Investeringen in vaste activa naar type en regio; nationale rekeningen

Bewerk tabel

Deze tabel geeft een overzicht van de bruto investeringen in vaste activa (volgens het eigendomscriterium) naar type van activa in de verschillende regio's.

De cijfers zijn afkomstig uit de regionale rekeningen, de kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van de verschillende regio's binnen een land. De regionale investeringscijfers sluiten aan op de totalen uit de nationale rekeningen. Het betreft de investeringen in vaste activa uit productie en invoer, dus exclusief de verkoop van gebruikte vaste activa. Doordat de cijfers aansluiten op de nationale rekeningen geven zij een gecoördineerde beschrijving van de regionale economie en zijn ze bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de resultaten van de verscheidene regio's. Deze tabel bevat uitsluitend cijfers in lopende prijzen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers?
De cijfers van de jaren 1995 tot en met 2017 zijn definitief.

Wijzigingen per 13 december 2019
De tijdreeks 1995-2014 is nu beschikbaar evenals het definitieve verslag 2017.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er weer nieuwe cijfers beschikbaar?
In december 2020 komen nieuwe definitieve cijfers beschikbaar.

Investeringen in vaste activa naar type en regio; nationale rekeningen

Regio's Perioden Totale investeringen (mln euro) Investeringen naar type van activaWoningen (mln euro) Investeringen naar type van activaBedrijfsgebouwen (mln euro) Investeringen naar type van activaGrond-weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Investeringen naar type van activaVervoermiddelen (mln euro) Investeringen naar type van activaMachines en installaties (mln euro) Investeringen naar type van activaIn cultuur gebrachte activa (mln euro) Investeringen naar type van activaOverdrachtskosten op grond (mln euro) Investeringen naar type van activaComputerprogrammatuur en databanken (mln euro) Investeringen naar type van activaOnderzoek en ontwikkeling (mln euro) Investeringen naar type van activaOverige investeringen (mln euro)
Nederland 2017 151.432 32.942 19.249 16.828 16.829 18.120 89 2.456 21.724 11.562 11.633
Groningen (PV) 2017 4.745 1.038 613 781 246 658 5 59 673 302 370
Friesland (PV) 2017 4.255 1.229 600 370 321 515 1 71 533 298 317
Drenthe (PV) 2017 2.755 544 301 368 214 451 1 52 383 208 232
Overijssel (PV) 2017 7.595 1.553 887 1.005 652 949 3 130 1.162 641 613
Flevoland (PV) 2017 3.750 316 554 256 1.571 290 0 41 360 185 178
Gelderland (PV) 2017 14.120 2.633 1.934 1.882 1.037 1.964 6 257 2.129 1.145 1.132
Utrecht (PV) 2017 13.799 2.851 1.812 1.798 1.814 1.056 0 242 2.176 908 1.141
Noord-Holland (PV) 2017 32.747 7.426 3.265 2.865 5.053 3.013 18 582 5.061 2.573 2.890
Zuid-Holland (PV) 2017 34.005 8.368 3.731 4.343 3.113 4.521 44 492 4.550 2.517 2.327
Zeeland (PV) 2017 2.724 467 393 227 178 647 1 47 330 239 195
Noord-Brabant (PV) 2017 21.999 4.298 3.884 1.950 2.169 2.674 2 350 3.206 1.860 1.606
Limburg (PV) 2017 8.818 2.219 1.275 938 462 1.375 7 133 1.127 686 597
Oost-Groningen (CR) 2017 667 54 228 52 45 106 0 12 78 48 44
Delfzijl en omgeving (CR) 2017 790 382 33 171 23 95 0 4 35 32 16
Overig Groningen (CR) 2017 3.287 602 352 558 178 457 5 44 560 222 310
Bron: CBS.
Verklaring van tekens