148,4 765,7 31.749,7 1.010,6 727,1 955,8 22,7 916,8 36.148,4 20.720,0 679,5 19.706,3 4,1 191,2 13.747,1 1.486,0 6.586,1 5.855,8 5.266,7 2.895,4 165,6 732,4 -39,0 0,1 1.512,4 -301,1 11,0 339,7 1.018,3 589,0 636,2 47,2 1.608,6
Melkveebedrijven Landbouw (totaal) 2021 14.119 6.355,1 37.528,1 826,4 32.779,2 1.063,3 825,5 1.063,1 22,7 947,9 37.528,1 22.038,3 663,5 21.091,8 7,9 166,0 13.760,3 1.555,7 7.034,9 6.178,5 5.390,6 2.958,0 160,6 757,1 -51,0 0,1 1.565,9 9,6 -290,7 329,6 1.353,6 991,3 1.042,0 50,7 2.347,0
Melkveebedrijven Biologische landbouw (totaal) 2011 334 76,9 397,8 10,9 321,4 16,5 10,9 23,0 0,1 15,0 397,8 148,6 12,7 126,3 0,0 3,2 222,9 23,1 113,1 94,3 82,9 36,5 3,5 15,7 -0,8 0,1 28,1 -8,5 0,3 9,2 21,6 14,6 16,1 1,5 36,3
Melkveebedrijven Biologische landbouw (totaal) 2018 471 182,1 1.008,1 9,8 886,4 24,5 21,0 35,6 0,3 30,4 1.008,1 518,0 19,4 477,7 0,4 6,9 432,7 50,1 221,0 188,7 170,0 88,0 7,7 23,8 0,0 0,0 50,7 -10,9 0,7 11,8 40,0 8,2 8,9 0,6 48,3
Melkveebedrijven Biologische landbouw (totaal) 2019 489 186,2 1.014,2 12,2 889,1 25,8 22,0 33,6 0,1 31,4 1.014,2 544,4 20,6 513,0 0,4 6,4 413,9 49,1 213,9 185,5 164,8 81,1 7,7 23,5 -0,2 0,0 52,7 -9,4 0,4 11,0 39,6 17,5 18,6 1,1 57,2
Melkveebedrijven Biologische landbouw (totaal) 2020 503 197,9 1.125,9 17,0 999,1 26,0 21,3 33,3 0,1 29,2 1.125,9 623,0 21,3 584,1 0,4 6,3 443,6 52,7 225,9 196,5 177,5 87,9 8,9 24,1 0,3 0,0 56,3 -10,2 0,2 11,0 38,2 10,7 11,9 1,2 49,1
Melkveebedrijven Biologische landbouw (totaal) 2021 526 213,8 1.244,6 18,7 1.105,5 25,1 24,9 37,8 0,2 32,6 1.244,6 697,6 22,6 671,0 0,4 6,5 482,0 58,1 253,4 217,4 194,2 95,4 10,0 25,6 -0,4 0,0 63,6 0,2 -11,0 11,7 48,2 33,6 36,2 2,6 81,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

De tabel bevat cijfers over de waarde van de standaard opbrengst, winst- en verliesrekening en de balans van landbouwactoren uitgesplitst naar biologische- en gangbare landbouwbedrijven per bedrijfstype.

Gegevens beschikbaar vanaf :2011.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 november 2023:
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers zijn, als de financiering van dit project gecontinueerd wordt, naar verwachting eind oktober/begin november 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Landbouwbedrijven
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte Eenheid). Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. De oorspronkelijke ondergrens (3 NGE) is echter gehandhaafd, waardoor de populatie ongewijzigd is gebleven.
_
Met ingang van 2016 wordt bij de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Dit heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).
Standaard opbrengst (SO waarde)
Standaard Opbrengst (SO)
Een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van agrarische bedrijven, gebaseerd op de opbrengst die gemiddeld op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald.
Per gewas en diercategorie worden SO-normen vastgesteld, deze zijn gebaseerd op gemiddelde waarden over een periode van vijf jaar, en worden om de drie jaar geactualiseerd.
Het middelste jaar geldt als referentiejaar bij de aanduiding van de SO-normen (zo is de SO2010 gebaseerd op de jaren 2008 tot en met 2012).
De SO van een bedrijf is de som van de totale SO van alle gewassen en dieren.
SO wordt uitgedrukt in euro's.
Balans
Activa
Totaal activa
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) aan het einde van een boekjaar, meestal ingedeeld naar kalenderjaar.
Immateriële vaste activa
Het totaal van de boekwaarde aan identificeerbaar, niet-monetair actief bezit of eigendom zonder fysieke gedaante dat wordt gebruikt voor de productie en aflevering van goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden. Voorbeelden: concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Deze post vertegenwoordigt de totale boekwaarde van de fysieke activa (eigendommen) die bestemd zijn voor de duurzame ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming. Voorbeelden: bedrijfsgebouwen, machines, installaties, computers, transportmiddelen.
Financiële vaste activa
Dit is de boekwaarde van de financiële belangen of deelnemingen in gelieerde maatschappijen, het bezit aan andere langlopende vorderingen en het bezit aan effecten.
Voorraden
Onder voorraden wordt verstaan: goederen die bestemd zijn om te worden verkocht, of te worden verbruikt bij het vervaardigen van goederen, of het verlenen van diensten. Voorbeelden zijn: grond- en hulpstoffen, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen en vooruitbetalingen op voorraden.
Vorderingen
Deze post omvat de opeisbare geldclaims op gelieerde maatschappijen, participanten, handelsdebiteuren, overlopende activa en overige vorderingen.
Effecten
Effecten zijn (op een beurs) verhandelbare rechten met een financiële waarde. Voorbeelden zijn aandelen, obligaties, opties en termijncontracten.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn het totaal aan chartaal of giraal geld en beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet.
Passiva
Totaal passiva
Het betreft hier de totale waarde van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar, meestal ingedeeld naar kalenderjaar.
Totaal eigen vermogen
Eigen vermogen c.q. fiscaal ondernemingsvermogen
Deze post betreft het commercieel eigen vermogen van zelfstandigen en rechtspersonen.
Oudedagsreserve
Fiscale Oudedagsreserve, het deel van de winst dat een ondernemer voor de inkomstenbelasting daadwerkelijk als geld opzij zet voor de oudedagsvoorziening.
Ondernemingsvermogen
Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves. Deze post is de som ven het eigenvermogen en de herwaarderingsreserves.
Terugkeerreserve
Een reserve op de balans van een onderneming die wordt voortgezet door een belastingplichtige onder de voorwaarde dat de belastingplichtige aandelen of winstbewijzen bezit op het moment van voortzetting van de onderneming. De omvang van deze reserve wordt bepaald conform artikel 3.54a van de Wet op inkomstenbelasting 2001.
Totaal voorzieningen
Hieronder worden de zeer waarschijnlijke, toekomstige verplichtingen verstaan waarvan de omvang met een betrouwbare mate van zekerheid vooraf is in te schatten. Alleen is het tijdstip van betaling onbekend.
Langlopende schulden
Het totaal aan rentedragende schulden met een (resterende) looptijd langer dan een jaar.
Kortlopende schulden
Het totaal aan rentedragende schulden met een looptijd korter dan een jaar.
Winst- en verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
De som van opbrengsten verkregen uit: de netto omzet, vorderingen op gelieerde maatschappijen, boekwinst op activa, vorderingen op participanten, banktegoeden en overige vorderingen, dividend, activa, effecten, subsidies, werk voor derden en overige activiteiten.
Netto omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en/of verleende diensten.
2. De toe- of afneming van de voorraad gereed product en onderhanden.
3. De kostprijsverhogende belastingen.
4. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor het eigenwerk.
Bedrijfskosten
Totaal bedrijfskosten
De post bedrijfskosten is de som van de kosten van de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten.
Kosten grond- en hulpstoffen
De som van de kosten voor grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen, uitbesteed werk en andere externe kosten.
Personeelskosten
De som van de lonen, arbeidsbeloning fiscale partner, salarissen, sociale- en pensioenlasten.

Afschrijving
Dit is de som van de afschrijvingen op de balans van goodwill, concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen, gebouwen, terreinen, machines en installatie, inventaris, transportmiddelen, productierechten en overige afschrijvingen.
Overige immateriële en materiële activa
Dit is de som van de afschrijvingen op de balans van niet nader gespecificeerde activa.
Waardevermindering van vlottende activa
De waardevermindering van voorraden, debiteuren en liquide middelen.
Overige bedrijfskosten
De som van niet nader gespecificeerde uitgaven.
Financiële baten en lasten
Totaal financiële baten en lasten
Renteopbrengsten
Opbrengsten van rente op banktegoeden.
Kosten van schulden
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.
Buitengewone resultaten
Het saldo van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Totaal resultaten
Buitengewone baten
De som van de baten uit de opheffing van een positief terugkeerreserve, een stakingsresultaat en overige niet gespecificeerde buitengewone baten.
Buitengewone lasten
De som van de lasten in verband met de afboeking van een herinvesteringsreserve op gekochte activa, de afboeking van een negatieve terugkeerreserve en overige niet gespecificeerde lasten.
Saldo fiscale winstberekening
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo voorzieningen en het buitengewoon resultaat.