Investeringen in vaste activa naar bedrijfstak, regio; nationale rekeningen

Investeringen in vaste activa naar bedrijfstak, regio; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Investeringen in vaste activa (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2019 176.696
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2019 14.334
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2019 30.953
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2019 96.903
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2019 34.385
A-U Alle economische activiteiten Extra-Regio (LD) 2019 122
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2019 6.313
A-U Alle economische activiteiten Fryslân (PV) 2019 4.827
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2019 3.194
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2019 9.049
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2019 4.716
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2019 17.188
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2019 17.162
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2019 35.014
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2019 40.618
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2019 4.109
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2019 24.745
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2019 9.640
A-U Alle economische activiteiten Oost-Groningen (CR) 2019 592
A-U Alle economische activiteiten Delfzijl en omgeving (CR) 2019 937
A-U Alle economische activiteiten Overig Groningen (CR) 2019 4.785
A-U Alle economische activiteiten Noord-Friesland (CR) 2019 2.373
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Friesland (CR) 2019 1.125
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Friesland (CR) 2019 1.329
A-U Alle economische activiteiten Noord-Drenthe (CR) 2019 1.361
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Drenthe (CR) 2019 894
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Drenthe (CR) 2019 939
A-U Alle economische activiteiten Noord-Overijssel (CR) 2019 3.445
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Overijssel (CR) 2019 1.065
A-U Alle economische activiteiten Twente (CR) 2019 4.539
A-U Alle economische activiteiten Veluwe (CR) 2019 6.024
A-U Alle economische activiteiten Achterhoek (CR) 2019 2.749
A-U Alle economische activiteiten Arnhem/Nijmegen (CR) 2019 6.379
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Gelderland (CR) 2019 2.035
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (CR) 2019 17.162
A-U Alle economische activiteiten Kop van Noord-Holland (CR) 2019 4.251
A-U Alle economische activiteiten Alkmaar en omgeving (CR) 2019 1.597
A-U Alle economische activiteiten IJmond (CR) 2019 1.212
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Haarlem (CR) 2019 1.764
A-U Alle economische activiteiten Zaanstreek (CR) 2019 960
A-U Alle economische activiteiten Groot-Amsterdam (CR) 2019 23.299
A-U Alle economische activiteiten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2019 1.932
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2019 2.870
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2019 11.959
A-U Alle economische activiteiten Delft en Westland (CR) 2019 2.195
A-U Alle economische activiteiten Oost-Zuid-Holland (CR) 2019 2.497
A-U Alle economische activiteiten Groot-Rijnmond (CR) 2019 18.041
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2019 3.057
A-U Alle economische activiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2019 1.411
A-U Alle economische activiteiten Overig Zeeland (CR) 2019 2.699
A-U Alle economische activiteiten West-Noord-Brabant (CR) 2019 7.607
A-U Alle economische activiteiten Midden-Noord-Brabant (CR) 2019 4.037
A-U Alle economische activiteiten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2019 5.772
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2019 7.329
A-U Alle economische activiteiten Noord-Limburg (CR) 2019 2.425
A-U Alle economische activiteiten Midden-Limburg (CR) 2019 1.829
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Limburg (CR) 2019 5.385
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (CR) 2019 4.716
A-U Alle economische activiteiten Utrecht-West (CP) 2019 1.097
A-U Alle economische activiteiten Stadsgewest Amersfoort (CP) 2019 3.495
A-U Alle economische activiteiten Stadsgewest Utrecht (CP) 2019 11.446
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Utrecht (CP) 2019 1.124
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam (CP) 2019 14.274
A-U Alle economische activiteiten Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2019 1.991
A-U Alle economische activiteiten Edam-Volendam en omgeving (CP) 2019 925
A-U Alle economische activiteiten Haarlemmermeer en omgeving (CP) 2019 6.109
A-U Alle economische activiteiten Aggl.'s-Gravenhage excl. Zoetermeer (CP) 2019 10.684
A-U Alle economische activiteiten Zoetermeer (CP) 2019 1.274
A-U Alle economische activiteiten Rijnmond (CP) 2019 16.807
A-U Alle economische activiteiten Overig Groot-Rijnmond (CP) 2019 1.233
A-U Alle economische activiteiten Drechtsteden (CP) 2019 1.943
A-U Alle economische activiteiten Overig Zuidoost-Zuid-Holland (CP) 2019 1.114
A-U Alle economische activiteiten Stadsgewest 's-Hertogenbosch (CP) 2019 2.725
A-U Alle economische activiteiten Overig Noordoost-Noord-Brabant (CP) 2019 3.048
A-U Alle economische activiteiten Almere (CP) 2019 2.943
A-U Alle economische activiteiten Flevoland-Midden (CP) 2019 1.162
A-U Alle economische activiteiten Noordoostpolder en Urk (CP) 2019 610
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2019 5.255
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2019 756
A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2019 1.470
A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2019 2.041
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2019 989
A Landbouw, bosbouw en visserij Extra-Regio (LD) 2019
A Landbouw, bosbouw en visserij Groningen (PV) 2019 245
A Landbouw, bosbouw en visserij Fryslân (PV) 2019 296
A Landbouw, bosbouw en visserij Drenthe (PV) 2019 215
A Landbouw, bosbouw en visserij Overijssel (PV) 2019 472
A Landbouw, bosbouw en visserij Flevoland (PV) 2019 227
A Landbouw, bosbouw en visserij Gelderland (PV) 2019 771
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2019 236
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Holland (PV) 2019 525
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Holland (PV) 2019 1.050
A Landbouw, bosbouw en visserij Zeeland (PV) 2019 228
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Brabant (PV) 2019 677
A Landbouw, bosbouw en visserij Limburg (PV) 2019 312
A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Groningen (CR) 2019 51
A Landbouw, bosbouw en visserij Delfzijl en omgeving (CR) 2019 39
A Landbouw, bosbouw en visserij Overig Groningen (CR) 2019 154
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Friesland (CR) 2019 123
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuidwest-Friesland (CR) 2019 70
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de bruto investeringen in vaste activa (volgens het eigendomscriterium). De investeringen kunnen worden onderverdeeld naar de verschillende bedrijfstakken volgens de indeling van de SBI2008 (versie 2015) van activa in de verschillende regio's.
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers?
De cijfers van de jaren 1995 tot en met 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2021
Het nieuwe definitieve verslagjaar 2019 is toegevoegd.

Wanneer komen er weer nieuwe cijfers beschikbaar?
In december 2022 komen nieuwe cijfers beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in vaste activa
Investeringen in vaste activa naar SB! 2008 omvatten 15 SBI's of samentellingen daarvan.